Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de juny (12/06/2019)

Escoltar

Ple municipal ordinari de juny (12/06/2019)

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió de 12 de juny de 2019

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dimecres 12 de juny de 2019, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1   Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2019.

 

L'Alcalde

David Bote Paz

En dono fe,

El Secretari General

Manuel Monfort Pastor