Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ANGLÈS B1

Escoltar

ANGLÈS B1

[INSCRIPCIONS TANCADES]

Objectiu del curs: 

Adquirir un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en llengua anglesa en  comprensió oral i escrita, expressió i interacció oral i expressió escrita, que permeti certa autonomia en  situacions de la vida quotidiana i una iniciació en altres situacions de comunicació menys habituals, de  forma adequada i en una llengua estàndar.  

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües (MCERL). 

Dates previstes i horaris: de setembre a novembre del 2022 - MATÍ

Total hores: 220 hores 

Modalitat: Semipresencial (Presencial i aula virtual) 

Perfil d’entrada de l’alumnat: 

 • Coneixement de llengua anglesa nivell A2 acreditat o superació de prova específica de nivell Preferentment persones en situació d’atur o ERTO 
 • Interès i motivació per formar-se en la llengua anglesa 
 • Disponibilitat horària 
 • Cal tenir ordinador, webcam i connexió a Internet 
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual 

Contingut Formatiu: 180 hores

COMPETÈNCIES LINGÜíSTIQUES 

 • Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació en llengua anglesa  
 • Elements gramaticals, fonètics i ortogràfics en llengua anglesa  
 • Desenvolupament d’habilitats lingüístiques per escoltar, parlar i conversar  
 • Desenvolupament d’habilitats lingüístiques per llegir i escriure  
 • Tècnicques de recerca, tractament i presentació de la informació 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 40 hores: 

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals 30 hores
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats 10 hores

Principals sortides professionals: 

 • Totes aquelles ocupacions que requereixin la llengua anglesa.
SOC-GENCAT-MINISTERI-MINISTERI.jpg