Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Fitxes cursos

Escoltar

Fitxes cursos

Amb aquesta formació com a ajudant de fleca – pastisseria – cambrer/a tindràs les competències bàsiques per treballar com a ajudant en pastisseries, fleques i/o cafeteries.

Objectius del curs: Adquirir les competències necessàries requerides per treballar com a  ajudant-a de fleca / pastisseria amb tasques de suport de manipulació i aprovisionament  d’aliments, saber tenir cura de les eines, estris, maquinària i espais sota la normativa en  prevenció de riscos laborals. Tenir la tècnica de la preelaboració, conservació i elaboracions  bàsiques en obrador. Atendre els clients, presa de comandes, servir el menjar i beguda, gestió  de reserves... 
 
Dates i horaris: Del 15/09/2021 al 28/10/2021
Horari:  de 10:30 a 15:30
Modalitat: Presencial  
Total hores: 120 hores  
 
Perfil d’entrada de l’alumnat:  
 • Persones en situació d’atur.  
 • Persones inscrites al SOC com a demandants d’ocupació.  
 • Amb motivació per formar-se en l’hostaleria  
 • Amb compromís d’iniciar i finalitzar l’acció formativa.  
Programa Formatiu: 
 • Prevenció de Riscos Laborals  
 • Manipulació d’aliments i al·lèrgens  
 • Espais, maquinària, estris i neteja  
 • Aprovisionaments de matèria primeres en Obrador 
 • Preelaboració i conservació en fleca/pastisseria 
 • Tall i manipulació 
 • Elaboració bàsiques i elementals en obrador de fleca/pastisseria 
 • Control d’unitats de fred i magatzem  
 • Mòdul de cambrer/a de barra i sala  

 

DIPUTACIÓ VERTICAL.jpg

Ajut atorgat en el marc del Pla de Reactivació de l’Ocupació, en el marc del Pla de Xoc dels Governs Locals de la Diputació de Barcelona. 

 

Formació de 50 hores amb la possibilitat de 50 hores més de pràctiques en centres  hospitalaris o d’assistència sanitària (laboratoris, residències, centre de rehabilitació,..) o  centres amb un funcionament i protocol d’actuació similar on es consolidaran les  competències que permetin realitzar les tasques de neteja i manteniment de superfícies i  mobiliari en aquests centres.  
Objectius del curs: 
 • Conèixer l’organització del treball; seqüenciació, previsió de materials i planificació.  ∙ Conèixer i saber seleccionar els estris i productes químics més utilitzats per garantir la  higienització, desinfecció, conservació i manteniment de superfícies. 
 • Conèixer els protocols de neteja en els diferents processos de neteja.  
 • Conèixer i gestionar el tipus de residus sanitaris.  
 • Adquirir consciència de la importància de la relació amb els pacients.  
 • Identificar els riscos laborals i la importància de l’ordre i la neteja. 
Dates : Del  01/10/2021 al  05/11/2021 
Horari:  De 09:30 a 13:30
Modalitat: Presencial 
Total hores: 50 hores més 50 hores de pràctiques 
Perfil d’ entrada del alumnat: 
 • Persones en situació d’atur i inscrites al SOC. 
 • Motivació per treballar en el sector de la neteja. 
 • Saber llegir i escriure català i/o castellà. 
Programa Formatiu: 
 1. La neteja en hospitals 
 2. Sistemes de neteja hospitalària 
 3. Sistemes de desinfecció hospitalària 
 4. La neteja de les diferents zones d'un hospital 
 5. Tècniques de neteja professional de vidres 
 6. Recollida i eliminació dels residus sanitaris 
 7. Prevenció de riscos laborals en entorns sanitaris

 

DIPUTACIÓ VERTICAL.jpg

Ajut atorgat en el marc del Pla de Reactivació de l’Ocupació, en el marc del Pla de Xoc dels Governs Locals de la Diputació de Barcelona. 

 

Amb aquesta formació com a ajudant de cambrer/a – sommelier tindràs les competències  bàsiques per treballar com a ajudant en restaurants, bars i cafeteries.  

Objectius del curs: Adquirir les competències necessàries requerides per treballar com a  ajudant de cambrer amb tasques de suport de manipulació d’aliments, manipulació i serveis de  vins, saber tenir cura de les eines i espais sota la normativa en prevenció de riscos laborals.  Saber fer tast de vins per especialitzar-se com a sommelier bàsic. 

