Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de juny (07/06/2018)

Escoltar

Ple municipal ordinari de juny (07/06/2018)

DECRET
5075/2018 de 4 de juny
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 7 de juny de 2018
Òrgan: Secretaria General

Dia: dijous, 7 de juny de 2018
Hora: 19,00 hores
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

 

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de a sessió ordinària del dia 10 de maig de 2018.


2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS
ALCALDIA

3 Donar compte del Decret de l’Alcaldia 4934/2018 de 31 de maig, relatiu a la Presidència de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.


CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

4 Aprovació de l’operació de préstec a llarg termini, d’import màxim 11.032.150,78 euros, amb destí a finançar diverses inversions del pressupost 2018.


Servei d’Ingressos

5 Aprovació del nou conveni de col•laboració en matèria de gestió cadastral entre la Secretaria d'Estat d'Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l'Ajuntament de Mataró.

 


Direcció de Recursos Humans

6 Aprovar la modificació de l’article 25.2b del Text Únic dels Acords Municipals de funcionaris complement específic de nocturnitat

 

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

7 Aprovació proposta de modificació de l’àmbit de l’Espai d’Interès Natural del Montnegre i el Corredor, dintre del terme municipal de Mataró

8 Deixar sense efecte l’Estudi de Detall d’ordenació volumètrica i ajust de límits de la parcel•la 43, situada al carrer del Tennis núm. 33 de Can Quirze.

 

CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

Serveis d’Espais Públics

9 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 14-5-2018 relatiu a l’aprovació del “Pla Director de les Àrees de Jocs Infantils del municipi de Mataró”. Import 1.115.609,30 euros (IVA Inclòs).

10 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 14-5-2018 relatiu a l’aprovació del “Pla Director de l’Enllumenat Públic de la ciutat de Mataró”. Import 7.339.755,79 euros (IVA inclòs)

 

CIM D’ACCIÓ SOCIAL

Habitatge

11 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 4-6-2018 relatiu a l’aprovació del Pla Local d’Habitatge de Mataró.


Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones

12 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 4-6-2018 relatiu a l’aprovació del Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola 2018-2023.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió perquè la ciutat de Mataró s’involucri activament amb el moviment Special Olympics.

14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, amb el suport de CIU, ERC-MES i VOLEMataró, a favor de l’exercici de la llibertat d’expressió als espais públics de la ciutat.

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per a la instal.lació d’una porta automàtica en la planta baixa de l’Ajuntament.

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per la promoció de la música en viu a Mataró.

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per què l’Ajuntament de Mataró doni suport a les entitats i associacions mataronines per l’adaptació al nou Reglament General de Protecció de Dades que va entrar en vigor el 25 de maig.

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el respecte i la neutralitat institucional en els edificis públics, els espais públics i el mobiliari urbà

 

PRECS I PREGUNTES

19 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’obertura del pati de l’escola Angeleta Ferrer.

20 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per què es faci l’homenatge a les víctimes de la banda terrorista ETA prevista fa anys.

21 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre els nomenament regidors oposició per fer de jurat al concurs d’idees del Pla d’Impuls del Centre.

22 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’aparcament al Passeig Marítim.

23 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per sol.licitar una placa commemorativa que recordi als quatre alpinistes que van perdre la vida el setembre de 1987 a l’expedició de Lots he Shar.

24 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l’aixecament de les vies del Tramvia a Puig i Cadafalch.

25 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es comprovi la veracitat de les acusacions sobre assetjament laboral al Mataróbús.

26 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’activació automàtica dels semàfors.

27 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació a la replantació d’arbres.

28 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el progrés dels pactes polítics del PAM 2016 en relació a serveis bàsics a prestar a la ciutadania per realitzar enterraments d’altres confessions.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’actuació de la Policia Local a la platja de Mataró el diumenge 27 de maig.

30 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’accés i mobilitat a les platges de Mataró.

31 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre l’estudi de la possibilitat de crear una funerària municipal.

32 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la gestió dels esdeveniments de dissabte 2 de juny.

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les mesures que es van prendre davant l’anunciada manifestació del dissabte 2 de juny i la seva aplicació.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre l’acció anomenada “plantada de creus per la llibertat” portada a terme en una de les platges de Mataró.

35 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre el dia mundial de la Síndrome de Down.

 

 

L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Organisme: Ajuntament de Mataró