Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

entitats, CIUTADANIA ACTIVA I TERRITORI

Directori d’entitats

Entitats que dinamitzen la ciutat

Al Registre Municipal d’Entitats de Mataró hi ha més de 700 associacions i entitats de tot tipus: culturals, esportives, educatives, de cooperació... entitats que dinamitzen la ciutat amb activitats, serveis, formació, etc.

En aquest apartat hi trobareu un enllaç a totes les entitats registrades a la ciutat i les seves dades per si voleu contactar-hi. Estan classificades en diverses tipologies, en funció de l'àmbit d'activitat.

També les podeu buscar utilitzant el cercador. Si la vostra entitat detecta qualsevol errada o mancança comuniqueu-ho a participacio@ajmataro.cat i consulteu l’apartat modificació de dades.

Busques una entitat?

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)- Punt Comarcal del Maresme

La lluita contra el càncer en totes les possibles modalitats conegudes, o que en el futur es coneguin, mitjançant el desenvolupament de funcions i d’activitats de divulgació, de prevenció, d’investigació, de formació i de caràcter sanitari o assistencial.

Carrer d'Onofre Arnau, 13.

maresme@aecc.es

932002099 - 655744665

https://www.contraelcancer.es/es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CUNICULTURA ASESCU

Promoció de la cunicultura.

Muralla del Tigre, 12.

ASOCIACIÓN GAMBIA KAMBENG KAFOO (ASOC. UNIDAD DE GAMBIA)

Potenciar la integración a la sociedad catalana de las personas inmigradas de Gambia, impulsando la multiculturalidad y defendiendo el respeto a los derechos de la persona, sea cual sea su origen, raza o religión. Promover actividades sociales, culturales, artísticas o recreativas para promover la propia cultura dentro de un marco de respecto a la multiculturalidad.

Carrer de Sicília, 17 02 04.

mbembajagne4000@gmail.com

602858405

ASOCIACIÓN GAMBIA PARA LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO

Promoure la participació activa dels gambians en el procés de democratització de Gàmbia i l’enfortiment dels valors democràtics a partir d’una opinió pública ben informada, intervenir per la concessió del dret a vot dels gambians que viuen a Catalunya i Espanya en totes les eleccions de Gàmbia per garantir el seu dret a decidir sobre el govern del seu país. Promoure la cooperació bilateral i multilateral, Contribuir a millorar la qualitat de vida dels migrats d’origen gambià a Catalunya, promoure i difondre la cultura gambiana a Catalunya Espanya, etc.

Carrer de Josep Punsola, 1 02 03.

gdcdiasporaspain@gmail.com

631295350

ASOCIACIÓN HUMANITARIA ALIVIA POR LA DIGNIDAD Y LA VIDA

Promoure, avaluar, organitzar i desenvolupar activitats, accions, programes o projectes de cooperació per al desenvolupament i ajuda humanitària orientats a la millora de les condicions de vida dels més desfavorits amb els països d’extrema pobresa i en vies de desenvolupament.

Avinguda de Jaume Recoder, 71 BX.

informacio@alivia.cat

937987353

http://www.alivia.cat/

ASOCIACIÓN MALIENSE DE RESIDENTES DE TIAGADUGU (AMART)

Unificar els membres de l'ètnia Tiagadugu a Catalunya, i procurar la defensa dels seus interessos.

Carrer de Roger de Llúria, 60 02 01.

asociamart99@hotmail.com

678239760

ASOCIACIÓN NACIONAL VETERANOS MILI SAHARA (ANVMSh)

Ser un punt de trobada per a totes aquelles persones que van complir el seu servei militar obligatori o voluntari i militars professionals, en l’antiga província espanyola del Sàhara, així com familiars dels abans mencionats. Tots aquells natius o europeus, que per raons de treball o família visqueren a l’Àfrica occidental espanyola abans o fins 1976.

Avinguda del Perú, 39.

manuel@veteranosdelsahara.net

937908200 - 667527306

https://www.lamilienelsahara.net/

ASOCIACIÓN PROYECTO ALPHA

Agrupar pacientes afectados por distrofia muscular de cinturas por déficit de sarcoflicanos y sus familiar para conocer mejor la evolución de la enfermedad. Sensibilizar a la opinión pública y administraciones de los problemas asociados a esta enfermedad, etc. Actividades: Conferencias y debates. redacción de foleltos informativos, encuentros para agrupar el máximo número de pacientes afectados y sus familiares, atención personalizada a afectados y familiares, etc.

