Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari (18/10/2022)

Escoltar

Ple municipal extraordinari (18/10/2022)

Decret núm. 10064 de 13 d’octubre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 18 d’octubre 2022

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 18  d’octubre de 2022, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

Servei d’Ingressos   

 

1.-      Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023.-

2 .-     Aprovació provisional de les bases reguladores d’ajuts per a necessitats diverses de la ciutadania per a l'exercici 2023.

         

                       

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona