Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts al pagament del lloguer

Escoltar

Ajuts al pagament del lloguer

El Pla per al dret a l’habitatge vigent preveu ajuts per pagar el lloguer adreçats a diferents col·lectius susceptibles de ser exclosos socialment per motius residencials. Actualment hi ha les següents campanyes disponibles:

Què són?

Són subvencions per facilitar l'emancipació i el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús per a persones joves que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 35 anys, l'edat de 35 anys inclosa.

 

A qui va dirigit?

A persones físiques, joves de 35 anys o menys, que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya

 

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 23 de març i finalitza el 5 d'abril de 2023. Els ajuts no es donen per l'ordre d'arribada de les sol·licituds. Es valoraran i s'aplicaran les puntuacions dels expedients per a la seva concessió.

 

Sol·licitud

Es pot sol·licitar l’ajut per qualsevol dels següents canals:

 1. OPCIÓ RECOMANADA Tramitació telemàtica a Tràmits gencat aquí. (Instruccions per presentar la documentació). Enllaç per pujar més documentació un cop cursada la sol·licitud.
 2. A través de la seu electrònica municipal.
 3. Presencialment a l’Oficina Local d'Habitatge. Caldrà sol·licitar cita prèvia obligatòria  aquí. Es recorda que no s’atendrà a persones sense cita prèvia o que no arribin a l’hora programada.

 

Requisits

 • Estar empadronat a l'habitatge. (No s'accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu).
 • Ingressos: S'estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 23.725,79 € (2,977736 vegades l'indicador de renta de suficiència (IRSC)).
 • Imports màxims de lloguer mensual: No pagar un lloguer o preu de cessió d'ús mensual per l'habitatge o habitació superior als següents imports:
  • Quan es tracti d'habitatge: 950 € (Per famílies nombroses, famílies monoparentals i per unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 1.100 €)
  • Quan es tracti d'habitació: 450 €

 

Documentació necessària

S'ha de complimentar i aportar la documentació següent:

Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'us

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (àrea SEPA)

 

Més informació

 

Arxius adjunts

Què són?

Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència a sectors de la població en risc d'exclusió social

 

A qui va dirigit?

A persones que siguin d'entre 36 i 64 anys que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de les convocatòries.

 

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'11 d'abril i finalitza el 12 de maig de 2023. Els ajuts no es donen per l'ordre d'arribada de les sol·licituds. Es valoraran i s'aplicaran les puntuacions dels expedients per a la seva concessió.

 

Sol·licitud

Es pot sol·licitar l’ajut per qualsevol dels següents canals:

 1. OPCIÓ RECOMANADA Tramitació telemàtica a Tràmits gencat aquí. (Instruccions per presentar la documentació). Enllaç per pujar més documentació un cop cursada la sol·licitud.
 2. A través de la seu electrònica municipal.
 3. Presencialment a l’Oficina Local d'Habitatge. Caldrà sol·licitar cita prèvia obligatòria  aquí. Es recorda que no s’atendrà a persones sense cita prèvia o que no arribin a l’hora programada.

 

Requisits

 • Estar empadronat a l'habitatge. (No s'accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu).
 • Ingressos: S'estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 23.725,79 € (2,977736 vegades l'indicador de renta de suficiència (IRSC)).
 • Imports màxims de lloguer mensual: No pagar un lloguer o preu de cessió d'ús mensual per l'habitatge o habitació superior als següents imports:
  • Quan es tracti d'habitatge:
   • 900 € a l'Àmbit Metropolita de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Orienta):
   • 650 € Resta de la demarcació de Barcelona
   • 900 € Per famílies nombroses, famílies monoparentals i per unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, en tot el territori de Catalunya.
  • Quan es tracti d'habitació: 
   • 450 € a l'Àmbit Metropolita de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Orienta):
   • 350 € Resta de la demarcació de Barcelona
 •  

 

Documentació necessària

S'ha de complimentar i aportar la documentació següent:

 

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (àrea SEPA)

 

Més informació

Què són?

Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència a sectors de la població en risc d'exclusió social

 

A qui va dirigit?

A persones majors de 65 anys que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de les convocatòries.

 

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'11 d'abril i finalitza el 12 de maig de 2023. Els ajuts no es donen per l'ordre d'arribada de les sol·licituds. Es valoraran i s'aplicaran les puntuacions dels expedients per a la seva concessió.

 

Sol·licitud

Es pot sol·licitar l’ajut per qualsevol dels següents canals:

 1. OPCIÓ RECOMANADA Tramitació telemàtica a Tràmits gencat aquí. (Instruccions per presentar la documentació). Enllaç per pujar més documentació un cop cursada la sol·licitud.
 2. A través de la seu electrònica municipal.
 3. Presencialment a l’Oficina Local d'Habitatge. Caldrà sol·licitar cita prèvia obligatòria  aquí. Es recorda que no s’atendrà a persones sense cita prèvia o que no arribin a l’hora programada.

 

Requisits

 • Estar empadronat a l'habitatge. (No s'accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu).
 • Ingressos: S'estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 23.725,79 € (2,977736 vegades l'indicador de renta de suficiència (IRSC)).
 • Imports màxims de lloguer mensual: No pagar un lloguer o preu de cessió d'ús mensual per l'habitatge o habitació superior als següents imports:
  • Quan es tracti d'habitatge:
   • 900 € a l'Àmbit Metropolita de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Orienta).
   • 650 € Resta de la demarcació de Barcelona
   • 900 € Per famílies nombroses, famílies monoparentals i per unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, en tot el territori de Catalunya.
  • Quan es tracti d'habitació: 
   • 450 € a l'Àmbit Metropolita de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Orienta).
   • 350 € Resta de la demarcació de Barcelona

 

Documentació necessària

S'ha de complimentar i aportar la documentació següent:

 

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (àrea SEPA)

 

Més informació