Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Projecte de mentoria social

Escoltar

Projecte de mentoria social

Mataró és una ciutat d’acollida, actualment té un 17,41% (22.337 persones) de població estrangera. Davant d’aquestes realitats esdevé necessari reforçar la intervenció pública treballant de forma col·laborativa amb els serveis i teixit associatiu dels barris.


El projecte de mentoria social preveu una intervenció educativa orientada a millorar la qualitat de vida i facilitar els procés d’acollida a les persones nouvingudes a la ciutat, així com també treballar des d’una perspectiva comunitària, per a potenciar la corresponsabilització de diferents serveis i entitats per a promoure la implicació dels joves amb el seu entorn més proper.


Es vol establir ponts de diàleg i de relació entre estudiants de la Universitat i alumnes nouvinguts de secundària de la ciutat. Els mentors (alumnes universitaris) acompanyaran una tarda a la setmana a un jove nouvingut (d'11 a 18 anys) per tal que coneguin diferents espais de la ciutat, tinguin accés a diferents ofertes d’oci i de diversió, i coneguin diferents entitats de la ciutat. 

 

Quins són els objectius d'aquest projecte?

 • Afavorir la integració cultural, social i lingüística dels alumnes d’origen estranger.
 • Acollir, acompanyar i apoderar als joves nouvinguts a la ciutat.
 • Fomentar la participació i autonomia dels joves a la societat d’acollida.
 • Promoure que els joves tinguin informació sobre els recursos i serveis de la ciutat.
 • Afavorir que els joves transmetin aprenentatges entre els seus iguals.
 • Donar formació en l’àmbit de la diversitat cultural als estudiants universitaris (mentors).
 • Sensibilitzar la comunitat universitària en l’àmbit de la diversitat cultural.

 

Quina es la metodologia del projecte?

La metodologia utilitzada té com a base la pedagogia activa, i la seva pràctica va destinada a desenvolupar el potencial de les persones, es basa en la transferència de coneixements i en l’aprenentatge a través de l’experiència, tot en un procés estructurat en el que s’estableix una relació personal i de confiança entre el mentor/a que guia, estimula, desafia i estimula al mentoritzat.

És una metodologia que vol generar que els aprenentatges siguin significatius propiciant el canvi i millora a tots/es que participen.

 

Què vol dir realitzar aquesta mentoria?

La mentoria és una eina d’intervenció social que promou la relació entre persones que voluntàriament  s’ofereixen per  proporcionar un suport individual a una altra persona, en aquest cas a un/a jove nouvingut/da per poder afavorir la integració social i lingüística a la nova societat d’acollida. Aquesta relació és motivada i tutoritzada per un/a professional.

Es manté un tipus de relació de:

 • Acompanyament.
 • Vincle de confiança i respecte.
 • Apoderament.
 • Benefici mutu (reprocitat).

 

Quin rol té la persona mentora?

La persona mentora ha de:

 • Donar suport i aportar experiència.
 • Orientar i acompanyar.
 • Escoltar i interessar-se per les persones mentorades.
 • Ser empàtica i adaptar-se a les necessitats.
 • Tenir compromís.

El grup de joves voluntaris rebran un curs de formació. Els continguts seran diversos: interculturalitat, la mediació, els valors, els prejudicis, estereotips, educació en comunicació i llenguatge audiovisual. 

El projecte tindrà un reconeixement de crèdits per activitats universitàries, 25h equival a 1 Crèdit RAC.

El responsable de projecte farà el raport de seguiment d’hores als alumnes que es facin voluntaris. Aquest, abans de maig haurà de fer el tràmit per sol·licitar el reconeixement, el qual serà validat pel responsable del projecte i es podrà convalidar sempre abans del 30 de juny del proper curs.

Les persones voluntàries hauran d'obtenir el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Informació sobre la formació 

 

Quin seran els/les mentorats?

Els /les mentorats seràn joves nouvinguts/des que assisteixen a les aules d'acollida dels instituts de Mataró amb:

 • Manca de referents propis que puguin oferir-los suport.
 • Xarxa social reduïda o poc diversa.
 • Nivell baix de català i/o castellà i poques oportunitats per practicar la llengua.
 • Desconeixement de l'entorn o dificultats per participar-hi.

 

Temporalització

En el següent requadre s'explica la gestió i la temporalització prevista per dur a terme el projecte.

FASE
ACCIÓ
TEMPORALITZACIÓ

PLANIFICACIÓ
Definició de les actuacions Abril-maig 2021
Plantejament de la difusió: coordinació amb tots els agents implicats. Juny 2021

EXECUCIÓ 
Inici de l'activitat Novembre 2021
Seguiment de l'activitat Novembre-juny 2022

AVALUACIÓ I MEMÒRIA
Avaluació continuada Durant tot el curs 
Avaluació i memòria final Juny 2022

 

Vinculació del projecte amb altres serveis

A nivell interdepartmental:

Aquest projecte es realitza amb la participació i la implicació de les instàncies municipals següents:

 • Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadania
 • Direcció d'Ensenyament
 • Servei Educatiu de Mataró del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Equip de Llengua i Cohesió Social (LIC)
 • Pla Educatiu Entorn
 • Agència de Suport i Serveis a les Entitats
 • Universitat Tecnocampus
 • Instituts de la ciutat

 

A nivell de xarxa ciutadana:

A més de les diverses instàncies municipals esmentades, aquest projecte buscarà comptar amb la participació d’ entitats ciutadanes

 

A nivell interinstitucional:
 • Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
 • La Diputació de Barcelona

 

Arxius adjunts