Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesures econòmiques excepcionals per a la ciutadania i les empreses

Escoltar

Mesures econòmiques excepcionals per a la ciutadania i les empreses

Tributs municipals i concessions

Actualitzat 26/03/2020

No es posaran al cobrament nous rebuts i liquidacions de tributs, taxes o preus públics.
 
S’ampliarà el termini de cobrament de rebuts i liquidacions de tributs, taxes o preus públics ja notificats al ciutadà:
 
- Taxa de mercats municipals corresponent període 1r semestre: s’ampliarà el termini de cobrament fins al dia 20 de maig de 2020, i els domiciliats es cobraran el dia 4 de maig de 2020.
 
- No s'enviaran a cobrament les quotes domiciliades d'abril d'escoles bressol municipals, Piscina Municipal, Aula de Teatre, Escola Municipal de Música de Mataró, Centre Municipal d'Esports El Sorrall, entre altres.
 
- Impost de vehicles: s'ha modificat el calendari fiscal, que passa a ser del 4 de maig al 6 de juliol. Els rebuts domiciliats es cobraran l’1 de juliol de 2020.
 
Els establiments que no poden obrir per la situació d'excepcionalitat tindran reduccions en la quota en relació al temps de vigència de l’estat d’alarma:
 
- Preu públic de brossa comercial.
 
- Taxa d’ocupació de la via pública per bars i restaurants (taules i cadires / terrasses).
 
- Taxes de mercats municipals.
 
- Cànons per les concessions que han vist afectades les seves activitats.
 
Els imports a retornar o compensar per taxes o preus públics de quotes ja abonades (març) es calcularan i aplicaran quan finalitzi l'estat d'alarma.
 
Aquestes mesures es poden veure modificades en cas de pròrroga de l'estat d'alarma o per l'adopció de noves les mesures fiscals i econòmiques extraordinàries que decreti el Govern.
 

Mesures econòmiques i sociolaborals de suport a PIMES i autònoms

Actualitzat a 01/04/2020

Per tal de minimitzar l’impacte econòmic de la crisi sanitària de la COVID-19, les diferents administracions han posat en marxa un paquet de mesures econòmiques i sociolaborals de suport a PIMES i autònoms.

Entre aquestes mesures s’hi compten ajuts i prestacions per a activitats suspeses o amb reducció de la facturació; facilitats tributàries com l’ajornament del pagament d’impostos; línies de finançament obertes per l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Instituto de Crédito Oficial (ICO); o un ajut a fons perdut per a treballadors autònoms, entre moltes d’altres.

Consulta totes les mesures econòmiques municipals, autonòmiques i estatals en aquest enllaç.

Tota la informació al document pdf descarregable


Atenció a empreses


Al web de TecnoCampus s'ha habilitat un espai d'informació sobre les mesures econòmiques i sociolaborals d'àmbit general i específiques de suport a les pimes i autònoms. En aquest espai també podeu efectuar les vostres consultes sobre:


- Servei d’informació sobre les mesures de suport econòmic a pimes i autònoms adoptades per part de les diferents administracions.

- Servei d’atenció a consultes sobre els serveis a empreses i emprenedors que ofereix el TecnoCampus.

- Servei de consultes sobre línies de suport empresarial.


Més informació al web del TecnoCampus


Suspensió de contractes de serveis i manteniment


L'Ajuntament ha suspès totalment o parcial els contractes de serveis i subministraments de tracte successiu que no es puguin prestar degut a la situació d’excepcionalitat.

Per evitar acomiadaments en les empreses contractistes, durant la suspensió l’Ajuntament assumirà les despeses de personal, lloguer de locals i costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips, entre altres.

Atesa la gran quantitat de consultes que estem rebent sobre aquest tema, hem habilitat un apartat de preguntes més freqüents en aquests mateix espai web.

Més informació a Notes de premsa


Actualitzat a 31/03/2020

Obres públiques i privades

Les obres, tant públiques com privades, han quedat temporalment suspeses, llevat que la seva continuïtat sigui urgent o essencial.


Limitació horària de les botigues d'alimentació


L'Ajuntament ha limitat a les 21 h l'horari d'obertura al públic del comerç minorista d'alimentació.

La Policia Local denunciarà els incompliments, que poden comportar sancions d’entre 600 i 30.000 €.

Més informació a Notes de premsa


Aigües de Mataró SA (AMSA)


L’empresa municipal Aigües de Mataró està tancada al públic.

Durant l’estat d’alarma:

- No se suspendrà el servei d’aigua a famílies i o empreses per manca de pagament

- S’aplicaran mesures per ajornar el termini de pagament sense recàrrec

- Tot i que els terminis de la majoria de tràmits estan suspesos i interromputs, les persones afectades econòmicament per la crisi del coronavirus poden tramitar el Cànon Social de l’Aigua: http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua


Podeu fer consultes:

Telèfon urgències: 93 741 61 00

Telèfon avaries: 900 777 555

Correu electrònic: info@aiguesmataro.cat

O per Internet a Tràmits en línia