Dates i horaris: Del 18/10/21 al 15/11/2021 Horari: Tardes  

Modalitat: Presencial  

Total hores: 60 hores  

Perfil d’entrada de l’alumnat:  

 • Persones en situació d’atur.  
 • Persones inscrites al SOC com a demandants d’ocupació. 
 • Majors de 18 anys. 
 • Amb motivació per formar-se en l’hostaleria  
 • Amb compromís d’iniciar i finalitzar l’acció formativa.  

Programa Formatiu: 

 • Prevenció de Riscos Laborals  
 • Manipulació d’aliments i al·lèrgens  
 • Espais, maquinària, estris i neteja  
 • Manipulació i servei de vins  
 • Elaboracions i servei de cafès i infusions  
 • Control d’unitats de fred i magatzem  
 • Mòdul de cambrer de barra i sala  
 • Mòdul d´Enologia per a Cambrer-a/Sommelier  

 

 
 
DIBA Marca-DB-positiu-horitzontal.png

Ajuda atorgada en el marc del Pla de Reactivació de l Ocupació, en el marc del Pla de Xoc dels Governs Locals de la Diputació de Barcelona. 

 

Amb aquesta formació com a ajudant de cuina – cambrer/a tindràs les competències bàsiques per treballar com a ajudant en restaurants, bars i cafeteries.

Amb aquesta formació com a ajudant de cuina – cambrer/a tindràs les competències bàsiques  per treballar com a ajudant en restaurants, bars i cafeteries.  

Objectius del curs: Adquirir les competències necessàries requerides per treballar com a  ajudant de cuina amb tasques de suport de manipulació i aprovisionament d’aliments, saber  tenir cura de les eines, estris, maquinària i espais sota la normativa en prevenció de riscos  laborals. Tenir la tècnica de la preelaboració i conservació alimentària. Atendre els clients,  presa de comandes, servir el menjar i beguda, gestió de reserves... 

Dates i horaris: 08/11/2021 al 23/12/2021 Horari: Matins  

Modalitat: Presencial  

Total hores: 120 hores  

Perfil d’entrada de l’alumnat:  

 • Persones en situació d’atur.  
 • Persones inscrites al SOC com a demandants d’ocupació.  
 • Amb motivació per formar-se en l’hostaleria  
 • Amb compromís d’iniciar i finalitzar l’acció formativa.  

Programa Formatiu: 

 • Prevenció de Riscos Laborals  
 • Manipulació d’aliments i al·lèrgens  
 • Espais, maquinària, estris i neteja  
 • Aprovisionaments de matèria primeres en Cuina 
 • Preelaboració i conservació Culinària 
 • Tall i manipulació 
 • Elaboració bàsiques i elementals en cuina 
 • Control d’unitats de fred i magatzem  
 • Mòdul de cambrer de barra i sala 
 
 
DIBA Marca-DB-positiu-horitzontal.png

Ajuda atorgada en el marc del Pla de Reactivació de l Ocupació, en el marc del Pla de Xoc dels Governs Locals de la Diputació de Barcelona. 

 

Formació de 100 hores teòric/pràctiques més 50 hores de pràctiques professionals no laborals a  carnisseries, xarcuteries i/o empreses del sector de la indústria alimentària, on es consolidaran  les competències teòric-professionals adquirides durant la formació i que permetran realitzar  tasques d’ajudant/a de carnisseria - xarcuteria. 

Objectius del curs: 

 • Capacitar als/les participants per a la preparació per a la venda de carns. Capacitar als/les participants per a la venda directa als clients a l’establiment.
 • Capacitar als/las participants per a la preparació d’elaborats carnis a l’establiment. 

