Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Joves en pràctiques

Escoltar

Joves en pràctiques

Programa adreçat a contractar en la modalitat de pràctiques a joves en situació d'atur, inscrits en el Registre de Garantia Juvenil per realitzar treballs d'interès públic per la ciutat de Mataró, durant 6 mesos a jornada complerta.

Les persones que han participat en el procés de selecció reunien els següents requisits:
 • Tenir els estudis reglats requerits per al perfil professional dels diferents llocs de treball
 • Tenir una edat entre 16 i 29 anys
 • Trobar-se inscrites en les oficines del SOC com a demandants d'ocupació no ocupat/ada
 • Trobar-se inscrites com a beneficiàries al Registre de Garantia Juvenil
 • No haver participat anteriorment en les edicions anteriors del mateix programa
 • Totes les persones participants al procés de selecció han estat derivades i/o validades per l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Aquests llocs de treball es distribueixen en els següents perfils professionals:

 • Tècnic/a mitjà/ana d'ocupació
 • Educador/a infantil
 • Tècnic/a especialista serveis a les persones

El procés de selecció ha finalitzat en data 25 d’octubre de 2019. Les diferents fases han estat les següents:

 • Resolució d'aprovació de la subvenció a l'Ajuntament de Mataró
 • Presentació de les ofertes de treball a l'Oficina deTreball del SOC
 • Rebuda de candidatures per part de l'oficina del SOC
 • Convocatòria de persones candidates a sessions informatives i entrevistes de selecció
 • Entrevistes i determinació de les persones seleccionades, reserves i no seleccionades
 • Publicació de resultats del procés selectiu
 • Signatura del contracte de treball en pràctiques
 • Inici del contracte de treball
 • Acollida i formació inicial del personal contractat
RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Aquí pots consultar els resultats del procés selectiu de les 6 persones contractades:

L'Ajuntament de Mataró participa en aquest programa subvencionat per Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, segons la Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2019, regulada per Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. L'Ajuntament de Mataró ha rebut una subvenció per a la contractació de 6 joves

 
 L'Ajuntament de Mataró ha rebut una subvenció per a la contractació d'11 joves en situació d'atur inscrits a la Garantia Juvenil. El contracte de treball està efectuat d'acord amb les condicions establertes el l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 201-2010. Amb un cofinançament de 91,89%.