Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Fitxes cursos

Escoltar

Fitxes cursos

Inscripcions tancades

 

Objectiu del curs:

Executar i organitzar els treballs d’instal·lació de placa de guix laminat - PYL - en edificació, envans, extradossats i sistemes de falsos sostres així com sostres suspesos emprant tècniques d’acabat per a les juntes entre plaques. Així mateix, s’aprendrà a seguir les directrius especificades a la documentació tècnica, les prescripcions establertes en matèria de seguretat, salut i qualitat i a col·laborar en el control de la prevenció de riscos en l’àrea professional.

 

Dates previstes i horaris del curs: del 25 de juny al 22 de juliol de 2024 – matins

Total hores del curs: 100 hores

Modalitat del curs: presencial

 

Durada i dates previstes de pràctiques en empresa: fins a 100 hores a convenir amb l'empresa; es realitzaran un cop l'alumnat hagi realitzat la formació i amb data límit de finalització de les pràctiques 30 de setembre de 2024.

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Persones residents als barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau-Escorxador
 • Nivell acadèmic mínim per poder seguir la formació correctament
 • Persones inscrites al SOC
 • Interès, motivació i compromís per formar-se i treballar en el sector.
 • Disponibilitat horària

 

PROGRAMA FORMATIU:                                                                                          

 • PRL per a muntadors d’escaiola, placa de guix laminat i assimilats (20 hores)
  • Tècniques preventives
  • Mitjans auxiliars, equips i eines
  • Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn
  • Interferències entre activitats
  • Drets i obligacions
  • Primers auxilis i mesures d’emergència
  • Definició dels treballs
  • Tècniques preventives específiques
 • Envans i extradossats autoportants de placa de guix laminat (40 hores)
  • Instal·lacions simples d’envans i extradossats autoportants de placa de guix laminat
  • Instal·lacions especials d’envans i extradossats autoportants de placa de guix laminat
  • Tècniques de col·locació de massilles
 • Sistemes de falsos sostres (40 hores)
  • Instal·lacions simples de sistemes de falsos sostres continus i enregistrables de placa de guix laminat
  • Instal·lacions especials de sistemes de falsos sostres continus i enregistrables de placa de guix laminat
  • Tècniques de col·locació de massilles
 
 
 
Logos agrupats cartell.png
 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”

Inscripcions tancades

 

Objectiu del curs:

Aquesta formació va adreçada a persones que vulguin millorar la seva feina i tasca educativa diària en el sector del lleure com a monitors/es de menjadors escolars, monitors/es de transport escolar o vetllador/es escolars però també a persones sense cap experiència, que vulguin incorporar-se al nou camp laboral del sector del lleure educatiu.

 

Dates previstes i horaris del curs: de febrer a març de 2024 – matins

Total hores: 80 hores

Modalitat: presencial

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Persones residents als barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau-Escorxador
 • Nivell acadèmic mínim per poder seguir la formació correctament
 • Persones inscrites al SOC
 • Interès, motivació i compromís per formar-se i treballar en el sector del lleure educatiu
 • Disponibilitat horària

 

PROGRAMA FORMATIU:

 • Monitors/es de menjador escolar (30 hores)
 • Monitors/es de transport escolar (20 hores)
 • Vetllador/es escolars (30 hores)

 

Principals sortides professionals:

 • Monitor/a de menjador escolar
 • Monitor/a de transport escolar
 • Vetllador escolar
 
Logos agrupats cartell.png
 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”

[INSCRIPCIONS TANCADES]

 

Objectius del curs:

 • Adquirir els coneixements teòrics indispensables i avançats per a exercir les professions d'ajudant de carnisser/a la venda al detall.
 • Organitzar correctament les tècniques de venda que es poden aplicar.
 • Presentar els diferents processos que es desenvolupen des de la producció de l'animal fins a l'obtenció de la matèria primera i els diferents productes.
 • Adquirir els coneixements relacionats amb els paràmetres, factors i condicions que tenen lloc durant tota la manipulació de la carn.
 • Preparar i condicionar per a la presentació en safates de les carns per a la seva comercialització respectant les normes bàsiques d'higiene i seguretat en el treball.

 

Dates previstes i horaris del curs: del 23 octubre al 30 de novembre de 2023 - Matins

Total hores: 120 hores

Modalitat: presencial

 

Perfil d'entrada de l'alumnat:

 • Persona inscrita al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO)
 • Nivell lectoescriptura i idioma mínim per a  poder seguir la formació correctament
 • Interès, motivació i compromís per formar-se i treballar al sector
 • Disponibilitat horària
 • Adquirir el compromís d’iniciar i finalitzar l’acció formativa

 

PROGRAMA FORMATIU

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: 80 hores

 • La venda de carn i aviram
 • Higiene dels manipuladors d'aliments
 • Iniciació a la preparació d’elaborats carnis
 • La venda de proximitat i l’atenció al client/a
 • Iniciació a la venda dels productes de xarcuteria

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS A EMPRESA: 40 hores

 

 
Marca DB positiu horitzontal.jpg
 

“Ajut atorgat en el marc dels Plans Locals d’Ocupació 2023 de la Diputació de Barcelona”

[INSCRIPCIONS TANCADES]

 
Objectiu del curs:
Una vegada realitzat el curs, l’alumnat estarà capacitat per realitzar instal·lacions d’electrificació a través d’energia fotovoltaica, així com el seu manteniment, amb qualitat i seguretat requerida segons la normativa vigent. Així mateix, obtindrà formació bàsica empresarial per la posada en marxa d’una empresa des del model de l’economia social i solidària.
 
Dates previstes i horaris del curs: del 2 d'octubre al 28 de novembre de 2023 - Matins
 
Total hores: 212 hores
 
Modalitat: presencial
 
Perfil de entrada del alumnat:
 • Nivell acadèmic mínim para poder seguir la formació correctament
 • Persones inscrites al SOC
 • Interès, motivació i compromís per formar-se i treballar en el sector de l’energia fotovoltaica
 • Disponibilitat horària
 
PROGRAMA FORMATIU:    
                                                                                      
MÒDUL 1: ELECTRICITAT EN VIVIENDES (40 hores)
Teoria bàsica i pràctica de les instal·lacions elèctriques en edificis
 • Naturalesa de l’electricitat
 • Propietats elèctriques dels materials, eines, cables, etc.
 • Identificació dels elements de les instal·lacions en edificis
 • Circuits elèctrics, interpretació d’esquemes
 • Realització de muntatge de quadre elèctric
 
MÒDUL 2: INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES (80 hores)
2.1. Continguts teòrics:
 • Radiació solar, espectres, moviment solar
 • Càlcul d’ombres i bloquejos
 • Transformació energètica de la radiació solar
 • Aprofitament del sol, problemes d’emmagatzematge
 • Funcionament general de les instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Components que forma la instal·lació
 • Emplaçament i dimensionalitat d’una instal·lació fotovoltaica
2.2. Continguts pràctics:
 • Organització i planificació dels muntatges
 • Mesures a realitzar
 • Instal·lació de plaques solars en sostres amb inclinacions, sistemes coplanars, etc.
 • Instal·lació amb connexió a xarxes i aïllaments
 • Instal·lació d’autoconsum (amb i sense bateria)
2.3. Emprenedoria:
 • L’emprenedoria amb impacte social i ambiental
 • El consum empresarial amb impacte social i experiència de Idaria SCCL
 • Les formes jurídiques de l’Economia Social i Solidaria
 • Establir una missió, visió i valor de un projecte empresarial
 • Estudi de mercat i anàlisi estratègic
 • La gestió econòmica de les entitats de l’Economia Social i Solidària
 • Democràcia interna, prevenció i transformació de conflictes en les entitats de l’ESS
 • Comunicació amb impacte social
 • Experiències d’entitats del territori
 
MÒDUL 3: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (20 hores)
Mòdul reconegut per la Fundació Laboral del Metall / construcció en l’especialitat d’electricitat, treballs de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió (20 hores)
 • Riscos específics en el sector
 • Definició de treballs i tècniques preventives específiques. Treballs de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió
 • Gestió de prevenció en obra
 • Drets i obligacions del treballador
 • Primers auxilis i mesures d’emergència
 
MÒDUL 4: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN TREBALLS EN ALÇADA (8 hores)
 • Definició dels treballs en alçada
 • Utilització d’escales, bastides, treballs verticals i pous
 • Normativa d’aplicació
 • Utilització dels EPI
 
MÓDUL 5: PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES DEL SECTOR (64 hores)
 
 
Principals sortides professionals:
 • Instal·lador/a de plaques solars
 • Instal·lador/a de sistemes elèctrics fotovoltaics
 
ESS_LOGO_color.jpg      Diba_logo_Frase-legal-Plans-2023.jpgLogos.CoopMaresme.Formació.png

Amb aquesta formació com a ajudant de fleca – pastisseria – cambrer/a tindràs les competències bàsiques per treballar com a ajudant en pastisseries, fleques i/o cafeteries.