Dates previstes: Del 2 de novembre a l’16 de desembre de 2021

Horari: Matí

Modalitat: Presencial  

Total hores: 100 hores teòriques més 50 hores de pràctiques (150h) 

Perfil d’ entrada del alumnat: 

 • Persones en situació d’atur i inscrites al SOC. 
 • Motivació per treballar en el sector de la indústria alimentària 
 • Saber llegir i escriure català i/o castellà 

Programa Formatiu: 

 1. La venda de carn i aviram 
 2. Higiene dels manipuladors d'aliments 
 3. Iniciació a la preparació d’elaborats carnis 
 4. La venda de proximitat i l’atenció al client 
 5. Iniciació a la venta dels productes de xarcuteria 

Objectiu del curs: 

Realitzar operacions auxiliars de manteniment d’elements estructurals de fusta i fibra, així  com de protecció i embelliment de superfícies de les embarcacions esportives i d’esbarjo,  incloent aquelles altres d’eslora restringida dedicades a altres serveis o funcions, seguint  instruccions rebudes i complint la normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

Dates previstes i horaris: de gener a abril del 2022 (Matins) 

Total hores: 290 hores 

Modalitat: Presencial 

Perfil d’entrada de l’alumnat:  

 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO 
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector del manteniment nàutic  
 • Disponibilitat horària 

PROGRAMA FORMATIU: 

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 240 hores

 • Operacions auxiliars de protecció i embelliment de superfícies d’embarcacions 100 hores Esportives i d’esbarjo  
  • Procediments bàsics de preparació de la zona de treball, prevenció de riscos i 30 hores comportament a bord 
  • Preparació i embelliment bàsic de superfícies 70 hores 
 • Operacions auxiliars de reparació d’elements de fusta d’embarcacions esportives 70 hores I d’esbarjo 
  • Procediments bàsics de reparació d’elements de fusta 70 hores 
 • Operacions auxiliars de reparació d’elements de plàstic reforçat amb fibra 70 hores d’embarcacions esportives i d’esbarjo 
  • Procediments bàsics de reparació d’elements de fibra reforçat amb plàstic 70 hores  I d’esbarjo  

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 10 hores

 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats 10 hores 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 40 hores 

Principals Sortides professionals:  

 • Auxiliar de pintor d’embarcacions. 
 • Auxiliar de mestre d’aixa.  
 • Auxiliar de manteniment d’elements de plàstic reforçat amb fibra. 
Pendent d'atorgament definitiu
LOGOS SOC GENERALITAT MINISTERI FONS EUROPEU.png

Objectiu del curs: 

Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i  personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament i  l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries mitjançant els suports convencionals o  informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte de la  normativa vigent i segons criteris de qualitat definits per l’organització.  

Dates previstes i horaris: de desembre de 2021 a octubre de 2022 (Matins) 

Modalitat: Semipresencial (Presencial i aula virtual) 

Total hores: 920 hores 

Perfil d’entrada de l’alumnat:  

 • Nivell acadèmic mínim de Graduat Escolar, ESO, equivalent o superior 
 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO 
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en l’àmbit de l’administració 
 • Coneixements bàsics d’ofimàtica 
 • Disponibilitat horària 
 • Cal tenir ordinador, webcam i connexió a Internet 
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual 

Programa Formatiu: 

MÒDULS PROFESSIONALITZADORS 800 hores

 • OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS 160 hores
  • Atenció al client en el procés comercial 40 hores 
  • Gestió Administrativa del procés comercial 80 hores 
  • Aplicacions informàtiques de la gestió comercial 40 hores 
 • GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA 90 hores  
 • GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL 90 hores
 • REGISTRES COMPTABLES 120 hores
  • Pla General de Comptabilitat 90 hores 
  • Aplicacions informàtiques de comptabilitat 30 hores 
 • GESTIÓ D’ARXIUS 60 hores
 • ENREGISTRAMENT DE DADES 90 hores
 • OFIMÀTICA 190 hores
  • Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/Intranet i correu electrònic 30 hores 
  • Aplicacions informàtiques de tractament de textos 30 hores 
  • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul 50 hores 
  • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals 50 hores 
  • Aplicacions informàtiques per presentacions: gràfics d’informació 30 hores 

MÒDULS COMPLEMENTARIS 40 hores

 • Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals 30 hores
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats 10 hores

MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 80 hores

Principals sortides professionals: 

 • Empleats/ades administratius/ives de comptabilitat, en general.  
 • Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments.  
 • Auxiliar administratiu/iva de comptabilitat.  
 • Auxiliar administratiu/iva de facturació.  
 • Empleats/ades administratius/ives comercials, en general.  
 • Auxiliar administratiu/iva comercial.  
 • Empleats/ades administratius/ives de serveis de personal.  
 • Auxiliar administratiu/iva del departament de recursos humans.  
 • Auxiliar de suport administratiu de compra i venda.  
 • Empleats/ades administratius/ives, en general.  
 • Empleats/ades administratius amb tasques d'atenció al públic  
 • Auxiliar administratiu/iva de les diferents administracions públiques
Pendent d'atorgament definitiu
LOGOS SOC GENERALITAT MINISTERI FONS EUROPEU.png

