Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari de desembre (22/12/2016)

Escoltar

Ple Municipal extraordinari de desembre (22/12/2016)

Dia: dijous 22 de desembre del 2016;

Hora: a les 19:00 hores;

Lloc: Sala de Plents de la Casa Consistorial;

l'ordre del dia serà el següent:

DICTAMENS

CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

1. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2017.

2. Aprovació operacions de tresoreria per a l’exercici 2017.


Servei d’Ingressos

3. Aprovació definitiva de les modificacions de l’ordenança general d’ingressos de dret públic i de les ordenances reguladores dels impostos municipals, així com de les categories fiscals dels carrers, per a l’exercici 2017.

4. Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores de les taxes, per a l’exercici 2017.

5. Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances reguladores dels preus públics, per a l’exercici 2017.

6. Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances reguladores de les tarifes, per a l’exercici 2017.

7. Aprovació definitiva de les bases reguladores de subvencions per al foment de l'activitat econòmica, per a l'exercici 2017.

8. Aprovació definitiva de les bases reguladores d’ajuts a l’habitatge, per a l'exercici 2017.

9. Aprovació definitiva de les bases reguladores de subvencions per al foment de la reallització d’obres de rehabilitació en els edificis d’habitatges, per a l'exercici 2017.

10. Aprovació definitiva de les bases reguladores de subvencions per al foment de la reallització d’obres de restauració i conservació dels elements catalogats pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, per a l'exercici 2017.

11. Aprovació definitiva de les bases reguladores de subvencions per al foment de la cessió d’habitatges a la borsa de lloguer, per a l'exercici 2017.

12. Aprovació dels preus públics de la zona esportiva El Sorrall, per a l'exercici 2017.

13. Delegació a la Junta de Govern Local de la competència per establir els diferents preus públics pels serveis esportius que es presten a la zona esportiva El Sorrall.


Direcció de Recursos Humans

14. Aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2017

15. Aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2017

Lloc: Sala de Plents de la Casa Consistorial

Organisme: Ajuntament de Mataró