[INSCRIPCIONS TANCADES]

Objectius del curs: Adquirir les competències necessàries requerides per treballar com a  ajudant-a de fleca / pastisseria amb tasques de suport de manipulació i aprovisionament  d’aliments, saber tenir cura de les eines, estris, maquinària i espais sota la normativa en  prevenció de riscos laborals. Tenir la tècnica de la preelaboració, conservació i elaboracions  bàsiques en obrador. Atendre els clients, presa de comandes, servir el menjar i beguda, gestió  de reserves... 
 
Dates i horaris: Del 15/09/2021 al 28/10/2021
Horari:  de 10:30 a 15:30
Modalitat: Presencial  
Total hores: 120 hores  
 
Perfil d’entrada de l’alumnat:  
 • Persones en situació d’atur.  
 • Persones inscrites al SOC com a demandants d’ocupació.  
 • Amb motivació per formar-se en l’hostaleria  
 • Amb compromís d’iniciar i finalitzar l’acció formativa.  
Programa Formatiu: 
 • Prevenció de Riscos Laborals  
 • Manipulació d’aliments i al·lèrgens  
 • Espais, maquinària, estris i neteja  
 • Aprovisionaments de matèria primeres en Obrador 
 • Preelaboració i conservació en fleca/pastisseria 
 • Tall i manipulació 
 • Elaboració bàsiques i elementals en obrador de fleca/pastisseria 
 • Control d’unitats de fred i magatzem  
 • Mòdul de cambrer/a de barra i sala  

 

DIPUTACIÓ VERTICAL.jpg

Ajut atorgat en el marc del Pla de Reactivació de l’Ocupació, en el marc del Pla de Xoc dels Governs Locals de la Diputació de Barcelona. 

 

[INSCRIPCIONS TANCADES]

Formació de 50 hores amb la possibilitat de 50 hores més de pràctiques en centres  hospitalaris o d’assistència sanitària (laboratoris, residències, centre de rehabilitació,..) o  centres amb un funcionament i protocol d’actuació similar on es consolidaran les  competències que permetin realitzar les tasques de neteja i manteniment de superfícies i  mobiliari en aquests centres.  
Objectius del curs: 
 • Conèixer l’organització del treball; seqüenciació, previsió de materials i planificació.  ∙ Conèixer i saber seleccionar els estris i productes químics més utilitzats per garantir la  higienització, desinfecció, conservació i manteniment de superfícies. 
 • Conèixer els protocols de neteja en els diferents processos de neteja.  
 • Conèixer i gestionar el tipus de residus sanitaris.  
 • Adquirir consciència de la importància de la relació amb els pacients.  
 • Identificar els riscos laborals i la importància de l’ordre i la neteja. 
Dates : Del  01/10/2021 al  05/11/2021 
Horari:  De 09:30 a 13:30
Modalitat: Presencial 
Total hores: 50 hores més 50 hores de pràctiques 
Perfil d’ entrada del alumnat: 
 • Persones en situació d’atur i inscrites al SOC. 
 • Motivació per treballar en el sector de la neteja. 
 • Saber llegir i escriure català i/o castellà. 
Programa Formatiu: 
 1. La neteja en hospitals 
 2. Sistemes de neteja hospitalària 
 3. Sistemes de desinfecció hospitalària 
 4. La neteja de les diferents zones d'un hospital 
 5. Tècniques de neteja professional de vidres 
 6. Recollida i eliminació dels residus sanitaris 
 7. Prevenció de riscos laborals en entorns sanitaris

 

DIBA Marca-DB-positiu-horitzontal.png

Ajut atorgat en el marc del Pla de Reactivació de l’Ocupació, en el marc del Pla de Xoc dels Governs Locals de la Diputació de Barcelona.

Amb aquesta formació com a ajudant de cambrer/a – sommelier tindràs les competències  bàsiques per treballar com a ajudant en restaurants, bars i cafeteries.

[INSCRIPCIONS TANCADES]

Objectius del curs: Adquirir les competències necessàries requerides per treballar com a  ajudant de cambrer amb tasques de suport de manipulació d’aliments, manipulació i serveis de  vins, saber tenir cura de les eines i espais sota la normativa en prevenció de riscos laborals.  Saber fer tast de vins per especialitzar-se com a sommelier bàsic. 

Dates i horaris: Del 18/10/21 al 15/11/2021 Horari: Tardes  

Modalitat: Presencial  

Total hores: 60 hores  

Perfil d’entrada de l’alumnat:  

 • Persones en situació d’atur.  
 • Persones inscrites al SOC com a demandants d’ocupació. 
 • Majors de 18 anys. 
 • Amb motivació per formar-se en l’hostaleria  
 • Amb compromís d’iniciar i finalitzar l’acció formativa.  

Programa Formatiu: 

 • Prevenció de Riscos Laborals  
 • Manipulació d’aliments i al·lèrgens  
 • Espais, maquinària, estris i neteja  
 • Manipulació i servei de vins  
 • Elaboracions i servei de cafès i infusions  
 • Control d’unitats de fred i magatzem  
 • Mòdul de cambrer de barra i sala  
 • Mòdul d´Enologia per a Cambrer-a/Sommelier  
 
 
 
DIBA Marca-DB-positiu-horitzontal.png

Ajuda atorgada en el marc del Pla de Reactivació de l Ocupació, en el marc del Pla de Xoc dels Governs Locals de la Diputació de Barcelona. 

 

Amb aquesta formació com a ajudant de cuina – cambrer/a tindràs les competències bàsiques  per treballar com a ajudant en restaurants, bars i cafeteries.

[INSCRIPCIONS TANCADES]

Objectius del curs: Adquirir les competències necessàries requerides per treballar com a  ajudant de cuina amb tasques de suport de manipulació i aprovisionament d’aliments, saber  tenir cura de les eines, estris, maquinària i espais sota la normativa en prevenció de riscos  laborals. Tenir la tècnica de la preelaboració i conservació alimentària. Atendre els clients,  presa de comandes, servir el menjar i beguda, gestió de reserves... 

Dates i horaris: 08/11/2021 al 23/12/2021 Horari: Matins  

Modalitat: Presencial  

Total hores: 120 hores  

Perfil d’entrada de l’alumnat:  

 • Persones en situació d’atur.  
 • Persones inscrites al SOC com a demandants d’ocupació.  
 • Amb motivació per formar-se en l’hostaleria  
 • Amb compromís d’iniciar i finalitzar l’acció formativa.  

Programa Formatiu: 

 • Prevenció de Riscos Laborals  
 • Manipulació d’aliments i al·lèrgens  
 • Espais, maquinària, estris i neteja  
 • Aprovisionaments de matèria primeres en Cuina 
 • Preelaboració i conservació Culinària 
 • Tall i manipulació 
 • Elaboració bàsiques i elementals en cuina 
 • Control d’unitats de fred i magatzem  
 • Mòdul de cambrer de barra i sala 
 
 
DIBA Marca-DB-positiu-horitzontal.png

Ajuda atorgada en el marc del Pla de Reactivació de l Ocupació, en el marc del Pla de Xoc dels Governs Locals de la Diputació de Barcelona. 

 

[INSCRIPCIONS TANCADES]

Formació de 100 hores teòric/pràctiques més 50 hores de pràctiques professionals no laborals a  carnisseries, xarcuteries i/o empreses del sector de la indústria alimentària, on es consolidaran  les competències teòric-professionals adquirides durant la formació i que permetran realitzar  tasques d’ajudant/a de carnisseria - xarcuteria. 

Objectius del curs: 

 • Capacitar als/les participants per a la preparació per a la venda de carns. Capacitar als/les participants per a la venda directa als clients a l’establiment.
 • Capacitar als/las participants per a la preparació d’elaborats carnis a l’establiment. 

