Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preguntes més freqüents sobre què es pot fer, davant d'un tall en el subministrament elèctric, per raons tècniques.

Escoltar

Preguntes més freqüents sobre què es pot fer, davant d'un tall en el subministrament elèctric, per raons tècniques.

Què s'entén per qualitat del subministrament elèctric?
 
En ciutats grans com Mataró, quan parlem de qualitat de subministrament elèctric, s'han de considerar dos variables: la durada de les interrupcions i el nombre d’interrupcions. La normativa considera com acceptable, pel que fa al subministrament elèctric als nostres habitatges,  un durada màxima de la interrupció acumulada de 5h a l'any i un nombre màxim interrupcions de 10 a l'any, sense comptar els incidents provocats per tercers, força major o programats. Podem parlar d'una interrupció del nostre subministrament elèctric, quan hem patit  un tall de subministrament superior a tres minuts.
 
Quins drets tenim davant d'un tall de subministrament elèctric?
 
Doncs tenim dret a uns  descomptes en la facturació sempre que es superin els límits horaris o d’interrupcions fixats que hem dit abans. Aquests descomptes s'han d'aplicar  en les factures del primer trimestre de l’any següent al qual s’han produït els incidents.
Aquests descomptes, estan regulats per la normativa i tenen en compte en nombre d'hores sense subministrament i també el nombre d'interrupcions.
 
Què hem de fer en cas d'un tall de subministrament elèctric per sol·licitar els descomptes en la nostra factura?
 
El primer que cal fer és presentar una reclamació al servei d'atenció al client de la nostre empresa comercialitzadora, que en donarà trasllat a l'empresa distribuïdora de l'electricitat, que és la responsable de garantir la qualitat del subministrament elèctric.
L'empresa té un termini de temps de 30 dies per contestar-nos i si no hi ha resposta o la resposta no és satisfactòria, es pot presentar una reclamació davant del  Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, de la Generalitat de Catalunya, que és l'òrgan administratiu que disposa tota la informació sobre els talls i les interrupcions del subministrament i podrà resoldre sobre el descompte a aplicar, de forma obligatòria per a l'empresa distribuïdora.
 
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor -OMIC- de l'Ajuntament de Mataró, pot rebre i derivar les reclamacions dels ciutadans i ciutadanes de Mataró, al Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric, per evitar molèsties i desplaçaments.
 
Durant el tall del subministrament es van patir variacions en els nivells de tensió i fluctuacions, en el subministrament elèctric, que van provocar avaries en els electrodomèstics. Com es poden reclamar aquests danys?
 
Hi ha dos sistemes per reclamar: Un d'extrajudicial i un de judicial.
 
Procediment extrajudicial: Aquest procediment és gratuït per a tota la ciutadania i per utilitzar-lo cal seguir els següents passos:
 
  1. Reclamar a la companyia elèctrica, de forma que en quedi constància escrita (correu electrònic, fax, correu postal certificat amb acusament de rebuda, burofax...), especificant el dia dels fets, quina incidència va passar i quins danys es van patir, quantificant el valors d'aquests danys.
  2. A partir d'aquí si l'empresa elèctrica no satisfà les vostres demandes, podeu sol·licitar un procediment de mediació a l'administració pública, que es posarà en contacte amb l'empresa elèctrica per intentar arribar a un acord amistós. Podeu utilitzar dos organismes de mediació diferents:
Podeu adreçar-vos a l'Oficina Municipal d'Informació al consumidor de Mataró -OMIC-, que realitzarà una mediació de consum i només cal que complimenteu la vostra sol·licitud que trobareu en el següent enllaç: https://www.mataro.cat/ca/temes/consum
 
O bé podeu utilitzar el  Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, de la Generalitat de Catalunya. Aquest organisme, en ser un organisme especialitzat, té més competències per aquest tipus de reclamacions, donat que pot demanar la informació del tall per escrit a l'empresa elèctrica, que està obligada a respondre i cas de no arribar a un acord, us pot lliurar una documentació que pot constituir prova davant els tribunals ordinaris, que són competents per atendre aquest tipus de demandes de danys i perjudicis, o també ús pot anar bé per acreditar els fets a la vostra companyia d'assegurances, si teniu la cobertura per dany elèctric.
 
 
Per contactar amb el Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric:
Adreça: Carrer del Foc, 57 08038  Barcelona Telèfon 93 857 40 00
 
Procediment judicial: Aquest procediment és el que s'ha d'utilitzar en els casos en que no hagi funcionat la mediació. És un procediment gratuït per a tota la ciutadania, si els danys són inferiors a 2.000 €, però també es pot contractar els serveis d'assessorament jurídic d'un/a advocat/da si els imports són superiors. Podeu mirar si la vostra assegurança de la llar té contractada la defensa jurídica i en aquests casos, podeu demanar que us facin la reclamació judicial els advocats o advocades de la vostra companyia asseguradora.
 
Podeu demanar més informació a l'Oficina Municipal de Consum -OMIC- de l'Ajuntament de Mataró.

Arxius adjunts