Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de març (01/03/2018)

Escoltar

Ple municipal ordinari de març (01/03/2018)

DECRET
1861/2018 de 26 de febrer
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 1 de març de 2018
Òrgan: Secretaria General


Dia: dijous 1 de març de 2018  
Hora:19,00 hores
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 8 de febrer de 2018.

2. DESPATX OFICIAL
 

DICTAMENS
ALCALDIA

3. Donar compte de diversos nomenaments mitjançant Resolucions de l’Alcaldia.

4. Donar compte del Decret de l’Alcaldia 1775/2018 de 22 de febrer, de nomenament del Sr. Antonio Estopà García, assessor de Promoció de Ciutat.

 
CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

5.
 Requeriment al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè aboni el finançament de les Escoles Bressol Municipals des del curs 2012-2013 fins el curs 2016-2017.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica

6. Aprovació de l’addenda primera al conveni signat entre l’entitat Assemblea Local de la Creu Roja i l’Ajuntament de Mataró de data 30/03/2001 per a la ocupació a precari de determinats espais a l’edifici del carrer Energia núm. 11.


CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

- Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

7. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla especial del patrimoni arquitectònic relativa a la casa natal de Josep Puig i Cadafalch.

Llicències, disciplina d’Obres i d’Activitats

8.
 Ratificar la proposta de resolució d’expedient sancionador 20160037DIS incoada per Decret 8422/2017 de 25 de setembre a Excavaciones y Jardineria Jacaranda, SL, amb imposició d’una sanció per import final amb les reduccions legals de 2.528€.

CIM D’ACCIÓ SOCIAL

- Benestar Social

9. Acceptació de la donació efectuada pel Patronat Local de la Vellesa.

CIM DE SERVEIS A LES PERSONES

- Direcció d’Educació

10. Aprovar el Conveni de cooperació i col•laboració entre els municipis que integren el “Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya”.

11. Aprovació del Pacte Local per l’Educació.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12. Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de VOLEMataró i Socialista, amb el suport dels grups municipals de CIU, PPC i C’s, sobre la necessitat de crear espais d’atenció a la Gent Gran de Mataró.

13. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans- Partido de la Ciudadanía per tal que s’estudiï la viabilitat i la ubicació d’un centre cívic en el barri de La Llàntia, l’Havana i El Palau.

14. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per un abonament especial a comerciants i empleats per l’aparcament de la Plaça de les Tereses i una revisió dels preus dels diferents aparcaments públics.

15. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la millora del Parc Central Vell de Mataró.

16. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a impartir tallers gratuïts d’autodefensa feminista.

17. Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES, amb el suport dels grups municipals de VOLEMataró, de la CUP, Socialista i de la regidora no adscrita, de suport i adhesió a la vaga feminista del 8 de març.


PRECS I PREGUNTES

18. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar la creació d’una brigada de neteja de pintades i grafits a Mataró.

19. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el procés participatiu dels pressupostos de la ciutat de Mataró.

20. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la pujada del preu de l’aigua anunciada per ATLL el passat desembre.

21. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’accessibilitat universal.

22. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els pressupostos participatius.

23. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el futur de Can Cruzate.

24. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’existència d’elements que vulneren el Codi d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

25. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els problemes dels sorolls nocturns a determinades zones de la ciutat.

26. Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè s’adeqüi la vorera i els accessos per a vianants entre l’estació i el Tecnocampus.

27. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre les subscripcions a diverses publicacions i el cost anual que representa.

28. Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per reclamar es reconegui i acompanyi les pistes d’eskate construïdes pels joves del barri al sector de Cirera Nord.

 


L'Alcalde
David Bote Paz 
En dono fe, 


El Secretari General
Manuel Monfort Pastor
 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Organisme: Ajuntament de Mataró