Dates previstes: Del 2 de novembre a l’16 de desembre de 2021

Horari: Matí

Modalitat: Presencial  

Total hores: 100 hores teòriques més 50 hores de pràctiques (150h) 

Perfil d’ entrada del alumnat: 

 • Persones en situació d’atur i inscrites al SOC. 
 • Motivació per treballar en el sector de la indústria alimentària 
 • Saber llegir i escriure català i/o castellà 

Programa Formatiu: 

 1. La venda de carn i aviram 
 2. Higiene dels manipuladors d'aliments 
 3. Iniciació a la preparació d’elaborats carnis 
 4. La venda de proximitat i l’atenció al client 
 5. Iniciació a la venta dels productes de xarcuteria 

[INSCRIPCIONS TANCADES]

Objectiu del curs: 

Realitzar operacions auxiliars de manteniment d’elements estructurals de fusta i fibra, així  com de protecció i embelliment de superfícies de les embarcacions esportives i d’esbarjo,  incloent aquelles altres d’eslora restringida dedicades a altres serveis o funcions, seguint  instruccions rebudes i complint la normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

Dates previstes i horaris: de febrer a maig del 2022 (Matins) 

Total hores: 290 hores 

Modalitat: presencial (amb suport de l'aula virtual) 

Perfil d’entrada de l’alumnat:  

 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO 
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector del manteniment nàutic  
 • Disponibilitat horària 

PROGRAMA FORMATIU: 

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 240 hores

 • Operacions auxiliars de protecció i embelliment de superfícies d’embarcacions 100 hores Esportives i d’esbarjo  
  • Procediments bàsics de preparació de la zona de treball, prevenció de riscos i 30 hores comportament a bord 
  • Preparació i embelliment bàsic de superfícies 70 hores 
 • Operacions auxiliars de reparació d’elements de fusta d’embarcacions esportives 70 hores I d’esbarjo 
  • Procediments bàsics de reparació d’elements de fusta 70 hores 
 • Operacions auxiliars de reparació d’elements de plàstic reforçat amb fibra 70 hores d’embarcacions esportives i d’esbarjo 
  • Procediments bàsics de reparació d’elements de fibra reforçat amb plàstic 70 hores  I d’esbarjo  

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 10 hores

 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats 10 hores 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 40 hores 

Principals Sortides professionals:  

 • Auxiliar de pintor d’embarcacions. 
 • Auxiliar de mestre d’aixa.  
 • Auxiliar de manteniment d’elements de plàstic reforçat amb fibra. 
SOC-GENCAT-MINISTERI-MINISTERI.jpg

[INSCRIPCIONS TANCADES]

Objectiu del curs:
Executar les activitats de venda dels productes i/o serveis a través dels diferents canals de
comercialització establint les relacions amb els clients/es de la manera més satisfactòria, assolint els
objectius proposats per l’organització i establint vincles que propiciïn la fidelització del client/a.
Dates previstes i horaris: de març a novembre de 2022 (Matí)
Total hores: 640 hores
Modalitat: Semipresencial (Presencial i aula virtual)


Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Nivell acadèmic mínim de Graduat Escolar, ESO, equivalent o superior
 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector del comerç
 • Disponibilitat horària
 • Cal tenir ordinador, webcam i connexió a Internet
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual

PROGRAMA FORMATIU:

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 510 hores:

 • OPERACIONS DE VENDA 160 hores
  • Organització de processos de venda 60 hores
  • Tècniques de venda 70 hores
  • Venda en línia 30 hores
 • OPERACIONS AUXILIARS A LA VENDA 140 hores
  • Aprovisionament i emmagatzematge en la venda 40 hores
  • Animació i presentació del producte en el punt de venda 60 hores
  • Operacions de caixa en la venda 40 hores
 • INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT/A, CONSUMIDOR/A, USUARI/ÀRIA 120 hores
  • Gestió de l’atenció al client/a consumidor/a 60 hores
  • Tècniques d’informació i atenció al client/a consumidor/a 60 hores
 • ANGLÈS PROFESSIONAL PER A ACTIVITATS COMERCIALS 90 hores

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 40 hores

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals 30 hores
  Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats 10 hores

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 80 hores
FORMACIÓ ADDICIONAL: HIGIENE ALIMENTÀRIA * 10 hores

Principals sortides professionals:
• Dependent/a de comerç.
• Venedor/a.
• Caixer/a de comerç.
• Promotor/a comercial.
• Operador/a de centre d’atenció multicanal.
• Teleoperadors/es de centre d’atenció telefònica.
• Televenedor/a.
• Operador/a de venda en comerç electrònic.
• Tècnic/a d’informació i atenció al client/a.

* Acció NO subvencionada pel SOC
 
SOC-GENCAT-MINISTERI-MINISTERI.jpg

 

[INSCRIPCIONS TANCADES]

Objectiu del curs: 

Adquirir un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en llengua anglesa en  comprensió oral i escrita, expressió i interacció oral i expressió escrita, que permeti certa autonomia en  situacions de la vida quotidiana i una iniciació en altres situacions de comunicació menys habituals, de  forma adequada i en una llengua estàndar.  

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües (MCERL). 

Dates previstes i horaris: de setembre a novembre del 2022 - MATÍ

Total hores: 220 hores 

Modalitat: Semipresencial (Presencial i aula virtual) 

Perfil d’entrada de l’alumnat: 

 • Coneixement de llengua anglesa nivell A2 acreditat o superació de prova específica de nivell Preferentment persones en situació d’atur o ERTO 
 • Interès i motivació per formar-se en la llengua anglesa 
 • Disponibilitat horària 
 • Cal tenir ordinador, webcam i connexió a Internet 
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual 

Contingut Formatiu: 180 hores

COMPETÈNCIES LINGÜíSTIQUES 

 • Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació en llengua anglesa  
 • Elements gramaticals, fonètics i ortogràfics en llengua anglesa  
 • Desenvolupament d’habilitats lingüístiques per escoltar, parlar i conversar  
 • Desenvolupament d’habilitats lingüístiques per llegir i escriure  
 • Tècnicques de recerca, tractament i presentació de la informació 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 40 hores: 

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals 30 hores
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats 10 hores

Principals sortides professionals: 

 • Totes aquelles ocupacions que requereixin la llengua anglesa.
SOC-GENCAT-MINISTERI-MINISTERI.jpg

[INSCRIPCIONS TANCADES]

Objectiu del curs: 

Adquirir el nivell de competència necessària en l’àmbit de la llengua anglesa, per comprendre,  interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com escrita, utilitzant una  llengua estàndar.  

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa  necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües (MCERL). 

Dates previstes i horaris: de maig a juliol de 2022 - matins

Total hores: 220 hores 

Modalitat: semipresencial (presencial i aula virtual) 

Perfil d’entrada de l’alumnat:  

 • Coneixement de llengua anglesa nivell A1 acreditat o superació de prova específica de nivell. ⎯ Preferentment persones en situació d’atur o ERTO 
 • Interès i motivació per formar-se en la llengua anglesa.  
 • Disponibilitat horària 
 • Cal tenir ordinador, webcam i connexió a Internet 
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual 

PROGRAMA FORMATIU 180 hores

 • Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació en llengua anglesa  
 • Elements gramaticals i fonètics en l’ús de la llengua anglesa  
 • Produccions orals en llengua anglesa 
 • Produccions escrites en llengua anglesa 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 40 hores

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals 30 hores
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats 10 hores 

Principals sortides professionals: 

 • Totes aquelles ocupacions que requereixin la llengua anglesa. 
 
SOC-GENCAT-MINISTERI-MINISTERI.jpg

[INSCRIPCIONS TANCADES]

Objectius del curs:

 1. Introduir l’alumnat a l’àmbit de la logística i magatzem. Conèixer i diferenciar les funcions i característiques dels diferents tipus de magatzem. 
 2. Interpretar informació i documentació. Realitzar operacions auxiliars amb càrregues al magatzem.
 3. Emprar equips bàsics d’etiquetatge, localització i recompte propis de les activitats i operacions del magatzem, i conèixer les diferents formes de manipulació de les mercaderies.

Dates previstes i horaris:  Inici previst al mes de març en horari de matí

Total hores:  80 hores

Perfil d’entrada de l’alumnat: 

 • Persones residents als barris de Cerdanyola o Rocafonda-El Palau
 • Inscrites al SOC
 • Motivació envers les ocupacions del sector de la logística 
 • Disponibilitat horària.

Programa Formatiu:

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 80 hores:

Formació teòric pràctica d’auxiliar de logística i magatzem 80 hores

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 100 hores

Principals sortides professionals:

 • Operari de logística
 • Auxiliar de magatzem
 • Abastador/a /  Reposador de grans superfícies
 • Auxiliars de recepció, col·locació, manteniment i expedició de càrregues.
 

 

logos-agrupats-soc-generalitat-ministeri.png

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”.

[INSCRIPCIONS TANCADES]

Objectiu del curs:

Realitzar formació del sector de neteja d’espais, mobiliari en locals, edificis i centres sanitaris amb la certificació de treballs en altura i plataforma elevadora. Conèixer el funcionament i ús dels diferents productes, les seqüències dels treballs de neteja en diferents espais, així com l’eliminació de residus de forma correcta tenint en compte l’adaptació a la normativa Covid 19 i respectant les normes de seguretat i salut.

Dates previstes i horaris: Del 28 de febrer al 21 de març de 9:30 a 14:30.
Total hores:  100 hores

Perfil d’entrada de l’alumnat: 

 • Persones residents als barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Palau*
 • Apuntats al SOC
 • Motivació envers les ocupacions del sector de la neteja.
 • Disponibilitat horària.

