Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Treball als Barris 2020-2021

Escoltar

Treball als Barris 2020-2021

Programa adreçat a contractar de forma temporal persones en situació d'atur, per realitzar obres i serveis d'interès públic als barris de Rocafonda, El Palau i/o Cerdanyola de Mataró

Selecció Treball als barris Convocatòria TSF/2902/2020, d'11 de novembre 

Aquest programa ofereix 23 contractes laborals a l’Ajuntament de Mataró de 6 mesos de durada a temps parcial (70% de la jornada), per a la realització de treballs d'interès públic i caràcter social, per a persones demandants d’ocupació no ocupades que no cobrin prestació contributiva d’atur.  

RESULTATS PROVISIONALS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 

Aquí pots consultar els resultats provisionals del procés selectiu del programa Treball als Barris que hem realitzat en aquests moments:  

NOTA: Le persones preseleccionades han de mantenir la mateixa situació que li va donar accés al procés de selecció, fins el dia de la contractació (DONO renovat; no haver esdevingut beneficiari/ària de la prestació contributiva per desocupació i ésser resident al barri). En cas que la situació de la persona preseleccionada canviï i deixi de complir els requisits del Programa, les posicions de la llista s’actualitzaran, prèvia comprovació. 

L'Ajuntament de Mataró ha rebut una subvenció per a la contractació de 21 persones en situació d'atur. 

Programa subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía Social-Servicio Público de Empleo Estatal. 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”.  

El Programa Treball als barris consisteix en la contractació laboral de persones en situació d’atur, per tal que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat, mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal als barris de Rocafonda, El Palau o Cerdanyola 

Aquest programa facilita la millora de l’ocupabilitat de persones amb dificultats d’accedir al mercat de treball, o allunyades d’aquest per dificultats d’accés, facilitant-los competències professionals mitjançant experiència laboral,  d’acord amb la  Resolució TSF/2902/2020, d'11 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions destinades al "Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris" (SOC - Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 533293). 

El programa va adreçat a:  

 • Persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) que no cobrin la prestació contributiva per desocupació (atur). 
 • Les persones candidates pels perfils d’oficis (oficials i peons), a més, han de ser residents als barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau. 

CRITERIS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL 

 • Consulta els criteris generals i específics de selecció de personal per a la present convocatòria del programa de Treball als barris de l'Ajuntament de Mataró:Consulta el document. 

Requisits d'accés i derivació de persones candidates 

Les persones participants en el procés de selecció reunien els següents requisits: 

 • Tenir el perfil professional requerit (experiència laboral i/o formació) 
 • Ésser resident als barris de Cerdanyola, Rocafonda o El Palau (en els perfils de peó i oficial) 
 • Trobar-se inscrit a les oficines del SOC com a demandant d'ocupació no ocupat/da 
 • No cobrar la prestació contributiva per desocupació (prestació atur) 
 • Pertànyer a algun dels col·lectius prioritzats pel SOC (consultar criteris generals i específics de la convocatòria) 

Procés selectiu 

Les diferents fases del procés de selecció han estat les següents: 

 • Filtre i derivació de persones candidates (persones participants en algun programa del SOM d’orientació laboral o de millora de l’ocupabilitat, o bé, que el SOM tingui recollit l’àmbit de la jardineria com a interès formatiu o laboral de la persona candidata)  
 • Convocatòria de les persones candidates per a la realització d’entrevistes i de proves selectives 
 • Recopilació de documentació per a complimentar els expedients de les persones candidates 
 • Valoració de proves i entrevistes 
 • Publicació de resultats provisionals del procés selectiu 

En cas de necessitat de substitució d’un/a participant, es contactarà amb la següent persona de la llista de suplents, per ordre estricte de puntuació.  

En cas d’exhaurir la llista de suplents, el SOM haurà d’obrir un nou procés de selecció.  

Els resultats del procés de selecció es podran consultar també al taulell d’anuncis dels edificis del Servei d’Ocupació de Mataró (Francisco Herrera / Cabot i Barba). 

Logos agrupats cartell.png