Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Programa Treball als Barris 2022

Escoltar

Programa Treball als Barris 2022

Programa adreçat a contractar de forma temporal persones en situació d'atur, per realitzar obres i serveis d'interès públic als barris de Rocafonda, El Palau i/o Cerdanyola de Mataró.

Selecció Treball als barris- Convocatòria EMT/1800/2021, del 2 de juny.

Aquest programa ofereix 20 contractes laborals a l’Ajuntament de Mataró de 6 mesos de durada a temps parcial (11 contractes al 100% de jornada i 9 contracte al 70% de la jornada), per a la realització de treballs d'interès públic i caràcter social, per a persones demandants d’ocupació no ocupades que no cobrin prestació contributiva d’atur. 
RESULTATS DEFINITIUS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
Aquí pots consultar els resultats provisionals del procés selectiu del programa Treball als Barris:
NOTA: La persona preseleccionada ha de mantenir la mateixa situació que li va donar accés al procés de selecció, fins el dia de la contractació (DONO renovat; no haver esdevingut beneficiari/ària de la prestació contributiva per desocupació i ésser resident al barri si s’opta a un lloc de treball dels perfils d’oficis). 
En cas que la situació de la persona pre-seleccionada canviï i deixi de complir els requisits del Programa, les posicions de la llista s’actualitzaran, prèvia comprovació.
L'Ajuntament de Mataró ha rebut una subvenció per a la contractació de 23 persones en situació d'atur
Programa subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i finançat pel Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El Programa Treball als barris consisteix en la contractació laboral de persones en situació d’atur, per tal que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat, mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal als barris de Rocafonda, El Palau o Cerdanyola
Aquest programa facilita la millora de l’ocupabilitat de persones amb dificultats d’accedir al mercat de treball, o allunyades d’aquest per dificultats d’accés, facilitant-los competències professionals mitjançant experiència laboral,  d’acord amb la  Resolució EMT/1800/2021, del 2 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades al "Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris" (SOC - Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 568789), regulada per l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball als barris.
El programa va adreçat a: 
 • Persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) que no cobrin la prestació contributiva per desocupació (atur).
 • Les persones candidates pels perfils d’oficis (oficials i peons), a més, han de ser residents als barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau.
CRITERIS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL
 • Consulta els criteris generals i específics de selecció de personal per a la present convocatòria del programa de Treball als barris de l'Ajuntament de Mataró: Consulta el document.
Requisits d'accés i derivació de persones candidates
Les persones participants en el procés de selecció han estat derivades per l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i reunien els següents requisits:
 • Tenir el perfil professional requerit (experiència laboral i/o formació)
 • Ésser resident als barris de Cerdanyola, Rocafonda o El Palau (en els perfils de peó i oficial)
 • Trobar-se inscrit a les oficines del SOC com a demandant d'ocupació no ocupat/da
 • No cobrar la prestació contributiva per desocupació (prestació atur)
 • Pertànyer a algun dels col·lectius prioritzats pel SOC (consultar criteris generals i específics de la convocatòria)
Procés selectiu
Les diferents fases del procés de selecció han estat les següents:
 • Presentació de les ofertes a l'Oficina de Treball del SOC
 • Filtre i derivació de persones candidates des del SOC al Servei d’Ocupació de Mataró (SOM)
 • Convocatòria de les persones candidates per a la realització d’entrevistes i de proves selectives
 • Recopilació de documentació per a complimentar els expedients de les persones candidates
 • Valoració de proves i entrevistes
 • Publicació de resultats provisionals del procés selectiu
En cas de necessitat de substitució d’un/a participant, es contactarà amb la següent persona de la llista de suplents, per ordre estricte de puntuació. 
En cas d’exhaurir la llista de suplents, el SOM haurà de publicar una nova oferta al SOC i obrir un nou procés de selecció. 
Els resultats del procés de selecció es podran consultar també al taulell d’anuncis de l’edifici del Servei d’Ocupació de Mataró (c. Francisco Herrera , 70).
Logos agrupats cartell.png