Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Atenció al domicili intel·ligent

Escoltar

Atenció al domicili intel·ligent

 
Un dels elements estratègics del Pla és el reforç i la modernització de les polítiques de cures i, en general, dels serveis socials. En aquest marc, es reforcen les polítiques d’atenció a la dependència impulsant el canvi en el model de cures de llarga durada cap a una atenció més centrada en la persona, i impulsant la desinstitucionalització.
 
Les pautes de l'envelliment i el sobreenvelliment i les conseqüències sociosanitàries que se'n deriven insten a revisar els recursos per a la cura i la promoció de l'autonomia de la gent gran. En concret, l’envelliment i el sobreenvelliment de la població qüestionen el concepte de sostenibilitat aplicat a les polítiques socials i molt especialment als serveis socials, ja que el nombre de persones que requereixin suport per dur a terme tasques de la vida quotidiana augmentarà progressivament durant les pròximes dècades. Per això és necessari trobar mecanismes i recursos per tal de donar resposta a les necessitats socials derivades de l’envelliment, concretament en aquest projecte es vol iniciar una prova pilot on la innovació assistencial n'és la protagonista.
 
El projecte vol tenir incidència en el col·lectiu de persones grans amb dependència. Així com en el col·lectiu de persones amb discapacitat i en el col·lectiu de persones amb malaltia mental per tal de poder promoure la seva autonomia personal i el foment de la vida independent, i promoure la investigació dins el món de les cures i assistència domiciliària d’aquests col·lectius, ja que actualment es disposa de molt pocs estudis al respecte.
 
Es parteix de la idea de la importància d'impulsar la recerca i la innovació, amb la finalitat d’elaborar estudis sobre les necessitats actuals i futures de l’atenció social. És imprescindible recollir, generar i compartir coneixement sobre els models d’intervenció, les causes i els factors que incideixen en la demanda de serveis per avançar-se a la resposta i actualitzar els serveis a curt, mitjà i llarg termini.
 
El projecte té la voluntat d’incidir en diferents nivells temporals per tal de poder:
  • Estudiar la realitat i mesurar l’impacte, a curt termini, d’un model mixt entre teleassistència avançada i l’atenció domiciliària.
  • Implementar dispositius, a mig termini, de teleassistència avançada predictiva i proactiva.
  • Avaluar l’impacte de qualitat de vida i la promoció de l’autonomia personal de les persones que han participat en el projecte, els seus familiars i/o persones cuidadores.
Cal remarcar la importància d’un projecte de ciutat estratègic clau pel projecte: Mataró ciutat cuidadora, que impulsa una ciutat que cuidi i sigui un referent en l’atenció de les persones amb major vulnerabilitat, garantint una bona qualitat de vida a les persones que es troben en un procés de malaltia avançada i de final de vida.
 
El projecte s'alinea amb el marc de projectes estratègics de ciutat, PECT Mataró-Maresme "Ecosistema d'innovació per les ciutats cuidadores" liderats per l’Ajuntament i que es treballen conjuntament amb el Consorci Sanitari del Maresme, TecnoCampus Mataró-Maresme, Centre Tecnològic Eurecat, Fundació Hospital i Fundació Maresme. L'objectiu és desenvolupar i implementar en el territori models i solucions innovadores d’acompanyament a l’envelliment actiu i a l’atenció a les persones en situació de fragilitat, dependència, cronicitat o discapacitat, mitjançant processos de recerca, desenvolupament tecnològic i generació i transferència de coneixement entre els agents implicats, com a base per a creació d’ocupació i activitat econòmica d’alt valor afegit.
 
FASE 1. IMPACTE DE LA TELEASSISTÈNCIA AVANÇADA EN PERSONES USUÀRIES DEL SAD
Durada: D’octubre a desembre de 2022.
Observació i estudi de l’impacte que té la Teleassistència avançada en llars on disposen de Servei d’Atenció al Domicili. La voluntat principal és mesurar l’impacte tant de les persones usuàries com de les seves persones cuidadores.
 
FASE 2. IMPLEMENTACIÓ DE DISPOSITIUS DE TELEASSISTÈNCIA AVANÇADA.
Durada: Gener 2023 a desembre 2024
 
La segona fase del projecte pretén tenir un impacte a mitjà termini amb l'acceleració de la implementació de dispositius de Teleassistència avançada amb suport alt, al llarg del tot el territori de Mataró.
 
FASE 3. AVALUACIÓ
Durada: Juliol 2025 a desembre 2025
 
Anàlisi de l’impacte en l’autonomia personal i qualitat de vida en les persones beneficiàries, així com la sobrecàrrega i qualitat de vida de les persones cuidadores del SAD per tal de poder establir models efectius d’intervenció i atenció a domicili, per tal de potenciar els efectes de les intervencions i maximitzar l’impacte dels recursos destinats.
 
Convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de Reconstrucció, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU.
 
Línia 2: Projectes de tecnologia al servei de l’atenció i la cura de les persones.
 
Projecte
Import
Concedit
Atenció domicili intel·ligent
 378.722,04€
362.552,04€

 

https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/fonseuropeus/social/tecnologiaiatencioapersones/

Logotips NGEU.png