Objectiu del curs: 
Realitzar operacions d’enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i  documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d’acord amb instruccions,  normativa i procediments establerts, de forma coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat,  seguretat i respecte del medi ambient 
Dates previstes i horaris: de febrer a juliol del 2022 (Tardes) 
Total hores: 480 hores 
Modalitat: Semipresencial (Presencial i aula virtual) 
 
Perfil d’entrada de l’alumnat:  
 • Preferiblement persones en situació d’atur o ERTO 
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en l’àmbit de l’administració 
 • Disponibilitat horària 
 • Coneixements bàsics d’ofimàtica 
 • Cal tenir ordinador, webcam i connexió a Internet 
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual 
Programa Formatiu: 
FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 360 hores
 • ENREGISTRAMENT DE DADES 90 hores
 • TRACTAMENT DE DADES, TEXTOS I DOCUMENTACIÓ 150 hores
  • Processadors de textos i presentacions d’informació bàsics 60 hores 
  • Tractament bàsic de dades i fulls de càlcul 50 hores 
  • Transmissió d’informació per mitjans convencionals i informàtics 40 hores 
 • REPRODUCCIÓ I ARXIU 120 hores
  • Gestió auxiliar d’arxiu en suport convencional o informàtic 60 hores 
  • Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic 60 hores 
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 40 hores
 • Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals 30 hores
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere 10hores 
PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 80 hores  
 
Principals sortides professionals: 
 • Operadors/ores - enregistradors/ores de dades en ordinador 
 • Auxiliar d’oficina 
 • Auxiliar d’arxiu  
 • Operador/a documental 
 • Auxiliar de digitalització 
Pendent d'atorgament definitiu
LOGOS SOC GENERALITAT MINISTERI FONS EUROPEU.png

Objectiu del curs:
Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques
administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de
dades i documents a requeriment de tècnics/es de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb
instruccions o procediments establerts.
Dates previstes i horaris: : de desembre de 2021 a juny de 2022 (Tardes)
Total hores: 530 hores
Modalitat: Semipresencial (Presencial i aula virtual)

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Preferiblement persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en l’àmbit de l’administració
 • Disponibilitat horària
 • Coneixements bàsics d’ofimàtica
 • Cal tenir ordinador, webcam i connexió a Internet
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual

Programa Formatiu:
FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 390 hores:

 • Tècniques administratives bàsiques oficina 150 hores
  • Organització empresarial i de recursos humans. 30 hores
  • Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l'empresa. 30 hores
  • Gestió auxiliar de documentació economicoadministrativa i comercial. 90 hores
 • Operacions bàsiques de comunicació 120 hores
  • Comunicació en les relacions professionals. 50 hores
  • Comunicació oral i escrita en l'empresa. 70 hores
   Reproducció i arxiu 120 hores
  • Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic. 60 hores
  • Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic 60 hores

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 40 hores:

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals 30 hores
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats 10 hores

FORMACIÓ ADDICIONAL: OFIMÀTICA 60 hores
PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 40 hores

 • Principals sortides professionals:
 • Recepcionistes - telefonistes en oficines, en general
 • Operadors/ores de central telefònica
 • Teleoperadors/ores
 • Classificadors/ores - repartidors/ores de correspondència
 • Auxiliar de serveis generals
 • Auxiliar d’oficina
 • Auxiliar d’arxiu
 • Auxiliar d’informació
 • Empleats/ades de finestreta de correus
 • Ordenances
Pendent d'atorgament definitiu
LOGOS SOC GENERALITAT MINISTERI FONS EUROPEU.png

Objectiu del curs:
Executar les activitats de venda dels productes i/o serveis a través dels diferents canals de
comercialització establint les relacions amb els clients/es de la manera més satisfactòria, assolint els
objectius proposats per l’organització i establint vincles que propiciïn la fidelització del client/a.
Dates previstes i horaris: de gener a juliol de 2022 (Matí)
Total hores: 640 hores
Modalitat: Semipresencial (Presencial i aula virtual)


Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Nivell acadèmic mínim de Graduat Escolar, ESO, equivalent o superior
 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector del comerç
 • Disponibilitat horària
 • Cal tenir ordinador, webcam i connexió a Internet
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual

PROGRAMA FORMATIU:

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 510 hores:

 • OPERACIONS DE VENDA 160 hores
  • Organització de processos de venda 60 hores
  • Tècniques de venda 70 hores
  • Venda en línia 30 hores
 • OPERACIONS AUXILIARS A LA VENDA 140 hores
  • Aprovisionament i emmagatzematge en la venda 40 hores
  • Animació i presentació del producte en el punt de venda 60 hores
  • Operacions de caixa en la venda 40 hores
 • INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT/A, CONSUMIDOR/A, USUARI/ÀRIA 120 hores
  • Gestió de l’atenció al client/a consumidor/a 60 hores
  • Tècniques d’informació i atenció al client/a consumidor/a 60 hores
 • ANGLÈS PROFESSIONAL PER A ACTIVITATS COMERCIALS 90 hores

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 40 hores

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals 30 hores
  Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats 10 hores

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 80 hores
FORMACIÓ ADDICIONAL: HIGIENE ALIMENTÀRIA * 10 hores

Principals sortides professionals:
• Dependent/a de comerç.
• Venedor/a.
• Caixer/a de comerç.
• Promotor/a comercial.
• Operador/a de centre d’atenció multicanal.
• Teleoperadors/es de centre d’atenció telefònica.
• Televenedor/a.
• Operador/a de venda en comerç electrònic.
• Tècnic/a d’informació i atenció al client/a.

Pendent d'atorgament definitiu
 
* Acció NO subvencionada pel SOC
LOGOS SOC GENERALITAT MINISTERI FONS EUROPEU.png

 

Objectiu del curs: 

Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda i en el repartiment de  proximitat, seguint les instruccions i els criteris establerts, utilitzant l'equip necessari, respectant les  normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocol·litzada i  estructurada al client/a al punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat. 

Dates previstes i horaris: de maig a juliol de 20202 (Matí)  

Total hores: 340 hores 

Modalitat: Presencial 

Perfil d’entrada de l’alumnat:  

 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO 
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector del comerç.  
 • Disponibilitat horària 

Programa Formatiu: 

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 230 hores:

 • Atenció bàsica al client/a 50 hores
 • Operacions auxiliars al punt de venda 90 hores
 • Preparació de comandes 40 hores  
 • Manipulació i moviments amb transpalets i carretons de mà 50 hores 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 40 hores:

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals 30 hores
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats 10 hores 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 40 hores 

FORMACIÓ ADDICIONAL* 30 hores:

 • Operari/ària de carretons elevadors 20 hores Higiene alimentària 10 hores 

Principals sortides professionals: 

 • Auxiliars de dependent/a de comerç 
 • Reposadors/es d'hipermercat 
 • Repartidors/es de proximitat 
 • Preparadors/es de comandes 
* Acció NO subvencionada pel SOC
Pendent d'atorgament definitiu
LOGOS SOC GENERALITAT MINISTERI FONS EUROPEU.png

Objectiu del curs: 

Fer les tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals, seleccionar les  tècniques, els estris, productes i les màquines per garantir la higienització, conservació i manteniment,  si s’escau, sota la supervisió del professional competent, i complir la normativa aplicable en matèria de  seguretat i salut. 

Dates previstes i horaris: de maig a juliol de 2022 (Matins) 

Total hores: 270 hores 

Modalitat: Presencial 

Perfil d’entrada de l’alumnat:  

 • Preferiblement persones en situació d’atur o ERTO 
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector professional de la neteja 
 • Disponibilitat horària 
 • Sense cap malaltia o impediment físic per realitzar les tasques que implica desenvolupar aquest  tipus de feina. 

Programa Formatiu: 

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 150 hores

 • Neteja, tractament i manteniment de terres, parets i sostres en edificis i locals 30 hores
 • Neteja del mobiliari interior 30 hores
 • Neteja de vidres en edificis i locals 30 hores
 • Tècniques i procediments de neteja amb utilització de maquinària 60 hores 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 40 hores

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals 30 hores
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats 10 hores 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 80 hores 

Principals sortides professionals: 

 • Personal de neteja o netejador, en general.  
 • Peó especialista de neteja.  
 • Especialista de neteja.  
 • Netejador/a de vidres.  
 • Expert/a en neteja d'immobles.  
 • Vidrier/a d'edificis.  
 • Netejador/a de finestres
Pendent d'atorgament definitiu
LOGOS SOC GENERALITAT MINISTERI FONS EUROPEU.png

Objectiu del curs: 

Executar operacions auxiliars per a la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així  com per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria, seguint instruccions  de superiors o pla de treball, complint amb les mesures de prevenció de riscos, qualitat i protecció del  medi ambient.  