Programa Formatiu:

FORMACIÓ TRANSVERSAL  10 hores:

Assertivitat i gestió emocional del canvi 10 hores

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 80 hores:

 • Auxiliar de neteja industrial   4 hores                                                            
 • Tècniques de neteja bàsiques de superfícies i locals industrials 4 hores
 • Tècniques de neteja de mobiliari 4 hores
 • Tècniques de neteja i desinfecció de banys 4 hores
 • Tècniques de neteja de vidres i equipament bàsic para neteja de superfícies amb vidrieres 4 hores
 • Desenvolupament dels processos de neteja 4 hores
 • Neteja amb maquinària 4 hores
 • Gestió i tractament de rebutjos 3 hores
 • Mesures relacionades amb la seguretat i salut dels treballadors 3 hores
 • Workshop neteja i competències professionals i transversals del auxiliar de neteja industrial i pràctiques  30 hores
 • Treballs en altura i verticals 8 hores
 • Treballs con plataformes elevadores 8 hores

FORMACIÓ TRANSVERSAL 10 hores:

Prepara´t per sortir 10 hores

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS 100 hores

Principals sortides professionals:

 • Personal de neteja d’espais i superfícies.
 •  Operari/ària de màquines de neteja.
 
* Si necessites orientació i estàs buscant feina, i no ets del barri, consulta amb el nostre equip d’orientadores. Ens trobaràs a C/ Francesc Herrera, 70 i Plaça Miquel Biada, 5.
“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”.
 
logos-agrupats-soc-generalitat-ministeri.png

 

[INSCRIPCIONS TANCADES]

Objectiu del curs:

Fer tasques de neteja i manteniment d’espais, superficies i mobiliari en edificis, locals i centres sanitaris. Conèixer el funcionament i ús de les diferents tècniques, estris, productes i màquines per garantir la higienització, conservació i manteniment i conèixer les seqüències dels treballs de neteja en els diferents espais, així com l’eliminació de residus de forma correcta tenint en compte l’adaptació a la normativa Covid 19 i respectant les normes de seguretat i salut.

Dates previstes i horaris del curs: de maig a juliol de 2022 (Matí) 

Dates previstes d’inici de pràctiques en empresa: juliol de 2022

Total hores: 160 hores

Modalitat: Presencial 

Perfil d’entrada de l’alumnat: 

 • Persones en situació d’atur inscrites al SOC
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector de la neteja industrial i sanitària
 • Disponibilitat i compromís per assistir a tota la formació
 • Nivell de comprensió oral i escrita de la llengua (català o castellà) necessàries per a poder seguir la formació

PROGRAMA FORMATIU:

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: 110 hores

Mòdul 1.- Neteja d’elements immobles en edificis i locals (15 hores)

Mòdul 2.- Neteja de mobiliari en edificis i locals (20 hores)

Mòdul 3.- Neteja professional de vidres (20 hores)

Mòdul 4.- Neteja professional amb ús de maquinària industrial (30 hores)

Mòdul 5.- Neteja en recintes sanitaris i hospitals (25 hores)

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS: 50 hores

Principals sortides professionals:

 • Personal de neteja d’edificis i locals
 • Expert/a en neteja d'immobles
 • Personal de neteja en entorns sanitaris
 
DIBA Marca-DB-positiu-horitzontal.png

Ajut atorgat en el marc dels Plans locals d’ocupació 2022 de la Diputació de Barcelona

[INSCRIPCIONS TANCADES]

Objectiu del curs:

Aprendre els conceptes bàsics per iniciar-se en la instal·lació, reparació i manteniment de les instal·lacions bàsiques elèctriques i d’aigua dels edificis

Dates previstes i horaris del curs: de setembre a novembre de 2022 (matí) 

Dates previstes d’inici de pràctiques en empresa: novembre 2022

Total hores: 256 hores

Modalitat: Presencial 

Perfil d’accés de l’alumnat: 

 • Persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector de la instal·lació
 • Disponibilitat horària
 • Preferiblement amb vehicle propi

PROGRAMA FORMATIU:

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: 130 hores

Instal·lacions elèctriques (80 hores)

 • Teoria bàsic i pràctica de les instal·lacions en edificis 
 • Naturalesa de l’electricitat
 • Lleis d’Ohm – Joule – Watt
 • Mètodes d’anàlisi de circuits en corrent contínua i alterna
 • Corrent alterna
 • Instal·lacions interiors

Instal·lacions d’ aigua en edificis (50 hores)

 • Materials de les instal·lacions
 • Tècniques d’unió de canonades
 • Operacions finals en la instal·lació de canonades
 • Instal·lacions d’aigua

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 26 hores

 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió (20 hores)
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fontaneria i aire condicionat (6 hores)

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS: 100 hores

Principals sortides professionals:

 • Operari/ària auxiliar d’instal·lacions elèctriques
 • Operari/ària auxiliar de lampisteria
 
DIBA Marca-DB-positiu-horitzontal.png

Ajut atorgat en el marc dels  Plans Locals d’Ocupació 2022 de la Diputació de Barcelona

Inscripcions tancades

Objectiu del curs:

Adquirir el nivell de competència necessària en l’àmbit de la llengua anglesa, per comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com escrita, utilitzant una llengua estàndard.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües (MCERL).

 

Dates previstes i horaris del curs: de febrer a abril de 2023 - Matins

Total hores: 220 hores

Modalitat: semipresencial (presencial i aula virtual)

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Coneixement de llengua anglesa nivell A1 acreditat o superació de prova específica de nivell
 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se en la llengua anglesa
 • Disponibilitat horària
 • Cal tenir ordinador, webcam i connexió a Internet
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual

 

PROGRAMA FORMATIU:

COMPETÈNCIES LINGÜíSTIQUES:  180 hores

 • Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació en llengua anglesa
 • Elements gramaticals i fonètics en l’ús de la llengua anglesa
 • Produccions orals en llengua anglesa
 • Produccions escrites en llengua anglesa

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:   40 hores

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals (30 hores)
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10 hores)

 

Principals sortides professionals:

 • Totes aquelles ocupacions que requereixin la llengua anglesa.
 
 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional

SOC-GENCAT-MINISTERI-MINISTERI.jpg

Objectiu del curs:

Adquirir un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en llengua anglesa en comprensió oral i escrita, expressió i interacció oral i expressió escrita, que permeti certa autonomia en situacions de la vida quotidiana i una iniciació en altres situacions de comunicació menys habituals, de forma adequada i en una llengua estàndard.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües (MCERL).

 

Dates previstes i horaris del curs: de maig a juliol de 2023 - Matins

Total hores: 220 hores

Modalitat: semipresencial (presencial i aula virtual)

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Coneixement de llengua anglesa nivell A2 acreditat o superació de prova específica de nivell
 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se en la llengua anglesa
 • Disponibilitat horària
 • Cal tenir ordinador, webcam i connexió a Internet
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual

 

PROGRAMA FORMATIU:

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES: 180 hores

 • Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació en llengua anglesa
 • Elements gramaticals, fonètics i ortogràfics en llengua anglesa
 • Desenvolupament d’habilitats lingüístiques per escoltar, parlar i conversar
 • Desenvolupament d’habilitats lingüístiques per llegir i escriure 
 • Tècniques de recerca, tractament i presentació de la informació

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 40 hores

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals (30 hores)
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere  (10 hores)

 

Principals sortides professionals:

 • Totes aquelles ocupacions que requereixin la llengua anglesa.
 

 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional

SOC-GENCAT-MINISTERI-MINISTERI.jpg

Codi especialitat: SSCM0108
Nivell 1

 

Objectiu del curs:

Fer les tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals, seleccionar les tècniques, els estris, productes i les màquines per garantir la higienització, conservació i manteniment, si s’escau, sota la supervisió del professional competent, i complir la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.

 

Dates previstes i horaris del curs:  de juny a setembre de 2024 – matins

Dates previstes d’inici de pràctiques en empresa: a determinar

 

Total hores: 270 hores

 

Modalitat: presencial (amb suport de l’aula virtual)

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Preferiblement persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector professional de la neteja
 • Amb bones condicions físiques i de salut.
 • Disponibilitat horària

 

PROGRAMA FORMATIU:

 

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: 150 hores

 • Neteja, tractament i manteniment de terres, parets i sostres en edificis i locals (30 hores)
 • Neteja del mobiliari interior  (30 hores)
 • Neteja de vidres en edificis i locals  (30 hores)
 • Tècniques i procediments de neteja amb utilització de maquinària  (60 hores)                                

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 40 hores  

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals (30 hores)
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10 hores)

 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS: 80 hores

 

Principals sortides professionals:

 • Personal de neteja o netejador, en general
 • Peó especialista de neteja
 • Especialista de neteja
 • Netejador/a de vidres
 • Expert/a en neteja d'immobles
 • Vidrier/a d'edificis
 • Netejador/a de finestres
 
 
 
Harmonització_SOC_Generalitat_MEFPD_MTES.jpg
 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 

Codi especialitat: ADGG0508
Nivell 1

 

Objectiu del curs:

Realitzar operacions d’enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d’acord amb instruccions, normativa i procediments establerts, de forma coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte del medi ambient

 

Dates previstes i horaris del curs: d'abril a octubre de 2024 – matins

Dates previstes d’inici de pràctiques en empresa: octubre de 2024 - matins

 

Total hores: 540 hores

 

Modalitat: presencial (amb suport de l’aula virtual)

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Preferiblement persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en l’àmbit de l’administració
 • Disponibilitat horària
 • Coneixements bàsics d’ofimàtica
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual
 • Cal tenir ordinador i connexió a Internet

 

PROGRAMA FORMATIU:        

                                                                                 

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: 360 hores

 • Enregistrament de dades (90 hores)
 • Tractament de dades, textos i documentació (150 hores)
  • Processadors de textos i presentacions d’informació bàsics (60 hores)
  • Tractament bàsic de dades i fulls de càlcul (50 hores)
  • Transmissió d’informació per mitjans convencionals i informàtics (40 hores)
 • Reproducció i arxiu (120 hores)
  • Gestió auxiliar d’arxiu en suport convencional o informàtic (60 hores)
  • Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic (60 hores)

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 40 hores

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals (30 hores)
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10 hores)

 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS: 80 hores

 

Principals sortides professionals:

 • Operadors/ores - enregistradors/ores de dades en ordinador
 • Auxiliar d’oficina
 • Auxiliar d’arxiu
 • Operador/a documental
 • Auxiliar de digitalització

 

 
 
Harmonització_SOC_Generalitat_MEFPD_MTES.jpg
 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 

Codi especialitat: ADGD0308
Nivell 2

 

Objectiu del curs:

Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament i l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte de la normativa vigent i segons criteris de qualitat  definits per l’organització.

 

Dates previstes i horaris del curs: de març a desembre de 2024 – matins

Dates previstes d’inici de pràctiques en empresa: novembre de 2024 - matins

 

Modalitat: presencial (amb suport de l'aula virtual)

                                             
Total hores: 920 hores

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Nivell acadèmic mínim de Graduat Escolar, ESO, equivalent o superior
 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en l’àmbit de l’administració
 • Coneixements bàsics d’ofimàtica
 • Disponibilitat horària
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual
 • Cal tenir ordinador i connexió a Internet

 

PROGRAMA FORMATIU:

                                                                                 

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: 800 hores

 • OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS (160 hores)
  • Atenció al client en el procés comercial (40 hores)
  • Gestió Administrativa del procés comercial (80 hores)
  • Aplicacions informàtiques de la gestió comercial (40 hores)
 • GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA (90 hores)
 • GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL (90 hores)
 • REGISTRES COMPTABLES (120 hores)
  • Pla General de Comptabilitat (90 hores)
  • Aplicacions informàtiques de comptabilitat (30 hores)
 • GESTIÓ D’ARXIUS (60 hores)
 • ENREGISTRAMENT DE DADES (90 hores)
 • OFIMÀTICA (190 hores)
  • Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/Intranet i correu electrònic (30 hores)
  • Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30 hores)
  • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul (50 hores)
  • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals (50 hores)
  • Aplicacions informàtiques per presentacions: gràfics d’informació (30 hores)

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 40 hores

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals (30 hores)
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10 hores)

 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS: 80 hores

 

Principals sortides professionals:

 • Empleats/ades administratius/ives de comptabilitat, en general
 • Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments
 • Auxiliar administratiu/iva de comptabilitat
 • Auxiliar administratiu/iva de facturació
 • Empleats/ades administratius/ives comercials, en general
 • Auxiliar administratiu/iva comercial
 • Empleats/ades administratius/ives de serveis de personal
 • Auxiliar administratiu/iva del departament de recursos humans
 • Auxiliar de suport administratiu de compra i venda
 • Empleats/ades administratius/ives, en general
 • Empleats/ades administratius amb tasques d'atenció al públic
 • Auxiliar administratiu/iva de les diferents administracions públiques

 

 
 
Harmonització_SOC_Generalitat_MEFPD_MTES.jpg
 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 

Codi especialitat: ADGG0408
Nivell 1

 

Objectiu del curs:

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics/es de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

 

Dates previstes i horaris de curs: de juny a desembre de 2024 – matins

Dates previstes d’inici de pràctiques en empresa: desembre de 2024 - matins


Total hores: 470 hores

 

Modalitat: presencial (amb suport de l’aula virtual)

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Preferiblement persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en l’àmbit de l’administració
 • Disponibilitat horària
 • Coneixements bàsics d’ofimàtica
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual
 • Cal tenir ordinador i connexió a Internet

 

PROGRAMA FORMATIU:                                                                                          

 

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: 390 hores                                                                

 • Tècniques administratives bàsiques oficina (150 hores)
  • Organització empresarial i de recursos humans (30 hores)
  • Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l'empresa (30 hores)
  • Gestió auxiliar de documentació economicoadministrativa i comercial (90 hores)
 • Operacions bàsiques de comunicació (120 hores)
  • Comunicació en les relacions professionals (50 hores)
  • Comunicació oral i escrita en l'empresa (70 hores)
 • Reproducció i arxiu (120 hores)
  • Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic (60 hores)
  • Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic (60 hores)

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 40 hores

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals (30 hores)
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10 hores)

 

                                                                                                         

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS: 40 hores

 

Principals sortides professionals:

 • Recepcionista - telefonista en oficines, en general
 • Operadors/ores de central telefònica
 • Teleoperadors/ores
 • Classificadors/ores - repartidors/ores de correspondència
 • Auxiliar de serveis generals
 • Auxiliar d’oficina
 • Auxiliar d’arxiu
 • Auxiliar d’informació
 • Empleats/des de finestreta de correus
 • Ordenances
 
 
Harmonització_SOC_Generalitat_MEFPD_MTES.jpg
 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 

Codi especialitat: AGAO0108
Nivell 1

 

Objectiu del curs:

Executar operacions auxiliars per a la implantació i  manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria, seguint instruccions de superiors o pla de treball, complint amb les mesures de prevenció de riscos, qualitat i protecció del medi ambient.

 

Dates previstes i horaris del curs: de juny a octubre de 2024 – matins

Dates previstes d’inici de pràctiques en empresa: octubre de 2024 - matins

 

Total hores: 370 hores

 

Modalitat: presencial (amb suport de l’aula virtual)

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector de la jardineria
 • Amb bones condicions físiques i de salut
 • Disponibilitat horària

 

PROGRAMA FORMATIU:

 

FORMACIÓ  PROFESSIONALITZADORA:  250 hores

 • Operacions bàsiques en vivers i centres de jardineria (90 hores)
 • Operacions bàsiques per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes (90 hores)       
 • Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes (70 hores)

                           

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 40 hores

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals (30 hores)
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10 hores)

 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS: 80 hores

 

 

Principals Sortides professionals:

 • Peó agrícola, jardineria
 • Peó de viver
 • Peó de centres de jardineria

 

 
 
Harmonització_SOC_Generalitat_MEFPD_MTES.jpg
 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 

Codi especialitat: TMVU0210
Nivell 1

 

Objectiu del curs:

Realitzar operacions auxiliars de manteniment d’elements estructurals de fusta i fibra, així com de protecció i embelliment de superfícies de les embarcacions esportives i d’esbarjo, incloent aquelles altres d’eslora restringida dedicades a altres serveis o funcions, seguint instruccions rebudes i complint la normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals.

 

Dates previstes i horaris del curs: de setembre a novembre de 2024 – tardes

Dates previstes d’inici de pràctiques en empresa: novembre de 2024 - tardes


Total hores: 290 hores

 

Modalitat: presencial (amb suport de l'aula virtual)

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector del manteniment nàutic
 • Amb bones condicions físiques i de salut
 • Disponibilitat horària

 

PROGRAMA FORMATIU:

 

FORMACIÓ  PROFESSIONALITZADORA:  240 hores

 • Operacions auxiliars de protecció i embelliment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo (100 hores)
  • Procediments bàsics de preparació de la zona de treball, prevenció de riscos i comportament a bord (30 hores)
  • Preparació i embelliment bàsic de superfícies (70 hores)
 • Operacions auxiliars de reparació d’elements de fusta d’embarcacions esportives i d’esbarjo (70 hores)
  • Procediments bàsics de reparació d’elements de fusta (70 hores)
 • Operacions auxiliars de reparació d’elements de plàstic reforçat amb fibra d’embarcacions esportives i d’esbarjo (70 hores)
  • Procediments bàsics de reparació d’elements de fibra reforçat amb plàstic i d’esbarjo (70 hores)

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 10 hores

 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10 hores)

 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS: 40 hores

 

Principals Sortides professionals:

 • Auxiliar de pintor/a d’embarcacions
 • Auxiliar de mestre/a d’aixa
 • Auxiliar de manteniment d’elements de plàstic reforçat amb fibra
   

 

 
 
Harmonització_SOC_Generalitat_MEFPD_MTES.jpg
 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 

Codi especialitat: COMT0211
Nivell 1

 

Objectiu del curs:

Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda i en el repartiment de proximitat, seguint les instruccions i els criteris establerts, utilitzant l'equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocol·litzada i estructurada al client/a al punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.

