Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Manteniment i reparacions bàsiques d’edificis

Escoltar

Manteniment i reparacions bàsiques d’edificis

Objectiu del curs:

Capacitar a l’alumnat per reparar petites avaries en edificis i les seves instal·lacions, realitzant treballs senzills d'obra de paleteria, electricitat i pintura, de manera que ni la utilització de l'edifici, ni els serveis quedin interromputs i que, en cas d'avaries de major importància, realitzi les primeres reparacions d'urgència fins que arribi el personal professional que les repari totalment. A més, amb aquesta formació s’iniciarà als professionals a determinar actuacions en matèria d’eficiència energètica en edificis.

 

Dates previstes i horaris del curs: primer semestre de l’any 2023 - Matins

Total hores del curs: 92 hores

Modalitat del curs: presencial

 

Durada i dates previstes de pràctiques en empresa (no obligatòries per a l'alumnat): fins a 100 hores a convenir amb l'empresa; es realitzaran un cop l'alumnat hagi realitzat la formació i amb data límit de finalització de les pràctiques 30 de setembre de 2023.

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Persones residents als barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau-Escorxador
 • Nivell acadèmic mínim per poder seguir la formació correctament
 • Persones inscrites al SOC
 • Interès, motivació i compromís per formar-se i treballar en el sector del manteniment d’edificis
 • Disponibilitat horària
 •  

PROGRAMA FORMATIU:                                                                                          

MÒDUL 1. MANTENIMENT D’OBRA MATERIALS BÀSICS.

 • Eines i mitjans auxiliars
 • Reparació de revestiments continus
 • Reparació d'envans i parets
 • Tècniques de pintura i paper
 • Reparació d’enrajolats i de paviments

MÒDUL 2. MANTENIMENT I REPARACIÓ, TÈCNIQUES DE RESTAURACIÓ PINTURA.

 • Eines i materials utilitzats en treballs de rehabilitació
 • Materials bàsics de segellat i consolidació
 • Patologies més habituals
 • Detecció d’esquerdes i de fissures
 • Reparació d’elements singulars
 • Tècniques d’intervenció
 • Afectació per humitats
 • Reparació d’humitats i pintura del parament

MÒDUL 3. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS

 • Les mesures d’eficiència energètica, definició i classificació
 • Fases d’estudi, presa de decisions en l’adopció de mesures en eficiència energètica
 • Actuacions sobre edificis i les seves instal·lacions en la seva execució i manteniment

MÒDUL 4. MANTENIMENT ELÈCTRIC. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SENZILLA.

 • Instal·lacions encastades
 • Muntatge de caixetins i tubs sobre elements d’obra
 • Substitució d’elements elèctrics (interruptors, fusibles, tubs fluorescents, bombetes, etc.)
 • Fonaments d’electricitat
 • Coneixement de materials elèctrics
 • Elements d’una Instal·lació elèctrica
 • Sistemes de protecció d’una instal·lació elèctrica

 

Principals sortides professionals:

 • Operaris/es de la construcció
 • Conserges
 • Manteniment d’edificis

 

 

 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”

logos_Treball_barris_2022.png