Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Expedient Social Universal - Social 360

Escoltar

Expedient Social Universal - Social 360

 
Actualment, els Serveis Socials Bàsics de l’àmbit municipal de Catalunya es troben mancats de sistemes informàtics que permetin disposar de tota la informació necessària per portar a terme una intervenció de forma eficient, coordinada i integrada. Existeixen multituds d’aplicatius i plataformes web que permeten la gestió bàsica, parcialitzada i no sistematitzada de l’expedient social individual o familiar, no existeix cap sistema d’informació que permeti integrar tota la informació vinculada a una persona que està essent atesa per serveis socials, però també per altres organismes públics en les vessants sociosanitàries, sociolaborals o socioeconòmiques, entre d’altres.
 
Amb aquest projecte, es vol dissenyar, implementar i avaluar un nou sistema d’informació i base de dades d’expedients socials que permeti disposar de tota la informació necessària per portar a terme la intervenció i individual, familiar i comunitària de forma eficient, coordinada i integrada, així com la introducció d’eines i dispositius tecnològics per a la transformació i agilització de la tasca tècnica i administrativa d’atenció directa a la ciutadania.
 
ACTUACIÓ 1: Disseny, creació, implementació i avaluació de Social360, com a sistema d’informació integral dels Serveis Socials.
Aquesta primera actuació es configura a través dels quatre eixos de funcionalitat, descrits anteriorment.
 
L’Expedient Social Universal – Social360 que es proposa, es configura a partir del desenvolupament de quatre àrees de funcionalitat:
  1. Accés de la ciutadania al seu propi expedient social individual.
  2. La incorporació automatitzada d’informació individual de serveis externs a Serveis Socials Bàsics.
  3. La integració de tots els espais de treball tècnic i administratiu i aplicacions d’ús freqüent dels professionals de l’àmbit social.
  4. Extracció de dades permanentment disponible per a la seva explotació, i la interconsulta de dades anonimitzades amb altres serveis i administracions.
ACTUACIÓ 2: Transformació digital de la Intervenció social, a través de la incorporació i avaluació d’eines i dispositius tecnològics als professionals i a les dependències dels Serveis Socials.
 
Pels professionals, el projecte determina la dotació de dispositius i eines tecnològiques per tal de facilitar l’atenció i la intervenció social en el context més directe i de proximitat a la ciutadania, així com la simplificació administrativa, donant agilitat a les intervencions i a la gestió de recursos i serveis.
 
Per tal de modificar les dinàmiques de treball tècnic i administratiu ordinari, així com les fórmules per atendre a les persones usuàries i realitzar les intervencions socials, es pretén incorporar:
  • Ordinadors portàtils
  • Tauletes amb incorporació de signatura biomètrica per persones usuàries.
  • Signatura digital anonimitzada per professionals tècnics
  • Sistemes d’interacció digital fixa (panells interactius per a la tramitació)
Convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de Reconstrucció, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU.
 
Línia 3: Projectes tecnològics que contribueixen a la millora i transformació dels models de gestió del serveis socials.
 
Projecte
Import
Concedit
Expedient social universal – Social 360
884.463,13€
536.954,44€

 

https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/fonseuropeus/social/tecnologiagestioserveissocials/

Logotips NGEU.png