Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Equipaments juvenils amb perspectiva de gènere

Escoltar

Equipaments juvenils amb perspectiva de gènere

Aquest projecte va sorgir d’un procés de formació, investigació i acció liderat pel Consell Comarcal del Maresme, la Direcció General de Joventut i l’Institut Català de les Dones. Es va crear un grup de treball format per personal tècnic de Joventut i d’Igualtat de la comarca del Maresme per treballar la prevenció de les relacions abusives entre les persones joves.

Durant la primera fase es va formar a les persones del grup en la temàtica, i durant la segona (per la qual es va comptar amb l’assessorament de l’Associació Candela) es van dissenyar i es van posar en comú accions i projectes per a la prevenció de les violències de gènere entre joves, tenint en compte que fossin adaptables a les diferents realitats municipals i que poguessin ser la base per a la definició d’una estratègia més àmplia a nivell comarcal.

Com acció principal a desenvolupar, es va plantejar en el marc del desenvolupament de la intervenció socioeducativa que es porta a terme des de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró . L’acció consistia en revisar i adaptar el funcionament dels equipaments juvenils per convertir-los en veritables espais amb perspectiva de gènere: des d’un plantejament global i integral dels equipaments, es plantegen actuacions que tinguin a veure amb la transformació del funcionament i usos de l’espai, així com del projecte socioeducatiu. L’objectiu de l’acció és dotar de més coherència i contingut el projecte i actuacions dels Espais Joves, ajudant a recollir i contextualitzar moltes de les actuacions en clau de gènere que ja es realitzaven en els equipaments, per tal de situar-les en el lloc d’importància que es mereixen, fer-les més visibles, i fer possible la seva continuïtat. Amb aquest projecte també es busca ampliar la mirada i veure quins altres temes relacionats amb el funcionament dels equipaments es podien revisar i adaptar en clau de gènere.

De tot aquest procés de reflexió en va sorgir una guia adreçada al conjunt d’agents educatius implicats en el desenvolupament de les polítiques de joventut a nivell municipal, amb l’objectiu que puguin contribuir a convertir els equipaments juvenils en veritables espais amb perspectiva de gènere.

Aquest projecte ha estat reconegut com a bona pràctica per l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut. Així mateix, la Federación Española de Municipios y Provincias li ha atorgat un premi en la categoria de Sensibilització i Prevenció en el marc dels projectes que treballen contra les violències de gènere a l’edició del 2018.