Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari d'octubre (29/10/2015)

Escoltar

Ple extraordinari d'octubre (29/10/2015)

DECRET
7989/2015 de 26 d'octubre
Assumpte:
 Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 29 d’octubre de 2015
Òrgan: Secretaria General


Dia: dijous 29 d’octubre de 2015
Hora: a les 19 hores
Lloc: a la Sala de Plens de la Casa Consistorial


ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

1 Aprovació provisional de les modificacions per a l'exercici 2016 de les Ordenances fiscals generals dels ingressos de dret públic i dels preus públics, així com dels impostos i de les categories fiscals dels carrers.

2 Aprovació provisional de les modificacions per a l'exercici 2016 de les Ordenances fiscals reguladores de les taxes.

3 Aprovació provisional de les modificacions per a l'exercici 2016 de les Ordenances fiscals reguladores dels preus públics.

4 Aprovació provisional de les modificacions per a l'exercici 2016 de les Ordenances fiscals reguladores de les tarifes.

5 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització d'obres de rehabilitació en sectors de la ciutat afectats per la Llei de barris, per a l'exercici 2016.

6 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per al pagament de l’IBI i de la taxa de la brossa domiciliària per raons socials, per a l'exercici 2016.

7 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per als propietaris d’habitatges que els cedeixin a la borsa de lloguer, per a l'exercici 2016.

8 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per al foment de l'activitat econòmica, per a l'exercici 2016.
 


L'Alcalde
David Bote Paz 

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Organisme: Ajuntament de Mataró