Carrer d'Esteve Albert, 74 05 01.

info@proyectoalpha.org

699578454

https://www.proyectoalpha.org/

ASOCIACIÓN PUENTE – CENTRO CULTURAL ÁRABE

Col·laborar per aconseguir la completa incorporació en la societat de tots aquells immigrants nordafricans que necessitin una ajuda en classes de cultura, idiomes, desenvolupament personal i laboral, o qualsevol altra classe de necessitat en la que siguem capaços de poder-los animar o guiar a trobar el seu camí en aquest nou país.

Carrer de Joan Miró, 32.

asociacionpuente@almohager.org

932464938

ASOCIACIÓN TABITTAL PULAGU ESPAÑA GAMBIA

Inserció Soci laboral per promoure l’empleabilidad i l’accés al mercat laboral de persones vulnerables entre Espanya i Gàmbia, recerca de fons educatius en forma de projectes, etc. per part dels necessitats, les noies en particular. Altres subministraments humanitaris com roba, alimentació i allotjament. Promoure l’educació informal en l’àrea de la religió, així com les orientacions socioculturals, entre d’altres, Activitats: Programes d’acompanyament i seguiment a les famílies a l’Àfrica, creen espai vital amb un clima de convivència que fomenta el suport afectiu entre persones, cursos,

Carrer de Josep Punsola, 1 02 03.

sekoujawo55@gmail.com

631295350

ASOCIATION DES EMIGRES DU DEPARTAMENT DE VELINGARA

Ajudar al desenvolupament del departament de Velingara i els seus 14 municipis i l'objectiu dels quals és la construcció de les estructures necessàries que garanteixin l’accés a una sanitat digna a tots els ciutadans de la regió, lluitar per a erradicar la tala dels arbres, conservar les terres de pastura per a la ramaderia, fomentar l’agricultura per a aconseguir una autosuficiència alimentària, millorar les infraestructures per a una millora comunicació entre els pobles i crear centres de formació professional per als joves. Així com fomentar la cooperació internacional

Carrer de la Mare de Déu de La Cisa, 10 01 0B.

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

Impulsar i defensar la plena recuperació col·lectiva de la identitat de la Nació Catalana, els seus drets i els seus valors, i fer-ne difusió.

Carrer El Carreró, 11.

mataro@assemblea.cat

931992379

https://mataro.assemblea.cat/

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

Impulsar i defensar la plena recuperació col·lectiva de la identitat de la Nació Catalana, els seus drets i els seus valors, i fer-ne difusió.

Plaça de Miquel Biada, 5.

mataro@assemblea.cat

931992379

https://mataro.assemblea.cat/

ASSOC. PROMOCIÓ NEGOCI EMPRESA MATARÓ

Fomentar una associació d’empresaris del comerç negocis, empreses i professionals de prestació de serveis,voluntària, lliure i solidària. Representar, gestionar, defensar, fomentar els interessos professionals i econòmics-socials comuns a tots els seus membres. La realització d’estudis tècnics,econòmics, financers, laborals i de mercat relacionats amb la problemàtica general dels seus associats. Establir, tenir i fomentar intercanvis i col•laboracions amb altres entitats de qualsevol àmbit i naturalesa similar, etc.

Carrer de Sant Benet, 43 BX 01.

info@nem.cat

937960351 - 687774605

https://nem.cat/

ASSOCIACIO CULTURAL AMEBEU

La potenciació, participación i producción de tota mena d'activitats lúdiques i formatives relacionades amb la cultura, especialmente en làmbit teatral i dels nous llenguatges artístics.

Carrer d'Iluro, 29.

amebeuteatre@gmail.com

937577427

ASSOCIACIO CULTURAL SABUSIRE

Els seus fins són: La nostra cultura i ensenyança. Ajudar la nostra família al Tercer Món. Intercanviar les nostres cultures, arts. Celebrar cada any dues festes majors i bateigs.

Avinguda de la Gatassa, 115 01 03.

jsumbunu@hotmail.com

672818760

ASSOCIACIO DE VEINS DE CAN QUIRZE

Agrupar els propietaris i veïns de la Zona que comprèn la Urbanització Can Quirze de Mataró per defensar els interessos dels associats davant l’administració i de qualsevol persona física o jurídica, donar la via adequada en ordre a la promoció i defensa dels seus interessos comuns, que corresponguin a les seves finalitats. Fomentat activitats cultural i recreatives que ajudin a augmentar el nivell de vida i millor ocupació del temps del associats i els seus familiars, creant associacions filials especifiques per a cada una d’elles, promoure l’embelliment i conservació dels carrers i places

Carrer del Pallars, 18.

canquirze@canquirze.com

ASSOCIACIO FAMILIAR DE NENS DEL MARESME AMB CÀNCER MARIONA

Recolzament presencial, emocional i econòmic a les famílies de nens afectats pel càncer. Suport emocional i personal als nens malalts de càncer . Campanyes de sensibilització social sobre les malalties de càncer dels infants. Programes formatius a les famílies afectades de càncer infantil. Programes de recolzament educatius de suport als nens amb càncer. Creació de l’espai del voluntari solidari. Recaptació de fons i subvencions publiques i privades per a dur la finalitat i els fins desitjats, etc.

