Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts i serveis

Escoltar

Ajuts i serveis

Adreçat a

Destinades a la subvenció de despeses com les obres d’adaptació, l’adquisició de material sanitari i higiènic, la senyalització, els subministraments de serveis bàsics en cas de suspensió de l’activitat fins a un màxim de 6 mesos, gestoria per a la tramitació d’ERTOs o arrendament de local nou per poder realitzar l’activitat habitual.


 Import

La quantia de cada ajut serà del 50 % del cost total de les despeses subvencionables, amb un màxim de 1.000 € per sol·licitud i seran compatibles amb altres subvencions.

L’Ajuntament destinarà una quantitat inicial de 310.000 € a aquesta iniciativa.

Aquest ajut cobrirà les despeses subvencionables en el període comprès entre l’inici de l’estat d’alarma el 14 de març del 2020 i s’allargarà fins a la data que estableixi la convocatòria


Termini presentació


Del 7 de juliol fins al 30 de setembre de 2021

En aquest document en pdf podeu llegir les bases

Material de consulta en pdf


On

A la seu electrònica de l’Ajuntament de Mataró seu.mataro.cat   

Adreçat a

Estan destinades a empreses i autònoms que realitzin la seva activitat empresarial a Mataró, per tal de subvencionar una part dels costos de la contractació de fins a tres persones, que no estiguin cotitzant a cap dels règim de la Seguretat Social previstos a la llei i que no hagin estat contractades per l’empresa en els darrers 6 mesos. La durada dels contractes haurà de ser de com a mínim 3 mesos i la data d’inici entre l’1 de gener i l’1 d’octubre de 2021.


Import

L'import màxim subvencionat podrà ser d’entre 2.000 i 4.500 € i anirà en funció de la durada del contracte i del col·lectiu contractat.

Aquesta línia de subvenció serà compatible amb altres ajuts públics que comparteixin el mateix objecte. L’Ajuntament hi destina un pressupost total de 200.000 € provinents de la subvenció que ha rebut de la Diputació de Barcelona, dins del Pla de reactivació de l’ocupació per al 2021.


Termini presentació: propera convocatòria

El període de presentació de les sol·licituds començarà el 30 de juny, l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i s’allargarà fins al 15 d’octubre de 2021.

En aquest enllaç podeu llegir les bases

Material de consulta en pdf


On

A la seu electrònica de l’Ajuntament de Mataró seu.mataro.cat   

Adreçat a

Llogaters i propietaris de locals comercials arrendats, en situació de vulnerabilitat.

Empresaris que afrontin un possible tancament de negoci o empresa.


Què es pot fer?

El servei anirà a càrrec de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró (ICAMAT) i oferirà:

- Informació i assessorament personalitzat sobre les opcions existents per afrontar el problema de dificultats pel pagament del lloguer dels locals comercials en base al que disposa el Decret llei 34/2020, de 20 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

- Intermediació entre propietaris i llogaters per arribar a acords que permetin la continuïtat del contracte de lloguer dels locals comercials.

- Informació i assessorament sobre els passos a seguir davant un tancament de negoci o empresa.


Com

El servei es presta els divendres de 10 a 14 h a les instal·lacions de l’Oficina Mataró Empresa del TecnoCampus a l’avinguda Ernest Lluch, 32 (Torre TCM2, planta baixa).

Del 16 d'abril al 30 de setembre (agost tancat), amb un màxim de 100 hores d'atenció.  

Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon gratuït 010 o per Internet en aquest enllaç .
 

Import

Aquest servei és gratuït.

L’Ajuntament destina a aquesta actuació 5.000 € de les partides del pressupost per a 2021 del Pla de reconstrucció social i econòmica.

Adreçat a

Persones que no tenen competències TIC i/o que no disposen dels recursos i mitjans tècnics per fer les tramitacions telemàtiques que precisen d'altres administracions.


