Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

NextMataró

Programa per a la recuperació, transformació i resiliència basada en el desenvolupament sostenible

Next Mataró

Green & Blue Loops

Nucli de resiliència: Hub d’innovació en la gestió integral de l’aigua, parc terciari sostenible i Anella Verda

Regeneració i gestió de l’eix de la Riera d’Argentona i l'aqüífer subjacent. Nou dipòsit i planta de gestió de les captacions d’aigua subterrània, amb tecnologies avançades per a potabilitzar-la i servir a la ciutat, per mitigar la dependència de conques externes sobreexplotades.

Dipòsit d’aigua regenerada provinent del tractament terciari de la depuradora, per a usos agrícoles, industrials, serveis i municipals del propi nucli adjacent.

Generació d’un parc urbà lineal dissenyat seguint els criteris d’adaptació al canvi climàtic, amb gestió de l’aigua d’escorrentia i control d’inundacions mitjançant solucions basades en la natura (bassa de laminació, buffer-strips i biofiltres).

Adaptació de les infraestructures de proveïment amb l’objectiu de preservar i garantir el subministrament d’aigua no potable als espais agraris de la ciutat i dels municipis contigus (Cabrera i Argentona) durant episodis d’escassetat.

Creació d’una àrea de serveis terciaris dissenyada amb criteris de planificació sostenible, destinada a millorar l’entorn de les àrees urbanes adjacents (Mataró i Argentona).

Incorporarà xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals, connectivitat per a ús d’aigua regenerada (depuradora), infraestructura fotovoltaica en totes les cobertes, i punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics.

Inclou un hub d’innovació de l’aigua, amb l’objectiu  de promoure la concentració de coneixement en relació als sistemes innovadors de tractament d'aigües, promocionant la investigació i la transferència de tecnologia de grups d'investigació universitaris, startups i/o centres tecnològics.

Centre de gestió de l’eix, que assumeixi les activitats de telecontrol sobre recàrrega de l'aqüífer, gestió dels fluxos energètics i sincronització de les demandes amb els esdeveniments meteorològics. Ús d’algoritmes predictius gestionats per Intel·ligència Artificial.

Renaturalització de tot el perímetre urbà de la ciutat amb una infraestructura verda que permetrà connectar la Riera de Sant Simó amb l’Espai Agrari de les Cinc Sènies (200 Ha) i el Parc Natural del Montnegre-Corredor.

Restauració natural de la zona de ribera i creació d’itineraris paisatgístics vinculats als valors naturals del territori per a la realització d’activitats saludables, d’oci, esport i socialització.