Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Suport al pagament de l'habitatge

Escoltar

Suport al pagament de l'habitatge

Mediació en habitatge

La mediació ciutadana és una tècnica de gestió de conflictes on dues o més parts enfrontades prenen protagonisme en la recerca de solucions, on s’escolta cadascun dels posicionaments i s’arriba a solucions negociades i consensuades amb el compromís d’acomplir allò pactat.

Tot aquest procés està dirigit per un tercer neutral, el mediador o la mediadora, orientat cap a la consecució d’un acord satisfactori per a les parts, tot respectant els seus interessos i les seves diferències, on tots guanyen i cap perd.
 
La mediació, a diferència d’altres sistemes de resolució de conflictes, fa que tota la responsabilitat recaigui en les parts, que són qui finalment gestionaran el conflicte. La relació entre ambdós nivells no és jeràrquica, sinó de mútua interdependència. La intervenció del professional ha d’anar adreçada a l’assoliment de dos objectius: la revalorització i el reconeixement.
 
En quines situacions s'utilitza?
 
El Servei de Mediació de Mataró treballa amb els casos següents:
 
 • Comunitari i veïnal: Convivència, sorolls, malentesos, neteja...
 • Espais públics: Places, carrers, equipaments...
 • Relacionats amb l'activitat econòmica: Comerços, hostaleria, lloguer, etc.
 • Entre entitats i associacions.
 • De l'àmbit escolar.
 • Familiars: Parelles, relacions pares i fills, germans...
 • Habitatge: Situacions de dificultat per a fer front al pagament de la hipoteca o del lloguer.
 • Qualsevol altre desacord entre persones

Ajuts al pagament del lloguer

El Pla per al dret a l’habitatge vigent preveu ajuts per pagar el lloguer adreçats a diferents col·lectius susceptibles de ser exclosos socialment per motius residencials. Actualment hi ha les següents campanyes disponibles:

Convocatòria finalitzada

El Govern de la Generalitat ha obert la convocatòria ordinària d’ajuts al pagament del lloguer per a aquest any 2020, en ple context de crisi sanitària provocada pel coronavirus.

La línia d’ajuts que s’ha publicat està pensada per a les persones que no es troben en situació de vulnerabilitat imminent, però que s’hi podrien veure abocades si no compten amb una ajuda.

La subvenció es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat familiar el pagament del lloguer. Així, la subvenció pot ser del 20% de l’import de la renda de lloguer anual o bé del 40%, en funció de l’esforç que representi pagar-lo.

Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, el límit per als habitatges de la demarcació de Barcelona és de 750 euros mensuals.

Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins el 3 de juliol de 2020 i per primera vegada es pot fer a través de mitjans electrònics.

Tota la informació, requisits, documentació i tràmit al següent enllaç:

Tràmit telemàtic

 

Per tràmits presencials cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

 

Descàrrega dels impresos oficials:

 • Sol·licitud de subvenció per al pagament del lloguer PDF
 • Sol·licitud de transferència bancaria PDF
 • Declaració responsable d’ingressos percebuts per a sol·licitants o perceptors de les prestacions per al pagament del lloguer PDF

També es poden recollir els impresos a paper a la planta baixa de l’edifici de vidre (c. de Pablo Iglesias, 63) en horari de 8:30 a 14:00 hores.

D'acord amb la Resolució TES/1199/2020, de 29 de maig, a partir del dia 4 de juny del 2020, es suspèn, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d'aquests ajuts, fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.

 

Convocatòria suspesa

Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins el 30 de setembre de 2020 o fins l’exhauriment de la partida pressupostària, preferentment a través de mitjans electrònics.

Tota la informació, requisits, documentació i tràmit al següent enllaç:

 

Es disposa d'un tutorial en PDF de com fer el tràmit, i en cas de necessitar assistència també s’ha posat en funcionament un número d’atenció telefònica específic 900 922 841 per atendre les persones interessades en optar aquest ajut i assessorar-les (l’atenció telefònica serà de 9 a 14 hores).

 

Per tràmits presencials cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

Convocatòria finalitzada

Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins el 3 de juliol de 2020 preferentment a través de mitjans electrònics.

Tota la informació, requisits, documentació i tràmit al següent enllaç:

Tràmit telemàtic

 

Per tràmits presencials cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

 

Descàrrega dels impresos oficials:

 • Sol·licitud de subvenció per al pagament del lloguer per a persones majors de 65 anys PDF
 • Sol·licitud de transferència bancaria PDF
 • Declaració responsable d’ingressos percebuts per a sol·licitants o perceptors de les prestacions per al pagament del lloguer PDF

També es poden recollir els impresos a paper a la planta baixa de l’edifici de vidre (c. de Pablo Iglesias, 63) en horari de 8:30 a 14:00 hores.

Prestacions d'especial urgència

El Pla per al dret a l’habitatge vigent preveu prestacions d’especial urgència per atendre situacions en què es produeixen rebuts impagats, adreçades a diferents col·lectius susceptibles de ser exclosos socialment per motius residencials.

Són prestacions que s’atorguen a persones que han generat deutes per rebuts impagats de rendes de lloguer.

Tota la informació de l'ajut, requisits i documentació AQUÍ.

Aquest tràmit no es pot fer telemàticament, i cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

 

Descàrrega de la sol·licitud d'aquest ajut en PDF

Són prestacions que s’atorguen a persones que han generat deutes per rebuts impagats de quotes hipotecàries.

Tota la informació de l'ajut, requisits i documentació AQUÍ.

Aquest tràmit no es pot fer telemàticament, i cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

 

Descàrrega de la sol·licitud d'aquest ajut en PDF

Són prestacions que s’atorguen a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats.

Tota la informació de l'ajut, requisits i documentació AQUÍ.

Aquest tràmit no es pot fer telemàticament, i cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

 

Descàrrega de la sol·licitud d'aquest ajut en PDF