Què es pot fer

Els agents TIC destinats al dispositiu donen suport per a gestions com l’obtenció de sistemes d’identificació digital (per exemple l’IdCat mòbil o sistema Cl@ve), sol·licituds de vida laboral, d’ingrés mínim vital, prestacions d’atur o de la Seguretat Social, demanar cita al metge, renovar el DNI/NIE, inscripció com a demandant d'ocupació, tràmits relacionats amb el pagament de tributs, etcètera.


Com

Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 702 28 50, o per Internet a www.mataro.cat/tramitaciodigital

El servei es presta de dilluns a divendres de 9 a 20 h, en diferents horaris segons les quatre ubicacions habilitades:

- Centre Cívic Pla d’en Boet (carrer de Juan Sebastián Elcano, 6)

- Centre Cívic Molins (carrer de Nicolau Guanyabens, 23)

- Centre Cívic Cabot i Barba (plaça de Miquel Biada, 5)

- Oficina de Barris (carrer de Blai Parera, 6 Baixos)

En funció de la capacitació de la persona, el suport pot consistir en la realització del tràmit complet o bé, en l’acompanyament necessari perquè sigui el propi usuari o usuària qui el faci als ordinadors que es posaran a la seva disposició. 


Import

L’Ajuntament destina a aquesta actuació 60.000 € de les partides del pressupost per a 2021 del Pla de reconstrucció social i econòmica. El dispositiu està en marxa com a prova pilot.


Materials formatius

- Alta a l’idCAT Mòbil

- Cita prèvia vacunació COVID-19

- Alta i ús de l'APP 'La Meva Salut'


Finançament

La coordinació d’aquest dispositiu està finançada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal, i cofinançada en un 50% per l’FSE.

Harmonització_SOC_GENE_MINISTERIO_FSE (1).JPG


Galeria d'Imatges

Arxius adjunts

Servei format per un equip de tres juristes amb suport administratiu i un treballador social. L’objectiu és atendre la ciutadania amb problemes o dubtes respecte temes d’habitatge: mediació en lloguer, intermediació hipotecària o mediació en consum, entre d’altres. El nou servei compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’Ofideute de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Adreçat a

Tota la ciutadania de Mataró amb problemes, dubtes o necessitat de mediació en temes d’habitatge.


Què es pot fer?

Es tracten casos d’intermediació hipotecària amb ciutadans que tinguin dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari del seu habitatge o, fiadors de préstecs amb garantia hipotecària que - per impagament - estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal. També faran mediació en consum en temes com la reclamació de clàusules abusives o demanda de mediació prèvia a inici d'un procediment d'execució i en temes de lloguer privat amb persones amb risc de perdre l'habitatge habitual de lloguer.


 Com

Per accedir al servei es prioritzarà el format electrònic i per tant caldrà sol·licitar cita a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, concretament en aquest tràmit

En els casos que això no pugui ser, el ciutadà també es podrà descarregar l’imprès de sol·licitud i lliurar-lo personalment a l’Oficina Local de l’Habitatge o a Benestar Social, sempre amb cita prèvia.

Adreçat a

A qui posi en marxa un projecte empresarial en un local buit a peu de carrer, ubicat a Mataró i a propietaris, adherits al projecte “Aixequem persianes”.


Import

Per a les persones propietàries de locals buits: Ajut equivalent al 100% de l’import de l’IBI per l’exercici 2021 fins a un màxim de 1.000 euros. L’import sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), l’import per la rehabilitació del local per llogar, i l’import per a l’obtenció de la llicència urbanística per la rehabilitació del local per llogar.

 

En el cas de les persones emprenedores fins a un límit màxim de 1.500 € per als següents conceptes: l’import pagat per a la obtenció de la llicència ambiental o comunicacions prèvia, l’import pagat per l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), l’import per a l’obtenció de la llicència urbanística, l’import dels honoraris del tècnic/a (arquitecte/a tècnic, aparellador/a, enginyer/a etc..) per a la tramitació d’obres i activitats, amb un import màxim de 500,00 € i altres despeses amb un import màxim de 500,00 €.


 

Termini de presentació

Fins al 30 de setembre de 2021.


On

A la seu electrònica de l’Ajuntament de Mataró seu.mataro.cat