Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)

Escoltar

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)

Què és?
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Mataró (OMIC) és un servei municipal d'atenció directa i gratuïta al qual s’hi poden adreçar les persones consumidores domiciliades a Mataró o les que hagin realitzat actes de consum en aquest municipi.


L'OMIC informa, orienta i assessora les persones consumidores i té la consideració de servei públic de consum en l'àmbit de la seva demarcació territorial i d'acord amb les seves competències. Fa les funcions següents:

  • Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores. En el cas de les denúncies, les derivarà a l'Agència Catalana del Consum, per tal que aquest organisme pugui realitzar les tasques d'inspecció en matèria de consum i iniciar procediments sancionadors de consum.
  • Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los.
  • Gestionar les reclamacions en matèria de consum per mitjà de la mediació en matèria de consum, que és un procediment voluntari que es caracteritza per la intervenció d'una tercera persona imparcial i experta, que té com a objecte ajudar les parts i facilitar l'obtenció per elles mateixes d'un acord satisfactori.


Programes d'educació per a un consum responsable
L'OMIC també té com a prioritat realitzar activitats per educar i formar en consum les persones consumidores, particularment els col·lectius especialment protegits, sigui per mitjà d'actuacions directes sigui a través dels mitjans de comunicació de titularitat pública. 

Així com també:

  • Fomentar el consum responsable, entenent-lo com aquell consum moderat, informat, reflexiu i conscient de béns i serveis, que té en compte els criteris de sostenibilitat cultural, ambiental, socioeconòmica i lingüística.
  • Coordinar actuacions municipals adreçades al teixit social i econòmic de la ciutat per tal que les relacions de consum de les empreses, comerços i serveis s'ajustin als criteris de racionalitat i sostenibilitat amb relació a la preservació del medi ambient, la qualitat de vida, l'especificitat cultural, el comerç just, l'accessibilitat, l'endeutament familiar, els riscos admissibles i altres factors que determinen un desenvolupament socioeconòmic individual i col·lectiu.

 

Si voleu assessorament o presentar sol·licituds de mediació i arbitratge en matèria de consum us heu d'adreçar a l'OMIC.

Arxius adjunts