Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Programa Treball i formació COVID

Escoltar

Programa Treball i formació COVID

Programa adreçat a contractar de forma temporal persones en situació d'atur, per realitzar obres i serveis d'interès públic, per fer front a la situació de crisi per la COVID-19.

Selecció Treball i Formació COVID - Desembre 2020

Aquest programa ofereix 25 contractes laborals a l’Ajuntament de Mataró de 9 mesos de durada a temps complet (100% de la jornada), per a la realització de treballs d'interès públic i caràcter social, per a persones que s’han quedat sense feina amb motiu de la crisi del COVID19 i per aquelles que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral.

RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Aquí pots consultar els resultats del procés selectiu del programa Treball i Formació COVID:

NOTA: La persona preseleccionada ha de mantenir la mateixa situació que li va donar accés al procés de selecció, fins el dia de la contractació En cas que la situació de la persona pre-seleccionada canviï i deixi de complir els requisits del Programa, les posicions de la llista s’actualitzaran amb les persones suplents del procés de selecció, prèvia comprovació.

L'Ajuntament de Mataró ha rebut una subvenció per a la contractació de 25 persones en situació d'atur

sepe.jpgimages.png

El Programa Treball i Formació COVID subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i per l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer. Aquest programa pot ser cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020.

En el marc del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, l’objectiu d’aquesta convocatòria extraordinària del  Programa Treball i Formació COVID és la protecció a les famílies i a les persones més vulnerables a través de la millora de l’ocupabilitat de persones en situació d’atur, amb un contracte laboral i la realització obligatòria de 60h de formació transversal, durant la seva jornada laboral. 

El programa va adreçat a:

 1. LÍNIA COVID: Les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs.
 2. LÍNIA PANP-COVID: Les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts.

Per aquesta convocatòria i línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Tindran caràcter prioritari en aquesta línia:

a. Les persones més grans de 45 anys

b. Les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Com a mínim, el 50% de les persones contractades de cada línia de subvenció han de ser dones. Quan el nombre de contractes a formalitzar sigui imparell, s'ha de prioritzar la contractació de dones.

FORMACIÓ TRANSVERSAL DEL PROGRAMA

La formació transversal del programa Treball i Formació COVID és obligatòria perquè es realitza dins de la jornada laboral (es comptabilitza com a temps efectiu de feina). 

La formació programada per a aquesta convocatòria extraordinària del TRFO Covid és:

Oficials de 2a i Auxiliars de Serveis:

 • ADG_Habilitats de Comunicació
 • ADG_Treball en equip

Auxiliars Administratiu/va i Auxiliars d’Informació:

 • ADG_Habilitats de Comunicació
 • ADG_Intel·ligència Emocional

IMPORTANT: Perquè el sistema permeti la matrícula de les persones seleccionades a les accions formatives programades,  aquestes no han hagut d’haver-les cursat anteriorment.

CRITERIS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL

 • Consulta els criteris generals i específics de selecció de personal per a la present convocatòria extraordinària del programa de Treball i Formació COVID de l’Ajuntament de Mataró: Consulta el document.

Requisits d'accés i derivació de persones candidates

Les persones participants en el procés de selecció han estat derivades per l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en el moment de publicar la corresponent oferta de treball, reunien els següents requisits:

 • Tenir el perfil professional requerit (experiència laboral i/o formació)
 • Trobar-se inscrit/a a les oficines del SOC com a demandant d'ocupació no ocupat/da (DONO)
 • Pertànyer a algun dels col·lectius prioritzats pel SOC (consultar criteris generals i específics de la convocatòria)

Procés selectiu

Les diferents fases del procés de selecció han estat les següents:

 • Presentació de les ofertes a l'Oficina de Treball del SOC
 • Filtre i derivació de persones candidates des del SOC al Servei d’Ocupació de Mataró (SOM)
 • Convocatòria de les persones candidates per a la realització d’entrevistes i de proves selectives
 • Recopilació de documentació per a complimentar els expedients de les persones candidates
 • Valoració de proves i entrevistes
 • Publicació de resultats provisionals del procés selectiu

En cas de necessitat de substitució d’un/a participant, es contactarà amb la següent persona de la llista de suplents, per ordre estricte de puntuació.

En cas d’exhaurir la llista de suplents, el SOM haurà de publicar una nova oferta al SOC i obrir un nou procés de selecció.

Els resultats del procés de selecció es podran consultar també al taulell d’anuncis dels edificis del Servei d’Ocupació de Mataró (Francisco Herrera / Cabot i Barba).