 

Dates previstes i horaris del curs: de setembre a desembre de 2024 – matins

Dates previstes d’inici de pràctiques en empresa: desembre de 2024 - matins

 

Total hores: 310 hores

 

Modalitat: presencial (amb suport de l’aula virtual)

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector del comerç
 • Disponibilitat horària

 

PROGRAMA FORMATIU:                                                                                          

 

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: 230 hores

 • Atenció bàsica al client/a (50 hores)
 • Operacions auxiliars al punt de venda (90 hores)
 • Preparació de comandes (40 hores)
 • Manipulació i moviments amb transpalets i carretons de mà (50 hores)                        

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 40 hores

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals (30 hores)                                                                       
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10 hores)

 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS: 40 hores

 

FORMACIÓ ADDICIONAL*: 30 hores

 • Operari/ària de carretons elevadors (20 hores)
 • Higiene alimentària (10 hores)

 

Principals sortides professionals:

 • Auxiliars de dependent/a de comerç
 • Reposadors/es d'hipermercat
 • Repartidors/es de proximitat
 • Preparadors/es de comandes

 

 
 
Harmonització_SOC_Generalitat_MEFPD_MTES.jpg

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 

* Mòduls subvencionats per la Diputació de Barcelona

 

Inscripcions tancades

 

Objectiu del curs:

Introducció a les tècniques bàsiques per desenvolupar les tasques pròpies d’ajudant/a de cuina. En el curs l'alumnat es familiaritzarà amb el vocabulari tècnic i els estris que s’utilitzen en un servei d’hostaleria. Així mateix desenvoluparan els processos de preelaboració, preparació de tota classe d’aliments, aplicant amb autonomia les tècniques corresponents, per aconseguir la qualitat i els objectius establerts i respectar les normes i pràctiques de seguretat i higiene en la manipulació alimentària.

Aquesta formació inclou també l’obtenció del certificat d’Higiene alimentària.

 

Dates previstes i horaris del curs: 08/04/2024 - 10/05/2024 - Matins

Total hores del curs: 120 hores

Modalitat del curs: presencial

 

Durada i dates previstes de pràctiques en empresa (no obligatòries per a l'alumnat): fins a 100 hores a convenir amb l'empresa; es realitzaran un cop l'alumnat hagi realitzat la formació i amb data límit de finalització de les pràctiques 30 de setembre de 2024.

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Persones residents als barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau-Escorxador
 • Nivell acadèmic mínim per poder seguir la formació correctament
 • Persones inscrites al SOC
 • Interès, motivació i compromís per formar-se i treballar en el sector de l’hostaleria
 • Disponibilitat horària

 

PROGRAMA FORMATIU:

MÒDUL 1: Higiene alimentària i manipulació d’aliments amb el certificat

MÒDUL 2: Organització a la cuina, departaments, aprovisionament, conservació, maquinària, magatzem i vocabulari bàsic cuina amb teòrica i pràctica. Tractament i reciclatge dels residus i envasos

MÒDUL 3: Preelaboració, conservació i elaboració d’aliments

MÒDUL 4: Elaboracions bàsiques i plats elementals

MÒDUL 5: Bases culinàries (fondos, coccions, salses)

MÒDUL 6: Presentació i decoració (plats, buffets i mostradors)

 

Principals sortides professionals:

 • Ajudants de cuina
 • Preparació de menjar ràpid
 
Logos agrupats cartell.png
 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”

Inscripcions tancades

Objectiu del curs:

Adquirir les competències necessàries requerides per treballar com a ajudant de fleca/pastisseria amb tasques de suport de manipulació i aprovisionament d’aliments, saber tenir cura de les eines, estris, maquinària i espais sota la normativa en prevenció de riscos laborals. Tenir la tècnica de la preelaboració, conservació i elaboracions bàsiques en obrador. Atendre a la clientela, prendre de comandes, servir el menjar i beguda, gestió de reserves, etc.

 

Dates previstes i horaris del curs: primer semestre de l’any 2023 - Matins

Total hores del curs: 120 hores

Modalitat del curs: presencial

 

Durada i dates previstes de pràctiques en empresa (no obligatòries per a l'alumnat): fins a 100 hores a convenir amb l'empresa; es realitzaran un cop l'alumnat hagi realitzat la formació i amb data límit de finalització de les pràctiques 30 de setembre de 2023.

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Persones residents als barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau-Escorxador
 • Nivell acadèmic mínim per poder seguir la formació correctament
 • Persones inscrites al SOC
 • Interès, motivació i compromís per formar-se i treballar en el sector de l’hostaleria i/o la pastisseria
 • Disponibilitat horària

 

PROGRAMA FORMATIU:                                                                                          

MÒDUL 1: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

MÒDUL 2: MANIPULACIÓ D’ALIMENTS I AL·LÈRGENS

 • Pràctiques de manipulació
 • Sistemes preventius en seguretat alimentària
 • Requisits d’higiene
 • Manteniment de les instal·lacions equips i estris
 • Normativa d’al·lèrgies

MÒDUL 3: CAMBRERIA EN BARRA I SALA

 • Introducció al món laboral de la restauració
 • Organització i gestió
 • Departament i instal·lacions
 • Mise en place
 • Serveis especials

MÒDUL 4: FLECA I PASTISSERIA

 • Espais maquinària estris i neteja
 • Preelaboracions i conservació en fleca i pastisseria
 • Elaboracions bàsiques i elementals en obrador de fleca i pastisseria
 • Aprovisionament de matèries primeres en obrador
 • Tall i manipulació
 • Control d’unitats de fred i magatzem

 

Principals sortides professionals:

 • Ajudants a pastisseries i fleques
 • Ajudants a cafeteries
 • Cambrers/es
 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”.

logos_Treball_barris_2022.png

 

Objectiu del curs:

Una cop realitzat el curs, l’alumnat estarà capacitat per a realitzar instal·lacions d’electrificació mitjançant energia fotovoltaica, així com el seu manteniment, amb la qualitat i seguretat requerides complint la normativa vigent.

 

Dates previstes i horaris del curs: aproximadament del 25/1 al 7/3 de 2023 - Matins

Total hores del curs: 148 hores

Modalitat del curs: presencial

 

Durada i dates previstes de pràctiques en empresa (no obligatòries per a l'alumnat): fins a 100 hores a convenir amb l'empresa; es realitzaran un cop l'alumnat hagi realitzat la formació i amb data límit de finalització de les pràctiques 30 de setembre de 2023

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Persones residents als barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau-Escorxador
 • Majors de 18 anys (per riscos associats a l’activitat laboral)
 • Nivell acadèmic mínim per poder seguir la formació correctament
 • Persones inscrites al SOC
 • Interès, motivació i compromís per formar-se i treballar en el sector de l’energia fotovoltaica
 • Disponibilitat horària

 

PROGRAMA FORMATIU:      

                                                                                  

MÒDUL 1: ELECTRICITAT EN VIVENDES (60 hores)

Teoria bàsica i pràctica de les instal·lacions elèctriques en edificis

 • Naturalesa de la electricitat
 • Propietats elèctriques dels materials, eines, cables, etc.
 • Identificació dels elements de les instal·lacions en edificis
 • Circuits elèctrics, interpretació d’esquemes
 • Realitzar el muntatge del quadre elèctric
 • Explicació amb exercicis teòrics i pràctiques

 

MODUL 2: INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES (60 hores)

Continguts teòrics:

 • Radiació solar, espectres, moviment solar
 • Càlcul d’ombres i bloquejos
 • Transformació energètica de la radiació solar
 • Aprofitament del sol, problemes del magatzematge
 • Funcionament general de les instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Components que la formen una instal·lació: tipus, característiques, etc.
 • Emplaçament i dimensionat de una instal·lació fotovoltaica

 

Continguts pràctics:

 • Organització i planificació dels muntatges
 • Mesures a realitzar
 • Instal·lació de plaques solars en teulades amb inclinacions, sistemes coplanars, etc..
 • Instal·lació amb connexió a xarxa i aïllades.
 • Instal·lació d’ autoconsum (amb i sense bateries)

 

MODUL 3: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (20 hores)

Mòdul reconegut per la Fundació Laboral del Metall / construcció en l'especialitat d’ELECTRICITAT, TREBALLS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D’ALTA I BAIXA TENSIÓ 

 • Riscos específics en el sector de la construcció i la seva prevenció
 • Definició de treballs i tècniques preventives especifiques. Treballs de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió.
 • Gestió de la prevenció en obra
 • Drets i obligacions del treballador
 • Primers auxilis i mesures d’emergència

 

MODUL 4: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN TREBALLS EN ALÇADA (8 hores)

 • Definició de treballs en alçada
 • Utilització d’escales, bastides, treballs verticals, pous
 • Normativa d’aplicació
 • Utilització de EPI’s: arnés o cinturo, línies de vida, mosquetons, encolatges, dispositius de frenada, etc.

