Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Treball i Formació 2022 - Línies MG52, PRGC I PANP

Escoltar

Treball i Formació 2022 - Línies MG52, PRGC I PANP

L'Ajuntament de Mataró ha rebut una subvenció per a la contractació de 61 persones en situació d'atur

Programa adreçat a contractar de forma temporal a persones en situació d'atur, especialment
aquelles que pertanyen als col·lectius amb més risc d'exclusió laboral o social, per realitzar obres i serveis d'interès públic. 
Per aquesta convocatòria, els requisits específics de les persones destinatàries de cadascuna de les línies són:
 • Línia MG52: majors de 52 anys o més en situació d'atur que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO)
 • Línia PRGC: persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
 • Línia PANP: persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació.
Selecció Treball i Formació 22 Línies MG52, PRGC i PANP - Maig 2022
Aquest programa ofereix 61 contractes laborals a l’Ajuntament de Mataró de 12 mesos de durada a temps complet (100% de la jornada), per a la realització de treballs d'interès públic.  
 

RESULTATS DEFINITIUS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

Aquí pots consultar els resultats definitius del procés selectiu del programa Treball i Formació 2022:

El Programa Treball i Formació 2022 Línies MG52, PRGC I PANP està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la  convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC – TRFO EELL REACT) (ref. BDNS 603468). Regulat per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).

Aquest programa de Treball i Formació és una política activa d'ocupació adreçada a un col·lectiu especialment vulnerable i que té més dificultat d'inserció en el mercat de treball. L'objectiu d'aquest programa és què les persones en situació d'atur i més allunyades del mercat del treball o bé amb més dificultats d'accedir-hi, millorin la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d'un contracte laboral i el desenvolupament d'unes tasques professionals.

CRITERIS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL
 • Consulta els criteris generals i específics de selecció de personal per a la present convocatòria del programa de Treball i Formació MG52, PRGC I PANP de l’Ajuntament de Mataró: Consulta el document.
Requisits d'accés i derivació de persones candidates
Les persones participants en el procés de selecció de les línies  PANP I PRGC han estat derivades per l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en el moment de publicar la corresponent oferta de treball, reunien els següents requisits:
 • Trobar-se inscrita a les oficines del SOC com a demandant d'ocupació no ocupat/da (DONO)
 • Pertànyer a algun dels col·lectius prioritzats pel SOC (consultar criteris generals i específics de la convocatòria)
Les persones participants en el procés de selecció de la línia MG52 han pogut inscriure’s a les ofertes de treball publicades a la borsa de treball de SOM, i també han pogut ser derivades a través dels diferents programes que es realitzen des del SOM. En el moment de publicar la corresponent oferta de treball reunien els requisits per poder participar en el procés de selecció.
Procés selectiu
Les diferents fases del procés de selecció han estat les següents:
 • Presentació de les ofertes a l'Oficina de Treball del SOC
 • Filtre i derivació de persones candidates des del SOC al Servei d’Ocupació de Mataró (SOM)
 • Convocatòria de les persones candidates per a la realització d’entrevistes
 • Recopilació de documentació per a complimentar els expedients de les persones candidates
 • Valoració d’entrevistes
 • Publicació de resultats provisionals del procés selectiu
En cas de necessitat de substitució d’un/a participant, es contactarà amb la següent persona de la llista de suplents, per ordre estricte de puntuació. 
En cas d’exhaurir la llista de suplents, el SOM haurà de publicar una nova oferta al SOC i obrir un nou procés de selecció. 
Els resultats del procés de selecció es podran consultar també al taulell d’anuncis dels edificis del Servei d’Ocupació de Mataró al c/ Francisco Herrera, 70.
  SOC-GENCAT-MINISTERI-MINISTERI-UNIÓ EUROPEA (1).png