Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de febrer (07/02/2019)

Escoltar

Ple municipal ordinari de febrer (07/02/2019)

DECRET
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 7 de febrer de 2019
Òrgan: Alcaldia

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de febrer de 2019, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Presa de possessió del Sr. David Lloveras Mir al càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Mataró.

2 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 17 de gener de 2019

DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica
4 Cessió de domini de la finca situada a la Ronda Rafael Estrany, 52 de Mataró.

CIM DE SERVEIS A LES PERSONES
Direcció d’Ensenyament
5 Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Pacte contra la segregació escolar.

CIM D’ACCIÓ SOCIAL
Servei d’Habitatge
6 Ratificació del decret número 10449/2018, de 12 de desembre, de reconversió de l’actual “Comissió Especial Mixta per a Prevenir i Aturar els desnonaments” en “Comissió mixta d’habitatge".


IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

7 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l’estratègia local per invertir en seguretat i prevenció a Mataró.

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per promoure que Mataró esdevingui ciutat amiga amb la infancia.

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per impulsar un centre social per a les entitats de Rocafonda.

10 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a un pla de prevenció del suïcidi i atenció al supervivent.

11 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per la prevenció, conscienciació, control i detecció de la ludopatia entre els i les joves a Mataró.


PRECS I PREGUNTES

12 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró perquè es creïn webs personalitzades que donin una millor imatge, difusió i qualitat dels nostres centres culturals i monuments a la ciutat.

13 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre les obres al Passatge del Miró i el carrer de la Caseta de Cirera.

14 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró perquè adeqüin amb llum i una font el parc que hi ha davant del col•legi de Marta Mata.

15 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè s’optimitzin el servei i l’organització de la Policia Local de Mataró.

16 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la implementació de l’Ordenança d’animals de compañía.

17 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els treballs d’actualització de l’Ordenança Municipal de Circulació.

18 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre instal.lar un sistema per lligar les mascotes.

19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el primer punt de recàrrega COFAST.

20 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la cessió del Centre de Congressos del Tecnocampus i altres espais municipals.

21 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per la instal•lació d’elements reductors de la velocitat.

22 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el funcionament dels parquímetres.

23 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el funcionament dels horts urbans del “Bon Recés”.

24 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’actuació de Mataró davant els menors estrangers No acompanyats (MENAS).

25 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la quantificació del deute reclamat a la Generalitat per les escoles bressol.


L'Alcalde
David Bote Paz 
En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor


 

Lloc: Saló de sessions

Organisme: Ajuntament de Mataró