Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró: Innovació urbana al comerç. La digitalització i la sostenibilitat com a eixos de transformació de l'àrea comercial urbana del centre de Mataró

Escoltar

Mataró: Innovació urbana al comerç. La digitalització i la sostenibilitat com a eixos de transformació de l'àrea comercial urbana del centre de Mataró

Fons: Unió Europea – Next Generation EU
 
Codi component i inversió del PRTR: C13.I04 Component 13 Impuls a la PIME – Inversió 4 Suport al Comerç
 
logo1.pnglogo 4.pngLogo Comerç Ministeri Industria Comerç i Turisme.png
 
El projecte té per objecte l'impuls del centre de la ciutat mitjançant accions dirigides a la transformació digital del sector per fer-lo més competitiu, la realització de millores sostenibles encaminades a la creació d'un espai públic atractiu que permeti incrementar la dinàmica comercial i de lleure, millorar la qualitat de vida i potenciar i reactivar el conjunt de l’activitat econòmica.
 
En concordança amb el Component 13 “Impuls a la PIME” del PRTR es plantegen actuacions orientades a reforçar l’ecosistema empresarial, per tal d’augmentar la seva productivitat, reforçar capacitats i millorar la seva resiliència. Es tracta d’una inversió sense contribució directa a la transició climàtica i digital, no obstant això, el projecte té un clar component digitalitzador i de promoció de la sostenibilitat:
 
Per a la transformació del punt de venda les accions s'orienten a la millora de l'entorn urbà (pacificació del centre i canvi de model de mobilitat amb aspectes més sostenibles) amb les accions següents: rehabilitació de la façana de l'ajuntament i millora de la il·luminació, instal·lació de 73 jardineres (La Riera i plaça de Santa Anna) com a embelliment de l'espai urbà, pavimentació de la plaça de Santa Anna i retirada dels 5 punts de contenidors soterrats del centre.
 
També es contempla una acció de sostenibilitat i economia circular amb la posada en marxa d’un nou sistema de recollida de residus comercials Porta a porta de la zona centre, servei que incorpora millores més sostenibles i tecnològiques en la gestió dels residus.
 
Les accions vinculades a la transformació digital tenen per objecte promoure la digitalització de l'activitat econòmica al punt de venda, la seva millora competitiva i en conseqüència, reactivar l'economia i fomentar l'ocupació del comerç a Mataró i entorns. Mitjançant eines i solucions tecnològiques es defineixen en la creació d'un RetailLab, un laboratori de solucions tecnològiques i innovadores adaptades al retail i la diagnosi de maduresa digital al punt de venda, amb l’objectiu de conèixer el grau de digitalització dels establiments de la ciutat.
 
Pel que fa a la digitalització de l'experiència de compra, es preveuen incorporar elements digitals de comunicació adreçats a consumidors i ciutadania (opis digitals) al centre ciutat i una pantalla exterior multimèdia com a element innovador de dinamització comercial. Es proposa la posada en marxa d’elements que faciliten la connectivitat i l’ús del Big data.
 
En conjunt, es contemplen actuacions que s’agrupen en quatre àmbits:
  1. Accions de millora de l’entorn urbà
  2. Accions vinculades a la sostenibilitat i economia circular
  3. Accions de tecnologia/digitalització:
  4. Accions transversals per al desplegament del projecte
El projecte incideix en el desplegament d’accions plantejades en estratègies locals de diversos àmbits: el PMUS, el PIC, el Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima, el Pla de Ciutat Intel·ligent i en la promoció de la ciutat – City Branding. I incideix en la consecució de reptes plantejats en clau de ciutat: generació d’ocupació, millora i revitalització del centre històric i comercial i desenvolupament de la imatge i marca de ciutat.
 
Fonts de finançament: 
El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha concedit 1.445.832,80€ a l’Ajuntament de Mataró per executar el projecte. Aquests fons es complementen amb els 369.000€ provinents d’una subvenció concurrent de la Generalitat i 635.411€ de fons propis. El pressupost es desglossa de la següent manera:
 
Actuacions
Import

Transformació de la Plaça Santa Anna per a la millora de l'accessibilitat

301.698,00 €
Naturalització de l'eix comercial principal
85.524,00 €
Nou sistema de reconeixement de residus comercials porta a porta
769.790,00 €
Rehabilitació de l'edifici emblemàtic de l'Ajuntament situat al centre de l'eix comercial principal
315.802,00 €
Oficina tècnica per a la implementació de la transformació digital
100.000,00 €
APP seguretat ciutadana dels punts de venda
50.884,00 €
Millora de l'accessibilitat dels clients mitjançant la retirada de contenidors soterrats
51.627,00 €
Diagnosi de maduresa digital en el punt de venda
14.250,00 €
Dispositiu exterior multimèdia a l'espai Mataró Connecta. Espai informatiu innovador de difusió d'esdeveniments per a la dinamització comercial
150.000,00 €
Campanya de promoció dels productes de proximitat
20.000,00 €
Implementació d'un Retail Lab (Innovation Retail Center)
96.621,00 €
Digitalització de l'experiència de compra a través de pantalles informatives digitals
112.432,00 €
Monitorització del tràfic de persones de l'àrea comercial i mercats no sedentaris
30.000,00 €
Servei de big data de l'àrea comercial delimitada
58.900,00 €
Implantació de la xarxa wifi a la zona del Pla d'Impuls del Centre
155.000,00 €
Embelliment lumínic de l'edifici emblemàtic de l'Ajuntament situat al centre de l'eix comercial principal
150.000,00 €
Campanya de comunicació per promocionar les accions dirigides al sector comercial
50.000,00 €
Total (sense IVA)
2.512.528,00 €

 

Galeria d'Imatges