Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Nova llei de benestar animal

Escoltar

Nova llei de benestar animal

Quan entra en vigor la nova llei?

L’entrada en vigor de la llei, és als 6 mesos de la seva publicació al BOE ( 29 de març del 2023), és a dir, el 29 de setembre de 2023. Mentrestant la llei que està en vigor és l’actual Decret Legislatiu 2/2008 del 15 d’abril.

Segons les disposicions transitòries de la llei:

- Termini  de 6 mesos des de l’entrada en vigor de la llei per informar de la tinença d’animals de companyia com: artròpodes, peixos i amfibis la mossegada o verí dels quals suposi un risc greu per la salut i integritat d’animals i persones; rèptils verinosos o de pes superior als 2 Kg; primats i mamífers silvestres que superin els 5 Kg.

- Validesa de 6 mesos des de l’entrada en vigor de la llei per titulars de circs, carrusels i atraccions de fira que utilitzin animals silvestres per modificar la seva activitat.

- Termini de 12 mesos des de l’entrada en vigor de la llei per botigues on es comercialitzin gossos, gats i fures  per finalitzar l’activitat de venda.

- Termini de 24 mesos des de l’entrada en vigor de la llei per aprovar el reglament que desenvolupi el llistat positiu d’animals silvestres que poden ser objecte de tinença com a animal de companyia.

- Termini de 12 mesos  des de l’entrada en vigor del reglament  per publicar el llistat d’espècies  d’animals mamífers silvestres incloses en el llistat positiu d’animals de companyia.

- Termini  de 30 mesos des de l’entrada en vigor del reglament  per publicar el llistat d’espècies  d’altres grups d’animals silvestres (aus, rèptils, amfibis, peixos i invertebrats) incloses en el llistat positiu d’animals de companyia.

 

Què és el Sistema Central de Registres per la Protecció Animal?

Aquest sistema estarà integrat pel Registre d’Entitats de Protecció Animal, el Registre de Professionals de Comportament Animal, el Registre d’Animals de Companyia, el Registre de Nuclis Zoològics d’Animals de Companyia i el Registre de Criadors d’Animals de Companyia.

La inscripció de tots els animals de companyia es realitzarà en el Registre d’Animals de Companyia de cada comunitat autònoma i aquestes traslladaran la informació al Sistema Central de Registres per la Protecció Animal.

 

Quines seran les entitats de protecció animal amb la nova llei?

- Entitats de protecció tipus RAC: són les que porten a terme activitats de rescat, rehabilitació i cerca d’adopció d’animals de companyia en situació d’abandonament, maltracte, desemparament o altres situacions.

- Entitats de protecció tipus RAD:  són les que es dediquen al rescat i rehabilitació d’aquells animals que tot i ser de producció no es destinin a un fi comercial  o amb ànim de lucre.

- Entitats de protecció tipus RAS: són les que es dediquen al rescat i rehabilitació d’animals silvestres procedents de captivitat.

- Entitats de protecció tipus GCOF: són les entitats col·laboradores en gestió de colònies felines de gats comunitaris.

- Entitats de protecció tipus DEF: són les entitats dedicades a la conscienciació, promoció de l’adopció i defensa jurídica dels animals.

 

Qui s’ha de fer càrrec de la recollida d’animals abandonats?

La futura regulació estatal s’assimila a la llei catalana, en la que la recollida d’animals extraviats i abandonats i el  seu allotjament és competència dels ajuntaments.  Per fer-ho hauran de comptar amb un servei d’urgència per la recollida i atenció veterinària, disponibles les 24 hores del dia. Podrà ser un servei propi, mancomunat o concertat.

 

A quins animals afecta la llei?

Aquesta llei afecta tots els animals que conviuen amb nosaltres a casa nostra i tots els animals d'espècies silvestres que estan sota la cura humana.

 

Quins animals de companyia es podran tenir?

Tot i que encara no s’ha publicat la llista positiva d’animals que es podran tenir, conillets d’índies, hàmsters, agapornis, periquitos i conills es podran continuar tenint.