Dates previstes i horaris: de març a juliol del 2022 (Matins) 

Total hores: 370 hores 

Modalitat: Presencial 

Perfil d’entrada de l’alumnat:  

 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO 
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector de la jardineria 
 • Disponibilitat horària 

PROGRAMA FORMATIU: 

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 250 hores

 • Operacions bàsiques en vivers i centres de jardineria 90 hores
 • Operacions bàsiques per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes 90 hores
 • Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes 70 hores   

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 40 hores

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals 30 hores
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats 10 hores 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 80 hores 

Principals sortides professionals:  

 • Peó agrícola, jardineria. 
 • Peó de viver. 
 • Peó de centres de jardineria.
Pendent d'atorgament definitiu
LOGOS SOC GENERALITAT MINISTERI FONS EUROPEU.png

Objectiu del curs: 

Adquirir un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en llengua anglesa en  comprensió oral i escrita, expressió i interacció oral i expressió escrita, que permeti certa autonomia en  situacions de la vida quotidiana i una iniciació en altres situacions de comunicació menys habituals, de  forma adequada i en una llengua estàndar.  

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües (MCERL). 

Dates previstes i horaris: de juny a octubre del 2022 - MATÍ 

Total hores: 220 hores 

Modalitat: Semipresencial (Presencial i aula virtual) 

Perfil d’entrada de l’alumnat: 

 • Coneixement de llengua anglesa nivell A2 acreditat o superació de prova específica de nivell Preferentment persones en situació d’atur o ERTO 
 • Interès i motivació per formar-se en la llengua anglesa 
 • Disponibilitat horària 
 • Cal tenir ordinador, webcam i connexió a Internet 
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual 

Contingut Formatiu: 180 hores

COMPETÈNCIES LINGÜíSTIQUES 

 • Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions  
 • de comunicació en llengua anglesa  
 • Elements gramaticals, fonètics i ortogràfics en llengua anglesa  
 • Desenvolupament d’habilitats lingüístiques per escoltar, parlar i conversar  
 • Desenvolupament d’habilitats lingüístiques per llegir i escriure  
 • Tècnicques de recerca, tractament i presentació de la informació 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 40 hores: 

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals 30 hores
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats 10 hores

Principals sortides professionals: 

 • Totes aquelles ocupacions que requereixin la llengua anglesa.

 

Pendent d'atorgament definitiu
LOGOS SOC GENERALITAT MINISTERI FONS EUROPEU.png

Objectiu del curs: 

Adquirir el nivell de competència necessària en l’àmbit de la llengua anglesa, per comprendre,  interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com escrita, utilitzant una  llengua estàndar.  

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa  necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües (MCERL). 

Dates previstes i horaris: de febrer a abril de 2022 / d’abril a juny de 2022 - MATÍ 

Total hores: 220 hores 

Modalitat: Semipresencial (Presencial i aula virtual) 

Perfil d’entrada de l’alumnat:  

 • Coneixement de llengua anglesa nivell A1 acreditat o superació de prova específica de nivell. ⎯ Preferentment persones en situació d’atur o ERTO 
 • Interès i motivació per formar-se en la llengua anglesa.  
 • Disponibilitat horària 
 • Cal tenir ordinador, webcam i connexió a Internet 
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual 

PROGRAMA FORMATIU 180 hores

 • Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions  
 • de comunicació en llengua anglesa  
 • Elements gramaticals i fonètics en l’ús de la llengua anglesa  
 • Produccions orals en llengua anglesa 
 • Produccions escrites en llengua anglesa 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 40 hores:

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals 30 hores
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats 10 hores 

Principals sortides professionals: 

 • Totes aquelles ocupacions que requereixin la llengua anglesa. 
Pendent d'atorgament definitiu
LOGOS SOC GENERALITAT MINISTERI FONS EUROPEU.png