Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Projecte de Coeducació a Bressol

Escoltar

Projecte de Coeducació a Bressol

La coeducació s’estableix com un element imprescindible per aconseguir una societat més justa i igualitària, formada per ciutadania lliure, responsable, autònoma i solidària capaç de trencar amb els models estereotipats i els biaixos excloents centrats en el patriarcat i l’androcentrisme. L’escola, en tant que agent de socialització primari amb un pes molt important en la construcció social i ciutadana, té un paper fonamental en aquest sentit, i especialment en la primera infància.

El Projecte de Coeducació a Bressol es fonamenta en el dret a la llibertat i el dret a la igualtat d’oportunitats, independentment de l’origen, el gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal. El seu principal objectiu és dotar de més coherència i contingut en coeducació els projectes de les Escoles Bressol ajudant a recollir i institucionalitzar moltes de les actuacions que ja es realitzen en els centres, per tal de situar-les en el lloc d’importància que es mereixen, fer-les més visibles, i fer possible la seva continuïtat any rere any.