La nova llei indica que només es podran tenir les espècies d’animals incloses en el llistat positiu d’animals de companyia *(veure apartats següents per més informació)

 • Gossos, gats i fures. De moment, són els únics animals de companyia que s’han de registrar, excepte les aus que s’ha de comunicar a la Generalitat de Catalunya i el que es.
 • Animals domèstics inclosos al Llistat d'Animals Domèstics de Companyia, (que es desenvoluparà reglamentària, encara no publicat).
 • Animals d’espècies silvestres que s’incloguin en el llistat. Compost per el llistat positiu de mamífers, el d’aus, el de rèptils, el de amfibis, el de peixos i el d’invertebrats.
 • Animals de producció, que siguin espècies no silvestres i perdent la seva finalitat productiva s’inscriguin com animals de companyia per decisió del seu titular.
 • Les aus de falconeria i els animals d’aquariofília no inclosos en el catàleg d’espècies exòtiques invasores ni d’espècies silvestres protegides.

 

Quines són les obligacions essencials que han de complir les persones pel que fa al seu animal de companyia?

 • Identificar-los, amb microxip en el cas de gossos, gats i fures i amb anellat en el cas de les aus.
 • Prestar a l'animal les cures necessàries per garantir la salut.
 • Recórrer a un professional del comportament quan el nostre animal de companyia presenti problemes de convivència, sobretot en gossos. És obligatori fer-ho amb mètodes que no provoquin patiment o maltractament animal, ni els causin estats d'ansietat o por.
 • Evitar la reproducció incontrolada.
 • Superar un curs de formació en tinença responsable, gratuït, per conèixer la responsabilitat de tenir un animal de companyia. Aquesta obligació s'aplica inicialment només als titulars de gossos. (pendent de publicació per part de l’estat i per tant de moment no està actiu).
 • En cas de tinença de gossos, és obligatori subscriure una assegurança de responsabilitat civil.

 

Com es crearà el llistat positiu d’animals domèstics?

Serà un llistat positiu obert, d’àmbit estatal i que es mantindrà actualitzat i públic de forma permanent. De moment només hi figuren gossos, gats i fures.

S’aprovarà a través d’un Reial Decret que haurà de aprovar el govern espanyol (encara no publicat)

 

Què passarà amb els animals diferents de gossos, gats i fures que es tenen abans de l’entrada en vigor de la llei?

Si no estan inclosos dins les espècies en que la seva tinença està prohibida, es regiran per les disposicions relatives als animals de companyia contingudes en la llei fins l’aprovació del llistat positiu d’animals de companyia i del llistat d’animals domèstics de companyia.

Un cop aprovat el llistat, si l’espècie no hi està inclosa, es podrà autoritzar la seva tinença com animal de companyia sempre i quan es pugui demostrar que la seva adquisició o tinença són anteriors a l’aprovació del llistat positiu d’animals de companyia, que les condicions de tinença es considerin adequades i que no s'utilitzin per a la reproducció de l'espècie. En aquests casos, cal sol·licitar l’excepció a l’autoritat competent en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació  del llistat que els afecti. Si l’excepció no s’autoritza, l’autoritat en determinarà les condicions i el destí que en cap cas serà el sacrifici.

 

Quins animals no es podran tenir i què cal fer en cas de ser-ne posseïdor en el moment que entri en vigor la llei?

Queda prohibida la tinença com animals de companyia els  que compleixin algun dels següents criteris:

 • Artròpodes, peixos i amfibis la mossegada o el verí dels quals pugui suposar un risc greu per la integritat física o la salut de persones o animals.
 • Rèptils verinosos i totes les espècies de rèptils que en estat adult superin els 2 kg, excepte els quelonis (tortugues).
 • Tots els primats.
 • Mamífers silvestres que en estat adult superin els 5 kg.
 • Els inclosos en el catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores (RD 630/2013, de 2 d’agost).
 • Espècies incloses en una altra normativa sectorial a nivell estatal o comunitari que impedeixi la seva tinença en captivitat.

Les persones que tinguin animals que compleixin algun d’aquests criteris, tindran la obligació de comunicar-ho a les autoritats competents (Generalitat) en el termini de 6 mesos a partir de l’entrada en vigor de la llei.

 

Com s’identificaran els animals de companyia?

- Els gossos, gats i fures s’han d’identificar amb microxip.

- Les aus s’han d’identificar des del seu naixement amb anelles.

- Tots els animals es registraran al Registre d’animals de companyia de cada comunitat autònoma.

 

Quins gossos es consideren gpp?

Continua vigent la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.  Per tant, fins que no es derogui aquesta llei  es consideren  gossos gpp les races incloses fins ara i tot el que aquesta llei recull sobre maneig, llicències i mesures de seguretat.

