Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari de novembre (22/11/2017)

Escoltar

Ple extraordinari de novembre (22/11/2017)

DECRET
10156/2017 de 17 de novembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària 22 novembre 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimecres 22 de novembre de 2017, a les 10:00 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Formació de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017.

 


L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Organisme: Ajuntametn de Mataró