Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Activitats de gestió administrativa

Escoltar

Activitats de gestió administrativa

Objectiu del curs:

Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament i l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte de la normativa vigent i segons criteris de qualitat  definits per l’organització.

 

Dates previstes d’inici de pràctiques en empresa: novembre de 2024 - matins

Total hores: 80 hores

 

PROGRAMA FORMATIU

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA:

 • OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS
  • Atenció al client en el procés comercial
  • Gestió Administrativa del procés comercial
  • Aplicacions informàtiques de la gestió comercial
 • GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA
 • GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL
 • REGISTRES COMPTABLES
  • Pla General de Comptabilitat
  • Aplicacions informàtiques de comptabilitat
 • GESTIÓ D’ARXIUS
 • ENREGISTRAMENT DE DADES
 • OFIMÀTICA
  • Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/Intranet i correu electrònic
  • Aplicacions informàtiques de tractament de textos
  • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
  • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
  • Aplicacions informàtiques per presentacions: gràfics d’informació

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere

 

Principals sortides professionals:

 • Empleats/ades administratius/ives de comptabilitat, en general
 • Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments
 • Auxiliar administratiu/iva de comptabilitat
 • Auxiliar administratiu/iva de facturació
 • Empleats/ades administratius/ives comercials, en general
 • Auxiliar administratiu/iva comercial
 • Empleats/ades administratius/ives de serveis de personal
 • Auxiliar administratiu/iva del departament de recursos humans
 • Auxiliar de suport administratiu de compra i venda
 • Empleats/ades administratius/ives, en general
 • Empleats/ades administratius amb tasques d'atenció al públic
 • Auxiliar administratiu/iva de les diferents administracions públiques

 

 
 
Harmonització_SOC_Generalitat_MEFPD_MTES.jpg
 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)