 

És obligatori fer un curs de formació si tinc un animal de companyia?

La  persona titular d’un animal de companyia, tant les noves persones propietàries com les antigues, hauran d’acreditar la realització d’un curs de formació en tinença responsable reglamentada per a cada espècie. Aquest curs serà gratuït i tindrà una validesa indefinida. El seu contingut es determinarà reglamentàriament. (pendent de publicació per part de l’Estat).

 

És obligatori contractar una assegurança de responsabilitat civil si tinc un gos?

Afecta tots els gossos, de qualsevol pes o raça. Es tracta d'una assegurança de responsabilitat civil per cobrir possibles danys que l'animal pugui causar a tercers o fins i tot a l'amo del gos. És molt probable que l'assegurança de la llar ja inclogui aquest aspecte, però cal trucar a la companyia i donar les dades del gos per incloure’l.

Aquesta assegurança no serà obligatòria encara. Caldrà esperar l'aprovació d'un reglament per part del Govern. Quan sigui obligatori, el no compliment d’aquest requisit pot suposar una multa lleu, entre 500 i 10.000 euros.

 

 

Quins animals queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la nova llei?

Queden exclosos els animals emprats en espectacles taurins, els animals de producció, els animals emprats en experimentació i altres fins científics, docència i investigació clínica veterinària, els animals silvestres lliures, les aus de falconeria , els gossos pastors i guarda de ramat, els gossos de rescat, animals de companyia emprats en intervencions assistides, animals de les Forces, Cossos de Seguretat i Forces Armades i gossos de caça, dules i animals auxiliars de caça.

 

Què passa si sóc propietari d'una espècie diferent de gos, gat o fura?

Fins que no surtin les llistes positives corresponents, continua aplicant-se la normativa vigent d’animals de companyia. Les persones que tinguin un animal prohibit, hauran de comunicar-ne la possessió en el termini de 6 mesos. Si no es pot demostrar la seva adquisició i tinença anterior a l’aprovació de la llista  i que les condicions de tinença són les adequades, les autoritats competents adoptaran mesures per intervenir i posar a disposició de centres de protecció d’animals silvestres, zoològics o de protecció animal.

 

Quins animals es podran vendre a les botigues d’animals?

Només es podran vendre animals silvestres que estiguin a la llista positiva. Mentre el comitè científic no aprovi les llistes positives es podran vendre els animals que es considerin de companyia fins ara, excepte gossos, gats i fures.

 

A quins llocs es podrà fer venda de gossos?

Es podran vendre gossos des d’un criador registrat sense la intervenció d’intermediaris, sempre que els animals tinguin més de 2 mesos d’edat.

Si l’animal ve de l’estranger també ha de provenir d’un criador registrat  i ha de tenir com a mínim 4 mesos d’edat.

 

Quina ha de ser la gestió de les colònies de gats per part de les Administracions locals?

Correspon a les entitats locals la gestió dels gats comunitaris, les quals hauran de desenvolupar  Programes de Gestió de Colònies Felines. Aquests programes hauran d’incloure plans de control poblacional dels gats comunitaris, seguint els criteris següents:

 • Cens dels gats i situació en el mapa del terme municipal.
 • Programes d’esterilització dels gats i el marcatge auricular.
 • Programa sanitari de la colònia el qual ha d’incloure com a mínim la desparasitació, la vacunació i la identificació obligatòria amb microxip amb responsabilitat municipal.
 • Protocols de gestió de conflictes veïnals.

 

A nivell de l’administració autonòmica, com ha de ser la gestió de colònies de gats?

Establir protocols marc amb procediments i  requisits mínims que serveixin de referència per a la gestió a nivell dels municipis. Aquests han de desenvolupar els següents aspectes:

 • Mètodes de captura respectuosos amb la naturalesa dels gats comunitaris i amb les directrius de benestar animal.
 • Criteris de registre de colònies i dels seus individus.
 • Criteris d’alimentació, neteja, atenció mínima i cures sanitàries.
 • Criteris d’esterilització eficients executats per professionals veterinaris.
 • Instal·lació de refugis, tolves i qualsevol element necessari per garantir la qualitat de vida dels gats de les colònies.
 • Formació i acreditació de les persones cuidadores de les colònies i dels diferents treballadors públics, implicats en la gestió de la colònia.
 • Formació dels membres de la policia local en gestió de colònies felines.
 • Protocols d’actuació en situacions especials que incloguin el retorn posterior dels gats comunitaris al seu espai natural.
 • Protocols d’actuacions sobre rescat i ajuda en casos d’emergència, com inclemències climatològiques o desastres naturals.
 • Criteris per a la definició de procediments de gestió de colònies felines per evitar els efectes dels seus individus sobre la biodiversitat dels voltants.

