Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

FPO Dual sector instal·lacions (electricitat, fontaneria, climatització)

Escoltar

FPO Dual sector instal·lacions (electricitat, fontaneria, climatització)

Inscripcions tancades

Aquest programa es realitza en el marc de la convocatòria de la FPO Dual del SOC, adreçat a joves en situació d'atur, conduent a dos certificats de professionalitat i un contracte de formació en alternança.

 

Objectius del programa:

Realitzar operacions auxiliars, seguint instruccions del superior, en el muntatge i el manteniment d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis per a diversos usos i instal·lacions. Instal·lar canonades, i muntar i/o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic.

Proporcionar una primera experiència laboral relacionada amb el sector professional de les instal·lacions elèctriques, amb la contractació en la modalitat de contracte de formació en empreses del sector.

 

Calendari previst: de desembre de 2023 a febrer de 2025

Formació introductòria prèvia: desembre 2023 a gener 2024

Contracte de formació en alternança: febrer de 2024 a febrer de 2025


Total hores de formació: 620 hores

Total hores de contractació: 1.138 hores

Total hores diàries formació + contractació: 8 hores/dia

 

Modalitat: presencial

(formació a Granollers i contractació a empreses de la comarca del Maresme i Vallès Oriental)

 

Perfil d’entrada de les persones participants:

 

 • Joves de 18 a 29 anys
 • En situació d’atur inscrits a l’Oficina de treball com a DONO
 • Preferentment sense qualificació professional
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector de les instal·lacions
 • Disponibilitat horària per formar-se i treballar
 • Bona comprensió de castellà i/o català oral i escrit
 • Valorable carnet de conduir

 

 

PROGRAMA FORMATIU:

 

FORMACIÓ INTRODUCTÒRIA (136 hores)*:

 • Nocions d’electricitat
 • PRL: Treballs d’electricitat, muntatge i manteniment d’instal·lacions d’alta i baixa tensió
 • PRL: Treball en alçades
 • PRL: Plataformes elevadores
 • Competències digitals i gestió documental
 • Habilitats comunicatives
 • Treball en equip
 • Speed dating amb les empreses contractants

 

 

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA (620 hores)

 

Amb aquest programa obtindràs 2 Certificats de professionalitat (CP):

 

1) CP Operacions de fontaneria i calefacció – climatització domèstica

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: 320 hores

 • Instal·lació de canonades (170 hores)
  • Replanteig i preparació de canonades (50 hores)
  • Manipulació i acoblament de canonades (90 hores)
  • Prevenció de riscos, seguretat laboral i mediambiental en la instal·lació d'aparells i canonades (30 hores). Inclou la part específica de prevenció de riscos laborals en treballs de lampisteria i instal·lacions de climatització (6 hores)
 • Instal·lació i manteniment de sanitaris i elements de climatització (150 hores)
  • Instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris d'ús domèstic (60 hores)
  • Instal·lació i posada en marxa d'aparells de calefacció i climatització d'ús domèstic (90 hores)

2) CP Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: 300 hores

 • Operacions de muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis (150 hores)
  • Muntatge d'elements i equips d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió a edificis (80 hores)
  • Muntatges en instal·lacions domòtiques a edificis (40 hores)
  • Prevenció de riscos laborals i mediambientals a les operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions a edificis (30 hores)
 • Operacions de muntatge d'instal·lacions de telecomunicacions (150 hores)
  • Caracterització dels elements i equips bàsics d'instal·lacions de telecomunicació a edificis (80 hores)
  • Muntatge d'elements i equips en instal·lacions de telecomunicació a edificis (70 hores)

 

Principals sortides professionals:

 • Electricista domèstic/a i industrial
 • Instal·lacions elèctriques d’edificis
 • Electricista de construcció
 • Electricista de manteniment
 • Lampista instal·lador/a mantenidor/a
 • Instal·lador/a de canonada en general
 • Mantenidor/a de calefacció
 • Mantenidor/a de climatització
 • Instal·lador/a mantenidor/a de xarxes de reg i fonts decoratives
 • Instal·lador/a mantenidor/a de xarxes contra incendis
 
 
 

*La formació introductòria estarà finançada per la Diputació de Barcelona i Ajuntament de Mataró.

 
 
 

Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, Executada per l'Ajuntament de Mataró i Finançada amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal

 
logos_Treball_barris_2022.png