Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Yes, we rent - Lloguem!

Escoltar

Yes, we rent - Lloguem!

 

LLoguem 2.jpeg

 

FONS: FEDER

EIXOS: Mesures innovadores en l’àmbit del desenvolupament urbà sostenible. Accions Urbanes Innovadores (UIA)

TEMA PRIORITARI: Habitatge


El projecte Lloguem! – Yes, We Rent! té per objectiu explorar solucions basades en l’economia social i cooperativa per generar una oferta alternativa d’habitatge assequible i estable a Mataró.  S’emmarca en el Pla Local d’Habitatge 2018-2023, la iniciativa Mataró 2022 i el compromís en la promoció del cooperativisme.

El seu objectiu és explorar solucions a l’escassetat d’oferta de lloguer assequible (diferent del lloguer social) basades en l’economia social i cooperativa. En concret, impulsarà la creació de fórmules cooperatives entre demandants d’habitatge de lloguer (cooperatives de llogaters) que permetin oferir condicions favorables a propietaris d’habitatge i generar una oferta de lloguer assequible i estable a llarg termini.

El projecte proposa incentius a aquells propietaris que optin per incloure el seu habitatge en el programa:

- Realització d’obres de rehabilitació del seu habitatge.

- Subvencions a fons perdut per a actuacions d’eficiència energètica dels habitatges.

- Una garantia absoluta de cobrament per mitjà d’un fons de garantia propi.

- Beneficis fiscals en impostos municipals com l’IBI o la plusvàlua.

- Gratuïtat en la gestió del lloguer.

També es negocia una retribució que serà alhora justa pel propietari i assegurarà l’assequibilitat de l’habitatge.

Els habitatges seran rehabilitats per mitjà de programes d’inserció laboral de persones vulnerables garantint uns estàndards de qualitat òptims i acordats amb el propietari. Es busca així potenciar l’ocupació entre persones amb dificultats d’inserció. D’altra banda, i de manera paral·lela, s’impulsarà la creació de projectes de caràcter cooperatiu per part de demandants de lloguer encarregats de la gestió dels habitatges. Així, es preveu que les cooperatives assumeixin la relació amb els propietaris i cedeixin l’ús dels habitatges als socis que compleixin els requisits d’accés que determinin els seus estatuts. L’usuari cooperador obtindrà un lloguer més assequible que el de mercat amb unes millors condicions d’estabilitat.

Passats els tres anys de durada inicial, el projecte aspira a que aquests projectes cooperatius esdevinguin un nou agent en el mercat de lloguer capaç de generar una oferta d’habitatge alternativa al lloguer privat i al públic.

 

PRESSUPOST:

 

Co-finançament amb fons FEDER

Contribució

 

 

SOCI

%

Públic

Privat

%

Pressupost total

% del pressupost del projecte

PP1. Ajuntament de Mataró

2.085.199,68

80%

521.299,92

 

20%

2.606.499,60

75%

PP2. Fundació de Cooperadors

184.119,76

80%

 

46.029,94

20%

230.149,70

2%

PP3. Diputació de  Barcelona

26.839,48

80%

6.709,87

 

20%

33.549,35

5%

PP4. Salesians Sant-Jordi

60.719,68

80%

 

15.179,92

20%

75.899,60

4%

PP5. IGOP (UAB)

72.918,28

80%

18.229,57

0,00

20%

91.147,85

4%

TOTAL

70.840,00

80%

17.710,00

 

20%

88.550,00

9%

Galeria d'Imatges