 

Principals sortides professionals:

 • Instal·ladors/es de plaques solars
 • Instal·ladors/es de sistemes elèctrics fotovoltaics
Inscripcions tancades
 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”

 
logos_Treball_barris_2022.png

 

Inscripcions tancades

Objectiu del curs:

Capacitar a l’alumnat per reparar petites avaries en edificis i les seves instal·lacions, realitzant treballs senzills d'obra de paleteria, electricitat i pintura, de manera que ni la utilització de l'edifici, ni els serveis quedin interromputs i que, en cas d'avaries de major importància, realitzi les primeres reparacions d'urgència fins que arribi el personal professional que les repari totalment. A més, amb aquesta formació s’iniciarà als professionals a determinar actuacions en matèria d’eficiència energètica en edificis.

 

Dates previstes i horaris del curs: primer semestre de l’any 2023 - Matins

Total hores del curs: 92 hores

Modalitat del curs: presencial

 

Durada i dates previstes de pràctiques en empresa (no obligatòries per a l'alumnat): fins a 100 hores a convenir amb l'empresa; es realitzaran un cop l'alumnat hagi realitzat la formació i amb data límit de finalització de les pràctiques 30 de setembre de 2023.

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Persones residents als barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau-Escorxador
 • Nivell acadèmic mínim per poder seguir la formació correctament
 • Persones inscrites al SOC
 • Interès, motivació i compromís per formar-se i treballar en el sector del manteniment d’edificis
 • Disponibilitat horària
 •  

PROGRAMA FORMATIU:                                                                                          

MÒDUL 1. MANTENIMENT D’OBRA MATERIALS BÀSICS.

 • Eines i mitjans auxiliars
 • Reparació de revestiments continus
 • Reparació d'envans i parets
 • Tècniques de pintura i paper
 • Reparació d’enrajolats i de paviments

MÒDUL 2. MANTENIMENT I REPARACIÓ, TÈCNIQUES DE RESTAURACIÓ PINTURA.

 • Eines i materials utilitzats en treballs de rehabilitació
 • Materials bàsics de segellat i consolidació
 • Patologies més habituals
 • Detecció d’esquerdes i de fissures
 • Reparació d’elements singulars
 • Tècniques d’intervenció
 • Afectació per humitats
 • Reparació d’humitats i pintura del parament

MÒDUL 3. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS

 • Les mesures d’eficiència energètica, definició i classificació
 • Fases d’estudi, presa de decisions en l’adopció de mesures en eficiència energètica
 • Actuacions sobre edificis i les seves instal·lacions en la seva execució i manteniment

MÒDUL 4. MANTENIMENT ELÈCTRIC. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SENZILLA.

 • Instal·lacions encastades
 • Muntatge de caixetins i tubs sobre elements d’obra
 • Substitució d’elements elèctrics (interruptors, fusibles, tubs fluorescents, bombetes, etc.)
 • Fonaments d’electricitat
 • Coneixement de materials elèctrics
 • Elements d’una Instal·lació elèctrica
 • Sistemes de protecció d’una instal·lació elèctrica

 

Principals sortides professionals:

 • Operaris/es de la construcció
 • Conserges
 • Manteniment d’edificis

 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”

logos_Treball_barris_2022.png

 

Objectiu del curs:

Aquesta formació està dirigida a persones interessades en aprendre conceptes bàsics de màrqueting digital, gestionar i dinamitzar xarxes socials, elaborar estratègies per promocionar marques, productes i serveis, crear continguts i aprendre a fer ús d’algunes eines d’edició. 

Dates previstes i horari del curs: 7 de novembre fins al 30 de novembre de 2022 

De dilluns a dijous de 9.30h a 13.30h

Total hores: 60 hores 

Modalitat: Online 

Perfil d’entrada de l’alumnat: 

 • Persones en situació d’atur inscrites al SOC.  
 • Interès i motivació per formar-se i treballar com a Community Manager
 • Disponibilitat i compromís per assistir a tota la formació.  
 • Nivell  de comprensió oral i  escrita de la llengua (català o castellà) necessàries per poder seguir la formació.   
 • Accés a un ordinador amb connexió a Internet i un telèfon mòbil. 
 • Bona ortografia i capacitat per redactar.
 • Preferiblement persones familiaritzades amb la tecnologia i l’ús de l’ordinador i telèfon mòbil . 

PROGRAMA FORMATIU:

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: 60 hores

MÒDUL 1.  Les xarxes socials en l’actualitat: usos, avantatges i perills

MÒDUL 2. Les xarxes socials i el món laboral: el Social Media Manager i el Community Manager

MÒDUL 3. Com fer una estratègia en xarxes socials

 • El recull de dades i d’informació
 • La segmentació del públic
 • La definició d’objectius
 • Canals, continguts i to
 • El calendari de continguts
 • L’anàlisi de resultats

MÒDUL 4. Com funcionen les xarxes socials més importants i com crear continguts per a cadascuna d’elles:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Linkedin
 • YouTube
 • TikTok

MÒDUL 5. Eines i aplicacions de creació i edició de continguts

MÒDUL 6. Eines de programació de continguts

MÒDUL  7. Tractament de dades de caràcter personal, privacitat i drets d’imatge

Principals sortides professionals:

 • Community Manager
 • Professionals de la publicitat i la comercialització

 

DIPUTACIÓ VERTICAL.jpg Ajut atorgat en el marc dels Plans locals d’ocupació 2022 de la Diputació de Barcelona

[INSCRIPCIONS TANCADES]

Objectiu del curs:

Aquesta formació va adreçada a persones que vulguin millorar la seva feina i tasca educativa diària com a monitors/es de menjadors escolars, però també a persones sense cap experiència, que vulguin incorporar-se al nou camp laboral especialitzat en menjadors escolars.

Dates previstes i horaris del curs: d’octubre a desembre de 2022 (Matí) 

Dates previstes d’inici de pràctiques en empresa: novembre de 2022

Total hores: 150hores

Modalitat: Presencial 

Perfil d’entrada de l’alumnat: 

 • Persones en situació d’atur inscrites al SOC
 • Interès i motivació per formar-se i treballar com a Monitors/es de Menjador Escolar
 • Disponibilitat i compromís per assistir a tota la formació
 • Nivell de comprensió oral i escrita de la llengua (català o castellà) necessàries per a poder seguir la formació 
 • Persones que tinguin 18 anys o més

PROGRAMA FORMATIU:

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: 90 hores

Monitors/es de Menjador Escolar (40hores):

El menjador escolar

Plantejament educatiu

El paper i funcions del/ de la monitor/a al temps de migdia

Introducció a les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Jocs de pati interior

Acompanyament i suport als/a les infants amb Necessitats Educatives Especials (40hores)

Higiene alimentària (10 hores)

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS: 60 hores

Principals sortides professionals:

 • Monitor/a de Menjador Escolar
 
DIBA Marca-DB-positiu-horitzontal.png

Ajut atorgat en el marc dels Plans locals d’ocupació 2022 de la Diputació de Barcelona

Inscripcions tancades

Aquest programa es realitza en el marc de la convocatòria de la FPO Dual del SOC, adreçat a joves en situació d'atur, conduent a dos certificats de professionalitat i un contracte de formació en alternança.

 

Objectius del programa:

Realitzar operacions auxiliars, seguint instruccions del superior, en el muntatge i el manteniment d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis per a diversos usos i instal·lacions. Instal·lar canonades, i muntar i/o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic.

Proporcionar una primera experiència laboral relacionada amb el sector professional de les instal·lacions elèctriques, amb la contractació en la modalitat de contracte de formació en empreses del sector.

