Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts

Escoltar

Ajuts

Adreçat a

L'itinerari sectorial del programa Reinventa't s'adreça a pimes i microempreses que necessitin:

  • Conèixer tendències i tecnologies del seu sector.
  • Descobrir eines i serveis que els permetin transformar o evolucionar el seu model de negoci i millorar la seva competitivitat.
  • Endegar processos d’innovació i/o transformació.

 

Més informació

A la web del TecnoCampus Programa Reinventa't  Servei format per un equip de tres juristes amb suport administratiu i un treballador social. L’objectiu és atendre la ciutadania amb problemes o dubtes respecte temes d’habitatge: mediació en lloguer, intermediació hipotecària o mediació en consum, entre d’altres. El nou servei compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’Ofideute de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Adreçat a

Tota la ciutadania de Mataró amb problemes, dubtes o necessitat de mediació en temes d’habitatge.


Què es pot fer?

Es tracten casos d’intermediació hipotecària amb ciutadans que tinguin dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari del seu habitatge o, fiadors de préstecs amb garantia hipotecària que - per impagament - estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal. També faran mediació en consum en temes com la reclamació de clàusules abusives o demanda de mediació prèvia a inici d'un procediment d'execució i en temes de lloguer privat amb persones amb risc de perdre l'habitatge habitual de lloguer.


 Com

Per accedir al servei es prioritzarà el format electrònic i per tant caldrà sol·licitar cita a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, concretament en aquest tràmit

En els casos que això no pugui ser, el ciutadà també es podrà descarregar l’imprès de sol·licitud i lliurar-lo personalment a l’Oficina Local de l’Habitatge o a Benestar Social, sempre amb cita prèvia.

Adreçat a

Entitats esportives per ajudar a les famílies d’infants i joves esportistes de l’entitat. Les famílies han d’estar afectades en els seus ingressos familiars per les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19.

Poden sol·licitar subvencions (per un màxim de 5 places) les entitats esportives sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats i al Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya, queden excloses les AMPAS i les associacions esportives escolars.


Import

La quantia de la subvenció per als sol·licitants serà d’un màxim de 400 € per a cada esportista de l’entitat i per fer front a les quotes i altres despeses de l’any 2020 que les entitats haurien de percebre de l’esportista.

Aquesta línia de subvencions està dotada d’un pressupost de 40.000 €


Termini de presentació

Fins al 30 de novembre de 2020.


On

A la Seu electrònica 
En aquest document en pdf podeu llegir les basesAdreçat a

Establiments comercials individuals de venda al detall, establiments individuals que prestin serveis com ara tallers i serveis de reparacions mecàniques, serveis fotogràfics i audiovisuals, copisteries i arts gràfiques, neteja i reparació de calçat, sargit i reparació de roba, agències de viatges detallistes, tintoreries i bugaderies, perruqueries, salons d’estètica i bellesa, serveis de menjars preparats i càterings, bars,  restaurants i parades de mercats públics i privats.


Import

Aquesta línia de subvencions està dotada d’un pressupost de 100.000 € i la quantia de la subvenció per als sol·licitants serà del 50 % del cost total del projecte o accions, amb un màxim de 3.000 € per sol·licitud.


Termini de presentació

Del 18 de novembre al 9 de desembre. 


On

En aquest enllaç
Aquest document en pdf us indica com presentar la sol·licitud.Adreçat a

A les persones emprenedores que vulguin obrir un negoci com també als propietaris de locals buits que es poden estalviar el 100 % de l'import de l'IBI durant els 3 primers anys de lloguer.


Import

Fins a 500 € per tal de pagar el projecte tècnic en l’obertura d’un negoci.

Descomptes de fins al 100 % de l'import de l'IBI durant els 3 primers anys de lloguer per a propietaris de locals buits. 

100 % de descompte en les llicències ambientals i de comunicacions prèvies, l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i per als controls posteriors a l'inici de l'activitat.


Requisits

Consultar les bases.


Termini de presentació

Del 19 d’octubre al 30 de novembre. 


On

A la seu electrònica de l’Ajuntament de Mataró seu.mataro.cat   Adreçat a

Treballadors autònoms i microempreses que hagin demanat ampliació o nous préstecs amb motiu de l’impacte econòmic de la Covid-19.


Import

1.058 € per a cada sol·licitud.


Requisits

Disposar de local a Mataró o tenir el domicili fiscal a Mataró en cas de realitzar l’activitat sense local físic.

Haver demanat el crèdit o l’ampliació d’un existent amb data posterior al decret de l’Estat d’Alarma del 14 de març del 2020.


Termini de presentació

Del 15 d’octubre al 13 de novembre.


On

A la seu electrònica de l’Ajuntament de Mataró seu.mataro.cat