Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions per rehabilitar els edificis de tipologia residencial dels barris del parc públic d’habitatges (Convocatòria 2020 )

Escoltar

Subvencions per rehabilitar els edificis de tipologia residencial dels barris del parc públic d’habitatges (Convocatòria 2020 )

Convocatòria oberta

A Mataró formen part dels barris del parc públic d'habitatges tots els edificis del Grup Les Santes i alguns edificis del Conjunt del Pla d'En Boet.

Són subvencions per a obres per fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

El termini de sol·licituds és fins el 18 de setembre de 2020.

Abans de presentar la sol·licitud s'ha de disposar de l'IITE, la sol·licitud del certificat d'aptitud, el CEE i l'etiqueta energètica.

La sol·licitud només es podrà presentar telemàticament a través del següent enllaç:

Tràmit telemàtic

Tota la informació i requisits per a sol·licitar la subvenció AQUÍ

 

Per a més informació o consultes cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

 • Per telèfon al 93 757 85 38 (de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00 hores).
 • Per correu electrònic a cedules@pumsa.cat

 

Actuacions subvencionables:

Es consideren actuacions subvencionables totes les que es recullen en les bases de la convocatòria,  i que tenen com a finalitat la conservació, la millora de l‘eficiència energètica  i la sostenibilitat i la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat de l’edifici: 

 • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) per les obres per al foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat pot ser amb deficiències importants, greus o molt greus d'acord amb l'article 9 del Decret 67/2015, o sense deficiències.
 • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) per les obres per al foment de la conservació, ha de ser  amb deficiències importants, greus o molt greus.
 • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) per les obres per  la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat pot ser amb deficiències importants, greus o molt greus d'acord amb l'article 9 del Decret 67/2015, o sense deficiències.
   

Documentació que caldrà aportar:

 • Certificat de l'acta de reunió de la junta de propietaris (RE-759) PDF
 • Annex al certificat de l’acta de reunió de la junta de propietaris (RE-758) PDF
 • Declaració de liquiditat de la junta de propietaris per realitzar les obres d’accessibilitat a l’edifici (RE-761) PDF
 • Resum del cost de l’obra de rehabilitació a realitzar (RE-726) PDF
 • Comunicat d’inici d’obra de rehabilitació (RE-729) PDF
 • Comunicat de final d’obra i justificació de la despesa (RE-730) PDF
 • Autorització de tots els membres de la unitat de convivència per a sol·licitar dades a organismes oficials (RE-959) PDF
 • Declaració responsable de compliment dels requisits tècnics de l’eficiència energètica i sostenibilitat (RE-1007 i RE-1008) PDF
 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (RE-704) PDF
 • Sol·licitud de cessió de drets de cobrament de subvencions (RE-1048) PDF
 • Relació de barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya PDF

 

Descàrrega de la normativa:

 • Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 PDF
 • RESOLUCIÓ TES/1565/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2020 (ref. BDNS 511790). (DOGC  núm.  8170  publicat el  06/07/2020) PDF
 • RESOLUCIÓ TES/1103/2020, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. (DOGC  núm.  8141  publicat el  26/05/2020) PDF
 • LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. (DOGC  núm.  5044  publicat el  09/01/2008) PDF
 • DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. (DOGC  núm.  6866  publicat el  07/05/2015) PDF
 • DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. (DOGC  núm.  6633  publicat el  29/05/2014) PDF