 

Calendari previst: de desembre de 2023 a febrer de 2025

Formació introductòria prèvia: desembre 2023 a gener 2024

Contracte de formació en alternança: febrer de 2024 a febrer de 2025


Total hores de formació: 620 hores

Total hores de contractació: 1.138 hores

Total hores diàries formació + contractació: 8 hores/dia

 

Modalitat: presencial

(formació a Granollers i contractació a empreses de la comarca del Maresme i Vallès Oriental)

 

Perfil d’entrada de les persones participants:

 

 • Joves de 18 a 29 anys
 • En situació d’atur inscrits a l’Oficina de treball com a DONO
 • Preferentment sense qualificació professional
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector de les instal·lacions
 • Disponibilitat horària per formar-se i treballar
 • Bona comprensió de castellà i/o català oral i escrit
 • Valorable carnet de conduir

 

 

PROGRAMA FORMATIU:

 

FORMACIÓ INTRODUCTÒRIA (136 hores)*:

 • Nocions d’electricitat
 • PRL: Treballs d’electricitat, muntatge i manteniment d’instal·lacions d’alta i baixa tensió
 • PRL: Treball en alçades
 • PRL: Plataformes elevadores
 • Competències digitals i gestió documental
 • Habilitats comunicatives
 • Treball en equip
 • Speed dating amb les empreses contractants

 

 

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA (620 hores)

 

Amb aquest programa obtindràs 2 Certificats de professionalitat (CP):

 

1) CP Operacions de fontaneria i calefacció – climatització domèstica

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: 320 hores

 • Instal·lació de canonades (170 hores)
  • Replanteig i preparació de canonades (50 hores)
  • Manipulació i acoblament de canonades (90 hores)
  • Prevenció de riscos, seguretat laboral i mediambiental en la instal·lació d'aparells i canonades (30 hores). Inclou la part específica de prevenció de riscos laborals en treballs de lampisteria i instal·lacions de climatització (6 hores)
 • Instal·lació i manteniment de sanitaris i elements de climatització (150 hores)
  • Instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris d'ús domèstic (60 hores)
  • Instal·lació i posada en marxa d'aparells de calefacció i climatització d'ús domèstic (90 hores)

2) CP Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: 300 hores

 • Operacions de muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis (150 hores)
  • Muntatge d'elements i equips d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió a edificis (80 hores)
  • Muntatges en instal·lacions domòtiques a edificis (40 hores)
  • Prevenció de riscos laborals i mediambientals a les operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions a edificis (30 hores)
 • Operacions de muntatge d'instal·lacions de telecomunicacions (150 hores)
  • Caracterització dels elements i equips bàsics d'instal·lacions de telecomunicació a edificis (80 hores)
  • Muntatge d'elements i equips en instal·lacions de telecomunicació a edificis (70 hores)

 

Principals sortides professionals:

 • Electricista domèstic/a i industrial
 • Instal·lacions elèctriques d’edificis
 • Electricista de construcció
 • Electricista de manteniment
 • Lampista instal·lador/a mantenidor/a
 • Instal·lador/a de canonada en general
 • Mantenidor/a de calefacció
 • Mantenidor/a de climatització
 • Instal·lador/a mantenidor/a de xarxes de reg i fonts decoratives
 • Instal·lador/a mantenidor/a de xarxes contra incendis
 
 
 

*La formació introductòria estarà finançada per la Diputació de Barcelona i Ajuntament de Mataró.

 
 
 

Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, Executada per l'Ajuntament de Mataró i Finançada amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal

 
logos_Treball_barris_2022.png

 

[INSCRIPCIONS TANCADES]

 

Objectius del curs:

 • adquirir coneixements sobre l’eina de gestió SAP Business One

 

Dates previstes i horaris del curs: 16 al 31 d’octubre de 2023 - Tardes

Total hores: 40 hores

Modalitat: presencial

Lloc: SOM, C. Herrera, 70, Mataró

 

Perfil d'entrada de l'alumnat:

 • persones inscrites al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO)
 • persones amb coneixements informàtics a nivell d’ofimàtica
 • amb compromís d’iniciar i finalitzar l’acció formativa

 

PROGRAMA FORMATIU

Formació professionalitzadora: 40 hores

 • Introducció a SAP Business One
 • Primers Passos
 • Formularis i finestres I
 • Formularis i finestres II
 • Els processos i la seva gestió
 • Configuració i dades bàsiques d’una empresa
 • Les dades mestres

Codi especialitat: SSCS0208
Nivell 2

 

Objectiu del curs:
Atendre persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per a mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

 

Dates previstes i horaris del curs: de maig a novembre de 2024 – matins

Dates previstes d’inici de pràctiques en empresa: novembre de 2024 - matins

 

Total hores: 490 hores

 

Modalitat: presencial (amb suport de l’aula virtual)

 

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Nivell acadèmic mínim de Graduat Escolar, ESO, equivalent o superior
 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en l’àmbit d’atenció a persones dependents
 • Amb bones condicions físiques i de salut
 • Disponibilitat horària

 

 

PROGRAMA FORMATIU: 

 

FORMACIÓ  PROFESSIONALITZADORA: 370 hores    

 • Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional (100 hores)
  • Suport en la recepció i acolliment en institucions de persones dependents (30 hores)
  • Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions (70 hores)
 • Intervenció en l'atenció higienico-alimentària en institucions (70 hores)
 • Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions (70 hores)
 • Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions (130 hores)
  • Animació social de persones dependents en institucions (30 hores)
  • Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions (50 hores)
  • Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (50 hores)

                            

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 40 hores

 • Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals (30 hores)
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d'oportunitats  (10 hores)

 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS: 80 hores

 

Principals sortides professionals:

 

 • Cuidador/a de minusvàlids físics, psíquics i sensorials
 • Cuidador/a de persones dependents en institucions
 • Gericultor/a

 

 
 
Harmonització_SOC_Generalitat_MEFPD_MTES.jpg
 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 

Codi especialitat: COML20
Nivell 1

 

Objectiu del curs:

Identificar les operacions bàsiques de logística en un magatzem, les eines i la maquinària emprada i reconèixer la normativa de prevenció de riscos laborals en magatzems.

 

Dates previstes i horaris del curs: de juny a juliol de 2024 – matins

 

Total hores: 185 hores

 

Modalitat: presencial (amb suport de l’aula virtual)

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector de la logística de magatzem
 • Amb bones condicions físiques i de salut
 • Disponibilitat horària

 

PROGRAMA FORMATIU:                                       

 

FORMACIÓ  ESPECIALITAT: 125 hores

 • Context laboral (15 hores)
 • Conceptes logístics bàsics (16 hores)
 • Operacions auxiliars de magatzem (54 hores)
 • Maquinària i prevenció de riscos laborals (40 hores)           

                           

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 40 hores

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals (30 hores)
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10 hores)

 

Principals Sortides professionals:

 • Personal de càrrega i descàrrega, magatzem i/o mercat de proveïments

 

 
 
Harmonització_SOC_Generalitat_MEFPD_MTES.jpg
 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 

Codi especialitat: COMM45
Nivell 1

 

Objectiu del curs:

Descriure i desenvolupar estratègies comunicatives i tècniques de publicitat adaptades a les possibilitats que ofereixen els entorns digitals social media, identificant les ocupacions derivades d'aquest sector.

 

Dates previstes i horaris del curs: d'octubre a novembre de 2024 – tardes

 

Total hores: 165 hores

 

Modalitat: presencial (amb suport de l’aula virtual)

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Preferentment persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector
 • Altes competències digitals
 • Utilització de les xarxes socials a nivel informal
 • Capacitat ortogràfica i de redacció
 • Disponibilitat horària

 

PROGRAMA FORMATIU:

 

FORMACIÓ  ESPECIALITAT:  125 hores

 • Context laboral (15 hores)
 • Xarxes socials (30 hores)
 • Tècniques de publicitat i comunicació a les xarxes socials (40 hores)
 • Comunitats virtuals (40 hores)           

                           

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 40 hores

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals (30 hores)
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10 hores)

 

Principals Sortides professionals:

 • Redactors/es de publicitat
 • Tècnics/ques en estudi de mercat i opinió pública (màrqueting)
 • Tècnics/ques en publicitat i/o relacions públiques

 

 
 
Harmonització_SOC_Generalitat_MEFPD_MTES.jpg
 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 

Codi especialitat: SSCM0108
Nivell 1

 

Objectiu del curs:

Fer les tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals, seleccionar les tècniques, els estris, productes i les màquines per garantir la higienització, conservació i manteniment, si s’escau, sota la supervisió del professional competent, i complir la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.

 

Dates previstes i horaris del curs:  de setembre a desembre 2024 – matins

Dates previstes d’inici de pràctiques en empresa: novembre de 2024 - matins

 

Total hores: 270 hores

 

Modalitat: presencial (amb suport de l’aula virtual)

 

Perfil d’entrada de l’alumnat:

 • Preferiblement persones en situació d’atur o ERTO
 • Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector professional de la neteja
 • Amb bones condicions físiques i de salut.
 • Disponibilitat horària

 

PROGRAMA FORMATIU:

 

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: 150 hores

 • Neteja, tractament i manteniment de terres, parets i sostres en edificis i locals (30 hores)
 • Neteja del mobiliari interior  (30 hores)
 • Neteja de vidres en edificis i locals  (30 hores)
 • Tècniques i procediments de neteja amb utilització de maquinària  (60 hores)                                

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 40 hores  

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals (30 hores)
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10 hores)

 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS: 80 hores

 

Principals sortides professionals:

 • Personal de neteja o netejador, en general
 • Peó especialista de neteja
 • Especialista de neteja
 • Netejador/a de vidres
 • Expert/a en neteja d'immobles
 • Vidrier/a d'edificis
 • Netejador/a de finestres
 
 
 
Harmonització_SOC_Generalitat_MEFPD_MTES.jpg
 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)