Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Programa Treball i Formació EELL 2024, per a la participació de les entitats locals

Escoltar

Programa Treball i Formació EELL 2024, per a la participació de les entitats locals

L'Ajuntament de Mataró ha rebut una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la contractació de 62 persones en situació d'atur. El Programa Treball i Formació 2024, línies MG52, PRGC, PANP, DONA i TRANS està subvencionat pel SOC d’acord amb les condicions establertes a la Resolució EMT/4378/2023, de 21 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l'any 2024, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC, PANP, DONA i TRANS (SOC – TRFO EELL ) (ref. BDNS 734887).

Treball i Formació 2024- Línies MG52, PRGC, PANP, DONA, TRANS

L'Ajuntament de Mataró ha rebut una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la contractació de 62 persones en situació d'atur.

El Programa Treball i Formació 2024, línies MG52, PRGC, PANP, DONA i TRANS està subvencionat pel SOC d’acord amb les condicions establertes a la Resolució EMT/4378/2023, de 21 de desembre, per la qual s’obre la  convocatòria anticipada per a l'any 2024, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC, PANP, DONA i TRANS (SOC – TRFO EELL ) (ref. BDNS 734887). Regulat per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i per l’Ordre EMT/68/2022, de 22 d’abril, per l’Ordre EMT/2/2023, de 5 de gener, i per l’Ordre EMT/170/2023, de 27 de juny, de modificació de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

El Programa Treball i Formació és una política de Foment de l’Ocupació, que mitjançant els projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb més dificultats per accedir al treball, els permet adquirir experiència laboral en un entorn real de treball, i si escau, també obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries per a la seva inserció laboral.

L’objectiu d’aquest programa és facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball o allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitar-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupaments d’unes tasques professionals, i si escau, la formació professionalitzadora o d’adquisició de competències bàsiques i l’actuació d’acompanyaments a les persones participants.

 

Per aquesta convocatòria, els requisits específics de les persones destinatàries de cadascuna de les línies són:

 • Línia MG52: persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
 • Línia PRGC: persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania.
 • Línia PANP: persones en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació. S’entén per persones en situació d’atur de llarga durada, les persones inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.
 • Línia DONA: dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), i en situació de violència masclista. – Dones en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació. S’entén per dones en situació d’atur de llarga durada, les dones inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.
 • Línia TRANS: persones que no s’identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui per què se sent del gènere contrari o bé per què la seva identitat no s’ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes. Aquestes persones han d’estar en situació d’atur inscrites al SOC com a demandats d’ocupació no ocupades (DONO).

 

Selecció ProgramaTreball i Formació 2024 – Línies MG52, PRGC, PANP, DONA, TRANS

Aquest programa ofereix 62 contractes laborals a l’Ajuntament de Mataró de 12 mesos de durada a temps complet (100% de la jornada), per a la realització de treballs d'interès públic.

 

Línia PANP

 • 2 Peons de jardineria
 • 2 Peons de paleteria
 • 3 Oficials 2a jardineria
 • 2 Oficials 2a paleteria
 • 1 Oficial 2a lampista
 • 5 Auxiliars administratius/ves
 • 2 Auxiliars d’informació
 • 1 Tècnics/ques especialistes de suport en PRL
 • 1 Tècnics/ques especialistes de suport en màrqueting
 • 1 Tècnics/ques especialistes de suport en manteniment
 • 2 Tècnics/ques especialistes de suport web
 • 2 Tècnics/ques especialistes de serveis personals

 

Línia MG52

 • 2 Oficials 2a pintura
 • 7 Auxiliars administratius/ves
 • 3 Auxiliars d’informació
 • 7 Auxiliars de serveis

 

Línia DONA

 • 3 Peons de jardineria
 • 7 Auxiliars administratives
 • 2 Tècniques especialistes en Programes Educatius d’Escola Bressol

  

Línia PRGC (Renda Garantida)

 • 2 Peons de jardinera
 • 2 Peons de trasllats i magatzem

 

Línia TRANS

 • 3 Auxiliars administratius/ves

 

Criteris de selecció del personal

 El procediment per a la selecció de les persones destinatàries es realitza mitjançant la presentació d’una oferta experiencial a l’Oficina de Treball del SOC (OTG).

Les persones beneficiàries han de ser derivades des de l’OTG, per tant, totes aquelles persones que estiguin interessades i que compleixin amb els requeriments de cada línia, cal que:

 • Estiguin inscrites a l’oficina de treball del SOC com a demandant d’ocupació no ocupades (DONO).
 • Contactin amb l’oficina de treball del SOC per mostrar el seu interès pels programes de plans d’ocupació.
 • Revisin i actualitzin les dades que tenen registrades a l’oficina de treball del SOC per tal de que la seva demanda, si és el cas, s’ajusti als requeriments del lloc de treball.

 

Les persones destinatàries han de complir el requisit d’estar en situació de demandants d’ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d’inici de la contractació laboral.

 

Procés selectiu

 Les diferents fases del procés de selecció seran les següents:

 • Presentació de les ofertes a l’Oficina de Treball del SOC i publicació de les ofertes a la Xarxa Xaloc (si s’escau).
 • Filtre i derivació de persones candidates des del SOC al Servei d’ocupació de Mataró (SOM).
 • Convocatòria de les persones candidates que reuneixen els requisits per a la realització d’entrevistes.
 • Realització d’entrevistes de selecció i/o proves pràctiques.
 • Recopilació de documentació per a complimentar els expedients de les persones candidates.
 • Valoració d’entrevistes i proves i revisió de documentació.
 • Publicació de resultats provisionals del procés selectiu.

 

DATES PREVISTES DEL PROCÉS SELECTIU:

Les entrevistes de selecció està previst que es realitzin durant el mes de juliol de 2024. Les llistes provisionals de persones seleccionades, reserves i no seleccionades es publicaran la primera setmana de setembre. Les persones seleccionades s’han d’incorporar l’1 d’octubre de 2024.

En cas de necessitat de substitució d’un/a participant, es contactarà amb la següent persona de la llista de suplents, per ordre estricte de puntuació.

En cas d’exhaurir la llista de suplents, el SOM haurà de publicar una nova oferta al SOC i obrir un nou procés de selecció.

Els resultats del procés de selecció es podran consultar també al taulell d’anuncis dels edificis del Servei d’Ocupació de Mataró al c/ Francisco Herrera, 70 de Mataró.

 

Les persones interessades poden accedir a aquestes ofertes mitjançant l’Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (telèfon 900 800 046)

 

Logos agrupats cartell.png