Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

NextMataró

Programa per a la recuperació, transformació i resiliència basada en el desenvolupament sostenible

Next Mataró

Mataró Ciutat del Coneixement

Iniciativa per a la formació contínua i la formació professional del futur

Creació i desplegament d’un campus integrat del coneixement professionalitzador catalitzador de competències professionals i ocupabilitat. Garantirà que les persones prosperin en les transicions ecològiques i digitals.

Aspira a establir nous models de vincle formatiu i acadèmic amb l’empresa i la societat, essent laboratori de noves pràctiques, amb escalabilitat a altres territoris i contextos.

El projecte parteix de la ferma voluntat de liderar la Formació Professional de nivell universitari, en la més pura tradició de l’acadèmia de ciències aplicades. Els dominis de coneixement focus estaran en Empresa, Tecnologia Digital i  Indústria 4.0, Sostenibilitat, i Salut i Benestar de les persones.

Generarà nova i millor ocupació, resiliència econòmica i social, impacte territorial i efecte tractor, amb experiències escalables i replicables.

Inversió total estimada de 45 M€

Objectius de desenvolupament sostenible

Polítiques palanca del Pla espanyol de recuperació, transformació i resiliència (España Puede) que contribueix a desenvolupar:

  • Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats
  • Polítiques d'ocupació.
  • Educació de qualitat.
  • Igualtat de gènere.
  • Treball digne i creixement econòmic.
  • Indústria, innovació i infraestructures.
  • Ciutats i comunitats sostenibles.

Marc estratègic

El reciclatge, la formació professional universitària i les acreditacions professionals constitueixen un àmbit clau de la recuperació.

És vital ajustar la formació als requeriments del mercat laboral i garantir la formació contínua, per millorar la productivitat i ocupabilitat dels treballadors i conjurar el risc d’exclusió social.

Alineat amb l’Agenda de Capacitats Europea per a la competitivitat sostenible, l’equitat social i la resiliència i amb l'estratègia nacional, catalana i de ciutat en l’àmbit de la formació i la societat del coneixement.

Actius territorials

Lideren el projecte l’Ajuntament de Mataró i la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, parc empresarial i universitari (adscrit a la Universitat Pompeu Fabra).

El TecnoCampus integra la formació i l’empresa en un espai únic dedicat a la innovació i l’emprenedoria, amb vocació de ser un projecte nacional i internacional.

Compta amb 3 centres universitaris i 3.654 estudiants matriculats, amb una oferta formativa de 19 titulacions de grau i màster oficial.

Mataró disposa de Formació contínua/ocupacional i de Formació Professional de 22 cicles formatius de grau mig i 23 cicles de grau superior en 6 centres públics i privats.

Aquesta oferta és inferior a la demanda, creant una gran llista d’espera propera als 400 alumnes. En els darrers 5 anys el nombre d’alumnes matriculats en cicles formatius ha anat creixent d’una manera continuada.

El centre Miquel Biada es configura com a centre de referència de la FP de la comarca amb un edifici de 12.000 m2 i 700 estudiants.

Elements clau

Suposarà un canvi estructural i un impacte durador sobre l’economia, la sostenibilitat, la competitivitat a llarg termini i l’ocupació.

Creació d’un campus integrat
que connecti les empreses, els centres formatius i la universitat

Consolidació del centre integral de FP de la comarca, orientat a noves famílies industrials.

Desplegament de la FP Universitària Estructurada (nivells 4 i 5), com a tancament del conjunt curricular de la FP marcat per la UE.

Desenvolupament d’infraestructures i espais habilitants per a atendre la demanda en volum i tipologia de continguts.

Actuacions destacades i infraestructures diferencials