Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preguntes més freqüents sobre la nova factura de l'electricitat

Escoltar

Preguntes més freqüents sobre la nova factura de l'electricitat

La nova factura de la llum com m’afecta?
 
Quin és el canvi més important?
El canvi més important és què de manera obligatòria  tots els consumidors  de baixa tensió amb potència contractada inferior o igual a 15kW  quedaran acollits a una mateixa tarifa anomenada 2.0TD, i per tant, passem a tenir preus diferents per trams horaris: dos períodes per la potència (punta i vall) i tres períodes per l’energia (punta, pla i vall).
 
Conceptes bàsics de la factura elèctrica:
 
Terme fix de potència contractada  és el consum instantani màxim que l’abonat pot consumir. La potència contractada és la quantitat màxima d’electricitat que pot entrar a la nostra llar, per tant, ens determina la quantitat d’electrodomèstics que podem connectar alhora. Quants més electrodomèstics utilitzem a la vegada, més potència necessitarem. Aquest concepte es cobrarà en funció del temps: €/kW·dies del període de facturació.
Els peatges tenen a veure amb els costos de les xarxes de  transport i distribució i els càrrecs del sistema tenen a veure  amb temes diversos de política energètica (les anomenades "primes", o els costos associats a la indústria nuclear com el tractament de residus,  les renovables,  la cogeneració,  el sobrecost dels sistema elèctric extrapeninsular) mentre que el marge de comercialització és el benefici econòmic per l’empresa que ens subministra l’electricitat.
Terme d’energia és la quantitat variable a pagar mensualment per l’energia consumida durant el període de facturació d’acord amb el seu preu ( kWh).
El terme d’energia (€/kWh) es composa del preu de l’energia elèctrica i peatges i càrrecs del sistema.
Pel que fa al preu de l’energia els consumidors podem escollir el tipus de tarifa del mercat lliure (preu fix, tarifa variable indexada al mercat elèctric, aquesta és la tarifa que, a llarg termini, sortiria més a compte, etc ) i des de abril 2014 tots els consumidors ens podem acollir al preu PVPC que és una tarifa variable, regulada per l’ Estat i que varia hora a hora d’acord amb el preu costa produir l’energia al mercat de producció elèctric espanyol.
Discriminació horària divisió de les hores en diferents períodes.
Marge de comercialització és un cost (regulat o no en funció de la modalitat de contractació que tingui el consumidor) que representa els beneficis de la comercialitzadora
Els impostos. Inclou l’impost l’electricitat ( Llei 38/1992 d?imports especials) i  l'impost  sobre el valor afegit.  NOVETAT: està previst que el Consell de  Ministres  pacti una rebaixa d’ IVA del 21 al 10%.
Lloguer  dels equips de mesura. Preu del lloguer mensual, si l’equip de mesura es troba en règim de lloguer. El seu cost també és regulat
 
Quins canvis s’esperen en el terme de potència?
La potència contractada es facturarà en dos períodes i es paga sempre malgrat no s’hagi produït consum elèctric.
Horari punta  8.00-24.00 dies laborables
Horari vall- 24.00 – 8.00 i tots els festius i caps de setmana
Una potència contractada màxima ens permet connectar simultàniament diversos aparells: aire condicionat, form, vitroceràmica,  sense que salti ICP ( interruptor de control de potència situat al quadre elèctric) però es reflexa en el cost de les factures
Una potència reduïda implica una factura més reduïda però podria impedir-nos connectar simultàniament diversos aparells. A la factura el terme fix de potència que depèn únicament de la potència contractada (€/Kw) es paga mensualment encara que no s’hagi produït consum elèctric.
El preu del kW tant en període punta com en període vall, inclou el preu del peatge d’accés a la xarxa de Transport  i Distribució i  els càrrecs del sistema i pot incloure un marge de comercialització que és un cost que representa els beneficis de la comercialitzadora.
Per defecte, a partir del 1 de juny,  l’abonat tindrà la mateixa contractada pels dos períodes de potència. Per tant,  una manera d’estalviar es ajustar la potència i contractar estrictament la que necessito, sobre tot la el període punta. Només es recomana canviar la potència en l’hora vall  si es disposa de vehicle elèctric.
NOVETAT: Existeix un període d’adaptació que excepcionalment permet fer dos canvis de potències en un any .
Podem conèixer  les   dades sobre la potència màxima i el consum que fem a través del web de la distribuïdora www.edistribucion.com
A Catalunya, Endesa Distribución és el responsable del 95% del mercat elèctric català. En total hi ha 58 distribuïdores a Catalunya.
 
