Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cens i llicències

Escoltar

Cens i llicències

 

Les persones propietàries o posseïdores d’un gos, gat o fura heu d’inscriure obligatòriament l’animal al registre censal municipal, dins el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de naixement i de 30 dies a comptar des de la data d’adquisició d’aquest o de canvi de residència.

És requisit indispensable previ a la inscripció en el cens municipal, que l’animal hagi estat identificat mitjançant la implantació d'un microxip per un veterinari o altre sistema d’identificació que es pugui establir per via reglamentària.

La identificació amb microxip i el cens municipal són obligatoris a tot Catalunya. Un cop identificat l’animal es dona d’alta al Registre General d'Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM), segons el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril de protecció dels animals en els seus articles 14 i 15.

Actualment, el carnet del cens es genera  de forma telemàtica (online), una vegada presentada tota la documentació, i realtitzats els tràmits corresponents per part dels serveis de l'ajuntament, es rep per correu electrònic i es pot trobar a la teva carpeta ciutadana. Es pot portar a qualsevol dispositiu o bé imprimir-lo. Si no el pots imprimir, t'ho podem fer des de qualsevol oficina d'atenció al ciutadà.

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós (gpp) cal una llicència administrativa que atorga l'Ajuntament on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat.

 

slide_GPP.png

Si portes o tens en propietat un gos potencialment perillós, sigues responsable.

Has de saber que:

  • Per tenir un gos potencialment perillós, a més d’identificar-lo amb el xip i de censar-lo a l’Ajuntament, tens l’obligació de disposar de la corresponent llicència per a la tinença i conducció i d’una assegurança de responsabilitat civil.
  • Per passejar un gos potencialment perillós, tot i no tenir-ne la propietat, tens igualment l’obligació de disposar de la corresponent llicència per a la tinença i conducció.
  • A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos considerats potencialment perillosos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora, de 2 metres de llargada màxima, i proveïts del corresponent morrió reglamentari.
  • Es consideren gossos de raça potencialment perillosa les races següents o a llurs encreuaments: akita inu, terrier starffordshire americà, bullmastiff, doberman, dog argenti, dog de Bordeus, fila brasileiro, masti napolita, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès i american bully.

Es considera infracció lleu, entre d’altres: que l’animal no estigui censat.

Es consideren infraccions greus, entre d’altres: que l’animal no estigui identificat amb microxip, que el propietari no disposi d’assegurança de responsabilitat civil, portar el gos deslligat, portar el gos sense morrió, portar el gos deslligat i sense morrió, deixar el gos solt ...

Es considera infracció molt greu, entre d’altres: no disposar de la llicència per a la tinença o conducció d’un gos potencialment perillós.

Les infraccions poden ser sancionades amb multes que, segons la seva gravetat, van dels 150 als 45.000 euros.

Galeria d'Imatges

Arxius adjunts