Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Escoltar

Preguntes generals

  1. Quan parlem de costos salarials, què inclou?

La indemnització inclou els costos salarials del personal adscrit al servei ordinari o obra. En aquests costos també s’inclouen els costos de Seguretat Social. Es pagaran els costos salarials que constin a les nòmines.

 

  1. Els 5 dies naturals de què disposa l’òrgan de contractació per respondre, quan comencen a comptar?

Des del dia següent en què el contractista entra la instància a l’Ajuntament. Abans de la finalització d’aquest termini s’ha de signar l’acta entre el responsable del contracte i l’empresa.

 

  1. L'acreditació fefaent de les despeses s'adjuntarà a l'esborrany de l'acta?

No, en el moment de fer l’acta han de dir les despeses aproximades. La documentació per acreditar les despeses causades per l’estat d’alarma la presentaran un cop acabi aquest.

 

  1. Què considerem per acreditació fefaent?

Per acreditació fefaent entenem nòmines, tcs, factures, comprovants de pagaments.

Si al finalitzar l’estat d’alarma una empresa no pot presentar aquesta documentació, no se li podran abonar els danys i perjudicis.  

 

5. Les despeses salarials del subcontractista, les pot incloure el contractista principal com a danys i perjudicis que reclama a l'Ajuntament en virtut de l'article 34 del Real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para afrontar el impacto económico y social del COVID-19?

 
No, d'acord amb l'informe de 23 de març de l'Advocacia General de l'Estat, aquestes despeses no es poden incloure en els danys i perjudicis reclamats a l'Ajuntament