Quins canvis s’esperen en el terme d’energia?
Pel que fa als preus de electricitat hi haurà tres períodes de consum d’energia , això vol dir que el dia es dividirà en tres franges:
Hores punta, les més cares. S’aplicaran els dies laborables de 10 a 14.00 i de 18.00 a 22.00. És la més cara i el preu de l’energia pujarà bastant. 
Hores planes, més barates. S’aplicaran els dies laborables de 8.00 a 10.00 de 14.00 a 18.00 i de 22.00 a 00.00, aquestes hores no són tan cares i val la pena desplaçar rentadores, rentavaixelles,…
Hores vall, les més barates. S’aplicaran els dies laborables des de les 00.00 fins les 8.00 i també tots el caps de setmana i festius. Més del 50 % de les hores de l’any són hores vall
 
Com veurem reflectits aquest canvis a la factura els consumidors domèstics?
Cal diferenciar dos casos segons la modalitat de contractació:
Els consumidors que tenen tarifa PVPC (mercat regulat), els canvis en els costos regulats del terme de potència i del terme d’energia s’aplicaran automàticament aquests canvis es traslladen directament a la factura i el client no haurà de fer res.
Els consumidors que estan al mercat lliure, les comercialitzadores del mercat lliure no estan obligades a traslladar aquests canvis en els costos regulats als seus clients de manera directa. Mentre algunes comercialitzadores optaran per traslladar directament aquest canvi al seu client ( igual que amb  el PVPC) altres podran revisar els preus del contracte o adoptar altres canvis en l’estructura de períodes en funció de la seva estratègia comercial.
Les ofertes que existeixen al mercat lliure es poden consultar en el comparador d’ofertes de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
Al mercat lliure el preu de l’energia es lliure i s’acorda entre les parts. Hi ha una gran varietat de comercialitzadores de Mercat Lliure ( + de 400 a tot Espanya)
 
Quines comercialitzadores formen part del mercat regulat?
No totes les comercialitzadores poden oferir el PVPC, només ho poden fer aquelles que es coneixen com a comercialitzadores de referència. Es poden consultar quines són, els seus números de contacte, així com els seus espais webs en el següent enllaç. Listado de Comercializadores de Referencia
 
Com puc saber si estic al mercat lliure o al regulat?
Per saber si estàs en el mercat regulat o en el lliure cal llegir la teva factura  i comprovar si el nom de la comercialitzadora  forma part del llistat d’empreses comercialitzadores de referència també cal mirar l’apartat de dades del contracte per identificar la tarifa contractada.
El nom complert de la comercialitzadora està escrit o bé a sota del logotip o bé en el lateral esquerra del primer full.
En cas de tenir contractat el subministrament elèctric amb una de les comercialitzadores de referència s’especificarà en la factura que el producte contractat és el PVPC
 
Com li afecta al consumidor el canvi en l’estructura tarifària?
Pot afectar molt o molt poc, els consumidors individuals segons els seu patró de consum experimentaran variacions majors o menors en funció dels períodes horaris en el que consumeixen energia i també en relació a la potència contractada/ consum energètic
 
Em surt a compte tenir discriminació horària?
Les tarifes que apliquen la discriminació horària (PVPC i algunes del mercat lliure), facturen un preu diferent per cada període de consum (punta, pla i vall).
En aquests casos, és altament recomanable que el consumidor desplaci els seus consums als períodes on l’energia és més barata, és a dir, període vall sempre que sigui possible, o bé període pla, ja que la càrrega econòmica que suposa consumir energia a punta és molt més alta.
 
