Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PECT de Mataró-Maresme:ecosistema d'innovació per a les ciutats cuidadores

Escoltar

PECT de Mataró-Maresme:ecosistema d'innovació per a les ciutats cuidadores

Header_PECT.png


Els PECT són projectes d’innovació i especialització intel·ligent territorial, cofinançats per la Generalitat de Catalunya. Aquests projectes responen a la voluntat d’organitzar i aglutinar els diferents elements determinants pel desenvolupament econòmic d’un territori, de forma alineada amb l’estratègia europea de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) i la corresponent estratègia catalana RIS3CAT. Els PECT integren iniciatives articulades i impulsades des de l’àmbit local amb un fort component innovador per a la transformació econòmica del territori i per a la generació d’activitat econòmica sostenible i d’ocupació.

EIXOS:

  • Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació: transferència de coneixement i cooperació entre empreses i centres d’investigació.
  • Millorar l’ús i qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes: administració electrònica, aprenentatge electrònic, inclusió electrònica, cultura electrònica i sanitat electrònica.
  • Millorar la competitivitat de les pimes: suport a la creació i ampliació de capacitat avançades per al desenvolupament de productes i serveis.

 

El PECT Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores i les operacions i actuacions que l’articulen deriven d’una estratègia transversal de territori al voltant de l’especialització intel·ligent en l’àmbit sociosanitari, amb especial incidència en la innovació, la recerca i la transferència de coneixement en la cura, l’atenció i la millora de la qualitat de vida dels col·lectius amb major vulnerabilitat i fragilitat, especialment gent gran i persones amb discapacitat.


L’envelliment de la població, a causa de l’augment de l’esperança de vida, és un dels principals reptes socials que tenen plantejats els països desenvolupats.
L’esperança de vida de Catalunya és una de les més altes del món. Amb l’edat, augmenta la prevalença de les malalties cròniques i la necessitat d’atenció sanitària: les persones majors de 65 anys representen el 18 % de la població i consumeixen el 80% dels recursos sanitaris.


Els reptes socials i econòmics a l’àmbit sociosanitari van més enllà de l’envelliment poblacional i s’estenen a nous
perfils i necessitats, com el dimensionament de la demanda i de l’oferta sanitària, l’impuls de polítiques preventives, l’aprenentatge digital dels col·lectius poblacionals amb risc d’exclusió i el desenvolupament i implantació de la sanitat electrònica, entre d’altres. Reptes als quals aquest projecte PECT pretén contribuir a donar resposta.

L’objectiu general d’aquest projecte PECT és desenvolupar i implementar en el territori models i solucions innovadores d’acompanyament a l’envelliment actiu i a l’atenció a les persones en situació de fragilitat, dependència, cronicitat o discapacitat, mitjançant processos de recerca, desenvolupament tecnològic i generació i transferència de coneixement entre els agents implicats, com a base per a creació d’ocupació i activitat econòmica d’alt valor afegit. 

Formen part del projecte, l’Ajuntament de Mataró, el qual lidera el projecte i actua com a entitat representant, i set entitats rellevants en l’àmbit sociosanitari i amb un fort pes representatiu dins del territori: Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, Consorci Sanitari del Maresme, Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, Fundació el Maresme, Fundació Eurecat, el Consell Comarcal del Maresme i la Fundació TIC Salut Social.

 

PRESSUPOST:

El pressupost del projecte és de 4.612.992,74, dels quals  2.306.496,37 €. són cofinançats per la Generalitat de Catalunya mitjançant els projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de la segona convocatòria.

Ajuntament de Mataró

1.888.799,14 €.

Consorci Sanitari del Maresme

1.183.129,76 €.

TecnoCampus Mataró-Maresme

531.194,18 €.

Centre Tecnològic Eurecat

465.257,10 €.

Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena

273.145,06 €.

Fundació Maresme

271.467,50 €.

 

ENTITATS PARTICIPANTS I ACTUACIONS:

Ajuntament de Mataró

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme

Consorci Sanitari del Maresme

Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena

Fundació Privada del Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica

Fundació Eurecat

Web del PECT 

 

Galeria d'Imatges