 

S’han d‘ identificar amb microxip el gats de les colònies ferals amb efectes retroactius?

No cal fer-ho. S’aprofitarà quan s’hagi de capturar l’animal per un altre motiu i llavors es procedirà a identificar-los amb microxip.

 

Quines obligacions noves tinc com a propietari d’un gat amb la nova llei?

S’han d’identificar els gats amb microxip i procedir a esterilitzar-los quirúrgicament abans dels 6 mesos d’edat.

 

Podran accedir els animals als transports (taxi, autobús...) i equipaments públics?

L’accés dels animals al transport públic serà discrecional. Ho decidirà cada administració. En el cas de prohibir-se l’entrada s’haurà d’indicar mitjançant un rètol informatiu, sinó es dona per entès que poden accedir.

 

Ens cas de canvi de propietari, i aquest es trobi inhabilitat per a la tinença d’animals, com es podrà comprovar?

Quan es desenvolupin els registres aquests estaran connectats entre si de forma que el mateix sistema avisarà si no es pot efectuar un registre per inhabilitació del propietari. També hi haurà una declaració responsable de la persona que vol adquirir un animal mentre això no estigui actiu.

 

Qui s'encarregarà de comprovar si el propietari està inhabilitat per a la tinença d'animals?

El veterinari serà l'encarregat de comprovar-ho.

 

Quan es considerarà un animal abandonat?

Es considerarà animals abandonat tot aquell que vagui sense l’acompanyament o supervisió de cap persona no havent estat comunicada o denunciada la seva desaparició en el termini màxim de 48 hores o que sigui abandonat en un recinte o finca sense ser ateses les seves necessitats bàsiques per la persona titular o responsable o que no fos recollit en el termini establert del centre de recollida.

 

Quina documentació és necessària per donar de baixa del registre d’animals de companyia un animal  per mort?

És necessari presentar un document que acrediti que l’animal ha estat incinerat o enterrat per una empresa reconeguda oficialment. Fent constar el número d’identificació de l’animal i el nom i cognoms del seu responsable o en el seu defecte l’empresa que es va ocupar del cadàver.

Si no es pot recuperar el cadàver, s’haurà de documentar adequadament.

 

Es modularà el rang de l’import  de les sancions greus i molt greus, que amb la nova llei són molt elevades?

El règim sancionador dependrà de la la comunitat autònoma que és la que haurà d’adaptar la nova llei i modular les sancions com consideri necessari.

 

Està prohibit alimentar als animals de companyia amb despulles o cadàvers que no han superat els controls sanitaris?

Sí, està prohibit per prevenir zoonosis i epizoòties que podrien causar malaltia als seus propietaris.

 

Puc mantenir el gos o gat a la terrassa, terrat o pati?

Poden ser-hi però no de manera permanent, i han de tenir aixopluc i accés a aigua i alimentació i en el cas dels gossos no poden estar més de 12h sols.

 

El titular de l'animal de companyia pot criar de manera puntual?

Si, però, el titular s'ha de registrar al Registre de Criadors i l'animal de companyia s'ha d'inscriure com a reproductor al Registre d'Animals de Companyia.

 

Què s'entén per sacrifici 0?

La llei prohibeix el sacrifici dels animals de companyia als centres de protecció animal i no poden ser sacrificats per manca d'espai o per motius econòmics. Si es permet l'eutanàsia dels animals de companyia, realitzada per un veterinari i sota el seu criteri, en els casos en què el benestar de l'animal estigui compromès.

 

Es podran comprar animals de companyia per Internet?

No, només a criadors registrats o a botigues especialitzades i degudament autoritzades. La llei vol evitar el trànsit il·legal i garantir el benestar i la seguretat dels animals.

 

Puc deixar lligat el meu gos a la porta d'un establiment?

No, no es permet deixar lligats els animals de companyia a la porta dels establiments.