Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Certificat de Professionalitat “Activitats de Gestió Administrativa”

Escoltar

Certificat de Professionalitat “Activitats de Gestió Administrativa”

Objectiu del curs: 

Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i  personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament i  l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries mitjançant els suports convencionals o  informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte de la  normativa vigent i segons criteris de qualitat definits per l’organització.  

Dates previstes i horaris del curs: de desembre de 2021 a octubre de 2022 (Matins) 

Modalitat: Semipresencial (Presencial i aula virtual) 

Total hores: 920 hores 

Perfil d’entrada de l’alumnat:  

 • Nivell acadèmic mínim de Graduat Escolar, ESO, equivalent o superior 
 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO 
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en l’àmbit de l’administració 
 • Coneixements bàsics d’ofimàtica 
 • Disponibilitat horària 
 • Cal tenir ordinador, webcam i connexió a Internet 
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual 

Programa Formatiu: 

MÒDULS PROFESSIONALITZADORS 800 hores

 • OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS 160 hores
  • Atenció al client en el procés comercial 40 hores 
  • Gestió Administrativa del procés comercial 80 hores 
  • Aplicacions informàtiques de la gestió comercial 40 hores 
 • GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA 90 hores  
 • GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL 90 hores
 • REGISTRES COMPTABLES 120 hores
  • Pla General de Comptabilitat 90 hores 
  • Aplicacions informàtiques de comptabilitat 30 hores 
 • GESTIÓ D’ARXIUS 60 hores
 • ENREGISTRAMENT DE DADES 90 hores
 • OFIMÀTICA 190 hores
  • Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/Intranet i correu electrònic 30 hores 
  • Aplicacions informàtiques de tractament de textos 30 hores 
  • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul 50 hores 
  • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals 50 hores 
  • Aplicacions informàtiques per presentacions: gràfics d’informació 30 hores 

MÒDULS COMPLEMENTARIS 40 hores

 • Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals 30 hores
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats 10 hores

MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 80 hores

Principals sortides professionals: 

 • Empleats/ades administratius/ives de comptabilitat, en general.  
 • Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments.  
 • Auxiliar administratiu/iva de comptabilitat.  
 • Auxiliar administratiu/iva de facturació.  
 • Empleats/ades administratius/ives comercials, en general.  
 • Auxiliar administratiu/iva comercial.  
 • Empleats/ades administratius/ives de serveis de personal.  
 • Auxiliar administratiu/iva del departament de recursos humans.  
 • Auxiliar de suport administratiu de compra i venda.  
 • Empleats/ades administratius/ives, en general.  
 • Empleats/ades administratius amb tasques d'atenció al públic  
 • Auxiliar administratiu/iva de les diferents administracions públiques

 

SOC-GENCAT-MINISTERI-MINISTERI.jpg