Quin és el preu del kWh i quan és més barata?
La resposta és  depèn del mercat amb qui tinguis contractada l’electricitat, perquè el preu de l’electricitat depèn de molts factors.
Si és mercat Lliure: cada kWh costa el que posa en el teu contracte.
Si és mercat Regulat: el preu canvia cada hora segons l'oferta i la demanda, pes de les renovables, cotització del gas natural i del CO2, indisponiblitat de les centrals generadores,... Red Eléctrica de España (REE), com a operador del sistema elèctric espanyol, és responsable de calcular i publicar el preu PVPC. A través del seu Sistema d’Informació de l’Operador del Sistema (e·sios) els petits consumidors poden conèixer el preu de l’energia elèctrica que se’ls aplicarà en les seves factures. Sistema d’Informació de l’Operador del Sistema (e·sios) 
 
Què és una tarifa amb preus fixos?
Les comercialitzadores del mercat lliure són les que majoritàriament ofereixen tarifes amb preus fixos. Això vol dir que el preu de l’energia consumida està fixat per contracte (un preu per cada període de consum o bé un únic preu per tots els períodes). D’aquesta manera, l’import mensual de la factura no dependrà de les variacions del preu en el mercat diari de l’energia.
Cal tenir en compte, però, que moltes de les comercialitzadores del mercat lliure que ofereixen preus fixos poden incloure en el contracte l’obligatorietat de contractar serveis addicionals, com ara una quota per a manteniments o bé incloure permanències mínimes d’1 any.
Sovint, també, al mercat lliure el cost del terme de potència que s’estableix per contracte és superior al que marca la normativa, fet que contribueix a un augment del cost final de la factura.
 
Com adaptar-nos als nous trams?
Es recomana no alarmar-se i veure aquests  canvis com una oportunitat per responsabilitzar-nos dels nostres consums i aprofitar aquests incentius.
Tanmateix, existeixen estratègies per tal de poder modular aquestes demandes i aprofitar les circumstàncies.
  • Electrodomèstics. Programa els electrodomèstics com la rentadora, assecadora, aire condicionat o calefacció en horari pla o vall per maximitzar l’estalvi. Fes servir aparells com la planxa, el forn i el microones en horari vall o pla sempre que sigui possible.
  • L’horari punta del migdia coincideix amb les hores de més insolació. Energia fotovoltàica potser un bon recurs per la generació d’energia.L’amortització econòmica d’aquesta tecnologia serà més alta que mai.
  • Vehicle elèctric. La càrrega d’aquests vehicles es fa típicament durant els períodes nocturns, on la potència és més barata i el “combustible” també. Aprofita per fer el canvi i estalvia diners.
  • Mesures d’estalvi i eficiència energètica. Preveient la pujada mitjana del rebut elèctric, totes aquelles mesures de canvi d’aparells per d’altres de més eficients tindran un retorn econòmic molt més ràpid que fins ara. Aprofita per canviar les llumeneres per LED i aposta per equips amb una alta certificació energètica.
Com serà la factura al juliol?
Probablement serà més cara i s’ajunten dos efectes
-Increment del preu de l’ electricitat en el mercat elèctric ( a l’alça en els últims dos anys)
- Facturació segons els nous períodes
 
Consells davant les possibles trucades de comercialitzadores davant els canvis en la factura elèctrica:
Si us ofereixen  un canvi de comercialitzadora, sigueu prudents. Demaneu una còpia de l'oferta i estudieu-la amb calma. No faciliteu dades personals o bancàries, ni factures anteriors, si no n'esteu ben segurs.
Si contracteu per internet, per telèfon o a domicili, guardeu una còpia de l’oferta i del contracte. Teniu 14 dies per anul·lar-lo.
 
Enllaços d’interès: