Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Digitalització del lloc de treball, nou CPD i ciberseguretat

Escoltar

Digitalització del lloc de treball, nou CPD i ciberseguretat

Fons: Unió Europea – Next Generation EU

 

logo1.pnglogo 4.pngLogo Transformacio digital i modernitzacio AAPP.png

 

La Inversió 3 del Component 11 té per objectiu fomentar accions que millorin i modernitzin les  organitzacions de les administracions públiques mitjançant la incorporació de tecnologies de la informació i les comunicacions, la digitalització dels procediments administratius i l'adaptació de la seva gestió a l'ús dels mitjans digitals mitjançant la implementació d’actuacions emmarcades amb l’Estratègia Digital 2025 i el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025. Aquesta inversió preveu actuacions emmarcades en 5 línies: Línia 1: Administració orientada a la ciutadania, Línia 2: Operacions intel·ligents, Línia 3: Govern de la dada, Línia 4: Infraestructures digitals i Línia 5: Ciberseguretat.

Els projectes que es plantegen resulten clau per aconseguir la necessària transició digital cohesionada socialment, des de la transversalitat de diversos àmbits de l’administració local. Tenen per objectiu la millora i creació infraestructures i serveis centrats en les persones, que obrin noves oportunitats, redueixin les diferents bretxes digitals i impactin sobre la creació d’oportunitats. El finançament cobrirà dos projectes que permetran avançar en aquesta direcció:
 
Actuació de Digitalització del lloc de treball i incorporació d’un nou CPD, emmarcada en la Línia 4 de la convocatòria, que té per objecte subministrar kits de teletreball al personal treballador de l’ajuntament  i implantar dues cabines d’emmagatzematge en dos dels CPDs municipals. Aquest projecte amb una clara dimensió de modernització de la infraestructura i mitjans propis permetrà, d’una banda, que es desenvolupin les tasques, funcions i responsabilitats laborals amb independència de la ubicació del treball. Així doncs, s’avança cap a l’entorn híbrid de treball assegurant la seguretat i eficiència del mateix. D’altra banda, les noves cabines permetran actualitzar el sistema d’emmagatzematge de la informació municipal i adaptar la infraestructura TIC del consistori als requeriments tecnològics de projectes futurs.
 
Actuació de Cibersergurat, emmarcada en la Línia 5 de la convocatòria, planteja la implementació d’un Centre d’Operacions de Ciberseguretat, a través de l’Adhesió a la xarxa de SOC de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Aquesta mesura vindrà complementada amb dues accions més, l'adquisició, configuració i instal·lació de dos tallafocs intel·ligents (Nivell 7) i el desplegament de l'eina micro CLAUDIA del CCN-CERT a tota l'organització.
 
Fonts de finançament i cost per actuació:
La convocatòria de projectes preveia un finançament predeterminat per cada municipi d’acord a criteris poblacionals establerts pel Ministeri de Política Territorial. L'assignació per Mataró és de 482.352€ provinents del finançament de la Unió Europea amb fons del Next Generation EU que s’han distribuït entre els dos projectes tal i com detalla la següent taula:
 
Projecte
Import
Concedit
Digitalizació del lloc de treball i incorporació d’un nou CPD:  Solució d'emmagatzematge de dues cabines d'emmagatzematge de doble controladora d'idèntiques capacitats i característiques de clúster ACTIU-ACTIU i Subministrament de 240 kits de teletreball per implementar un entorn de treball específic per a l'empleat, flexible, segur, connectat i col·laborador.
479.800,00 €
362.352,41 €
Implementació de mesures de millora a l'àmbit de la ciberseguretat: Desplegament de dos Tallafocs de Nivell 7, Desplegament de microCLAUDIA, Implementació d'un Centre d'operacions de ciberseguretat - adhesió Catalonia SOC.
120.000,00 €
120.000,00 €
Total
599.800 €
482.352,41 €

 

Galeria d'Imatges