Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tinc problemes per a pagar el lloguer (a un petit tenidor)...

Escoltar

Tinc problemes per a pagar el lloguer (a un petit tenidor)...

Modificació excepcional i transitòria de les condicions contractuals d'Arrendament en el cas d'arrendadors no compresos entre els recollits a l'article 4 com a conseqüència de l'impacte Econòmic i Social de la COVID-19.

 

Què puc fer?

  • En primer lloc, contacti a la persona propietària (o al seu administrador/a) i intenti arribar a un acord que sigui adequat per a les dues parts. 
  • Si no hi ha acord i vostè compleix les condicions que s'exposen més abaix,  sol·licitar l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda que preveu el Decret Llei 11/2020. 

A més de les mesures extraordinàries per la COVID-19, vostè pot: 

  • Sol·licitar un ajut al pagament del lloguer a la convocatòria que es publica cada any per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Ara mateix, la convocatòria està tancada però s'obre anualment cap al mes l'abril.
  • Sol·licitar una prestació d'especial urgència per atendre situacions puntuals d’impagaments del lloguer.
  • En els casos més greus, contactar amb els serveis socials municipals per rebre atenció respecte altres necessitats de la llar.

 

Com i fins quan puc sol·licitar l'ajornament o reducció del pagament de la quota?

Si prèviament no s’ha arribat, amb caràcter voluntari, a un acord entre les parts per a l’ajornament o condonació total o parcial del pagament de la renda, es pot presentar una sol·licitud per a l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda a la persona propietària de l'habitatge fins el 2 de juliol de 2020.

Un cop rebuda la sol·licitud, la persona arrendadora ha de comunicar a l'arrendatària, en el termini màxim de 7 dies laborables:

  • si accepta les condicions d'ajornament o de fraccionament ajornat del deute proposades per l’arrendatari.
  • o, si no, les possibles alternatives que planteja en relació amb els mateixes.

 

 

Pot la persona propietària negar-se a oferir l'ajornament? 

Si, a diferència dels grans tenidors i empreses públiques, no estan obligats a concedir un ajornament i poden negar-se. 

Ara bé, per poder accedir a futurs avals i ajuts, caldrà haver sol·licitat aquest ajornament i haver rebut resposta negativa (amb l'excepció de persones amb situació de vulnerabilitat).

Per això és important que es guardi comprovació escrita de la sol·licitud i del rebuig del propietari.

 

Quins ajuts preveu el nou RDL per a pagar el lloguer i com es poden sol·licitar? 

En cas que l’arrendador no accepti cap ajornament, i l’arrendatari compleixi els requisits de vulnerabilitat econòmica que es determinin, el Reial decret llei contempla la possibilitat de:

  • Sol·licitar un préstec a una entitat bancària i que serà destinat exclusivament al pagament de la renda del lloguer, per import de fins a sis mensualitats i a retornar en un període màxim de deu anys.  Aquest préstec no genera cap mena de despesa ni interès, compta amb l’aval de l’Estat a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i ja es pot sol·licitar a l’entitat bancària aportant el formulari omplert “Solicitud préstamos alquiler.pdf” disponible als arxius adjunts al final d’aquesta pàgina.
  • Sol·licitar una subvenció per atendre el pagament parcial o total del lloguer sempre i quan es compleixin determinades condicions, encara per desenvolupar properament.

 

Arxius adjunts