La Rambla, 10.

associaciomariona@gmail.com

938241184 - 618870006

ASSOCIACIO PROPIETARIS FORESTALS BOSCOS MARESME

El foment, protecció i conservació dels boscos i arbredes dels municipis del Maresme. Fomentar i desenvolupar els plans de gestió, ordenació i recuperació i valorització de les finques forestals dels associats.

Plaça de Miquel Biada, 1.

pinedesmaresme@ccmaresme.cat

629040295

ASSOCIACIONS FEDERADES DE FAMÍLIES D'ALUMNES DE CATALUNYA (aFFaC)

Ésser l'òrgan de relació i de coordinació entre les Associacions que la integren amb l'objectiu de potenciar les seves possibilitats d’actuació i facilitar l'òptima consecució dels propòsits fixats en els seus respectius estatuts.

Ronda de Leopoldo O'donnell, 94.

affac@affac.cat

934357686

https://affac.cat/

ASSOCIACIÓ ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA

Realitzar projectes de cooperació en països en vies de desenvolupament. El recolzament tècnic, material i de formació dels Cossos de Bombers de països en vies de desenvolupament. L’ajut material i tècnic per la millora d’infraestructures ubicades a les bosses de pobresa de les nostres ciutats.

Via Sèrgia, 95.

info@asl.ong

636962896

https://www.asl.ong/

ASSOCIACIÓ AFRICAN MELODY INTERNATIONAL CULTURAL ASSOCIATION ESPAÑA (AMICE)

Organitzar concerts de música africana amb grups de ritme Àfrica en tot Espanya i amb grups propis de continent Àfrica.

Carrer de Tàrrega, 4 01 02.

jammadib2k@yahoo.com

ASSOCIACIÓ AGOSTO ARTS ESCÈNIQUES

Contribuir a la formació integral de les persones, especialment a aquelles que presentin majors dificultats (social, cultural, econòmica, física, psíquica...); col•laborant per a realitzar-se plenament en les seves possibilitats: físiques, intel·lectuals i socials, com a persones, com a ciutadans i membres de les Comunitats Locals i Autonòmiques. Contribuir a la formació, creació, difusió i promoció de les arts escèniques com a forma d'educació no formal i creixement personal de les persones en el temps lliure.

Carrer de Barcelona, 35 02 01.

agostoassociacio@gmail.com

622887775

ASSOCIACIÓ AGROAMBIENTAL TEMPS DE SAÓ

La sensibilització agroambiental i sostenible de tota la societat. La formació, educació i conscienciació ecològica del jovent. Divulgació i realització de projectes agroambientals ecològics i sostenibles. Formació i dinamització ocupacional.

Carrer de la Creu Roja, 25 04 01.

tempsdesao@gmail.com

600014543 - 636588314

https://tempsdesao.wordpress.com/

ASSOCIACIÓ AIKIDO I AMICS DE MATARÓ

Modalitat esportiva: Aikido.

Carrer d'Alemanya, 18 04 01.

aikiplmataro@gmail.com

ASSOCIACIÓ AKASHA YOGA MATARÓ

Crear una comunitat de persones on es promogui el creixement personal, l’espiritual i la salut, la intel•ligència emocional i el recolzament mutu entre el conjunt de la població.

Avinguda del Maresme, 301.

yogamaresme11@gmail.com

677704339

ASSOCIACIÓ ALBA MARESME (ASALMA)

Assistir a totes aquelles persones que es troben mancades de llibertat i per tant estan complint en Centres Penitenciaris.

Carrer de Joan Miró, 15 BX 01.

asalmamaresme@gmail.com

937903839 - 602442606

ASSOCIACIÓ ALFABET N.KO

Promoure alfabet N.ko Aprendre a llegir i a escriure l'alfabet NKO a través de seves diferents lletres. Aprendre els diferents números per als càlculs. Promoure els intercanvis lingüístics, culturals i socials. Cooperar i col•laborar amb totes les associacions en general i les associacions lingüístiques en particular. Adquirir eines per escoltar el món i actuar sobre ell. Activitats:Les aportacions de persones voluntàries. Les subvencions. Les vendes dels seus llibres. Organitzar campanyes d’informació i de sensibilització per a la recollida de donacions, conferències

Carrer dels Bombers Madern i Clariana, 13 02 02.