Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de gener (12/01/2017)

Escoltar

Ple municipal ordinari de gener (12/01/2017)

DECRET

57/2017
 de 9 de gener

Assumpte:
 Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 12 de gener de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 12 de gener de 2017, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 1 de desembre de 2016.


2. DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per tots els grups municipals a la Junta de Portaveus de data 9-1-2017, de condol i solidaritat amb Fort Lauderdale pels fets succeïts al seu aeroport el passat dia de Reis.

2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 9-1-2017, presentada pel grup municipal de VOLEMataró a favor de l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer per part dels Estats Units d’Amèrica contra el bloqueig a l’illa de Cuba.

2.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 9-1-2017, presentada pel grup municipal Socialista per reclamar el canvi de zona tarifària de transport públic de Mataró.

2.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 9-1-2017, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’Ajuntament de Mataró s’adhereixi a la campanya “Casa nostra, casa vostra”.


DICTAMENS

ALCALDIA

3. Designar al Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, regidor de Cultura, representant de l’Ajuntament de Mataró en el Consorci Transversal d’Activitats Culturals.


COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ

4. Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal.
 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Servei de Secretaria General

5. Acceptar l’oferiment del partit polític Candidatura d’Unitat Popular (CUP), a través de l’Assemblea Local de Mataró, consistent en la donació d’ uns cartells històrics de Maulets i altres organitzacions de les esquerres independentistes i aprovar la minuta del contracte de donació de la col•lecció.


Servei de Compres i Contractacions

6. Aprovar el pressupost de l’aportació municipal del servei Mataró Bus per a l’any 2017 d’import total 3.377.202,00€.
 

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

Benestar Social

7. Aprovar inicialment la modificació del Reglament de Mataró per a l’obtenció del carnet blau.


CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Àrea de Serveis a les Persones

8. Acord programàtic sobre la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de Mataró a través de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual.
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

9. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a favor de canviar la gestió de l’edifici del Rengle i les propietats contigües al Parc Tecnològic Tecnocampus i Iveco-Pegaso.

10. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per no renovar el contracte de lloguer de la mesquita Mata-Rocafonda.

11. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per demanar aclariments a l’àrea d’Urbanisme arrel d’unes declaracions fetes per la regidora delegada i màxima responsable política d’aquesta àrea municipal.

12. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per impulsar la creació d’un protocol sobre les mostres de dol i solidaritat institucionals convocades.

13. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per eliminar la publicitat sexista a Mataró.


PRECS I PREGUNTES

14. Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre incorporar el vot telemàtic en casos de baixa de paternitat, maternitat o malaltia greu.

15. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els problemes de les línies interurbanes d’autobús.

16. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació de la família afectada per l’ocupació de l’edifici anomenat “La Trama” en el Passeig de Cabanellas de Mataró.

17. Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’Ajuntament de Mataró organitzi un acte informatiu sobre el programa d’identificació genètica.

18. Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sol•licitant un informe anual sobre l’estat dels equipaments educatius a Mataró.

19. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el nou Skyline de Mataró.

20. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’ampliació de Mataró Parc.

21. Pregunta i Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre l’ampliació del centre comercial de Mataró Parc.

22. Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre els carregadors per a cotxes elèctrics.

23. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els endarreriments a les respostes de demanda de serveis per part de mataronins que s’han adreçat a diferents serveis municipals.

24. Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l’Ordenança Municipal per a la igualtat de gènere.

 

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

Lloc: Sala de Plens

Organisme: Ajuntament de Mataró