Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de desembre (20/12/2018)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de desembre (20/12/2018)

DECRET
10654/2018 de 17 de desembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 20 de desembre de 2018
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 20 de desembre de 2018, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


DICTAMENS

CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

Aprovació definitiva de les bases de subvencions relacionades amb la fiscalitat municipal, per a l'exercici 2019.

Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals generals, dels impostos, dels preus públics i de les tarifes, per a l'exercici 2019.

 

Direcció de Recursos Humans

Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l’any 2019


L'Alcalde
David Bote Paz 

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Saló de sessions de l'Ajuntament

Organisme: Ajuntament de Mataró