Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Municipal de la Gent Gran

Escoltar

Consell Municipal de la Gent Gran

Què és?
Un organisme que promou la participació de les persones, les associacions, les entitats i els serveis per a la gent gran de la ciutat.

Té com a finalitat l’anàlisi, la discussió i el seguiment d’actuacions que tracten qüestions relacionades amb la gent gran del municipi de Mataró.


Quins objectius té?

 • Vetllar pel dret a la ciutat per a tothom, afavorint la cohesió social i garantint el benestar i la qualitat de vida de les persones grans.
 • Promoure la cooperació entre agents públics i privats.
 • Facilitar la informació, el debat i la difusió de temes relacionats amb la gent gran.
 • Afavorir les relacions entre generacions.


Quines funcions té?

 • Identificar les necessitats socials de la gent gran a la ciutat.
 • Conèixer, coordinar i valorar el conjunt d’iniciatives, serveis i actuacions que es desenvolupen a la ciutat.
 • Procurar que la ciutat sigui accessible per a tothom, evitar les barreres arquitectòniques urbanístiques, de transport, de l’habitatge, etc. i afavorir les condicions per facilitar l’oci, el descans, l’esport i el lleure.
 • Fomentar la participació de les persones grans en les entitats i serveis, grups i institucions que realitzin activitats relacionades amb la gent gran.
 • Fer campanyes d’informació i sensibilització per garantir els drets de la gent gran.

El consell trasllada els informes, els acords i les propostes als òrgans competents.

Crea comissions de treball, si ho considera convenient, per tractar temes específics.

En aquestes comissions hi poden participar persones i representants d’entitats o d’altres consells de participació que puguin fer aportacions interessants.

Cada comissió té una persona responsable escollida entre tots els membres que té la funció de dirigir les reunions, actuar de portaveu, trametre informes i establir uns objectius i un calendari per a cada activitat.  

Actualment hi ha 4 comissions de treball en funcionament:

 • Comissió de Memòria Històrica
 • Comissió de Cultura
 • Comissió de Qualitat de vida
 • Comissió de Ràdio i Mitjans de comunicació