Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Contenidors

Escoltar

Contenidors

Participar en la recollida selectiva de residus és un gest cívic que contribueix a la preservació de l’entorn. Els residus són aprofitables a través del seu reciclatge i recuperació, esdevenint un recurs enlloc d’un residu i aportant beneficis tant ambientals com socials per a tothom.


Servei de recollida selectiva en contenidors
Tota la ciutat compta amb contenidors diferenciats per a cadascuna de les fraccions de residus: envasos, vidre, paper-cartró, orgànica i resta.

El 92 % dels grups de contenidors són complerts, per tal de facilitar la tasca de reciclar al ciutadà.

A més, s’ha estudiat la seva ubicació per tal de què cada llar tingui accés a una àrea d'aportació en un radi màxim aproximat de 100 m.

. Contenidor groc per als envasos, brics i llaunes
S'hi pot llençar: envasos de plàstic (garrafes d'aigua, bosses de plàstic, envasos de iogurt, etc.), llaunes de begudes i conserves, brics, xapes i tapes de metall, paper d'alumini i film transparent, safates de porexpan, etc.

No s'hi pot llençar: joguines, mànegues de regar, tubs, materials com cintes de vídeo i CD, i envasos de productes perillosos (com dissolvents o pintures), etc.

 

envasos.png

 

. Contenidor verd per al vidre
S'hi pot llençar: envasos i ampolles de vidre.

No s'hi pot llençar: vasos trencats, vidres plans, miralls, restes de ceràmica, plats, bombetes, fluorescents, etc.

 

vidre.png

 

. Contenidor blau per al paper i cartró
S'hi pot llençar: envasos i caixes de cartró, diaris, revistes, llibretes sense espiral metàl·lica, sobres, bosses de paper, folis, paper de regal, etc.

No s'hi pot llençar: paper i material brut, com ara tovallons de paper o paper de cuina tacats d'oli, que van al contenidor marró. Els brics i el paper d'alumini van al contenidor groc.

 

cartro.png

 

. Contenidor marró per als residus orgànics
Les substàncies d'origen vegetal i/o animal són susceptibles de degradar-se biològicament, com les restes de menjar i de jardineria.

S'hi pot llençar: restes de carn, peix, pa, fruita, verdura, marisc i fruita seca, closques d'ou, taps de suro, bosses d'infusió, marro del cafè, paper de cuina i tovallons tacats d'oli, restes de jardineria, excrements d'animals (sense sorra), etc.

No s'hi pot llençar: restes d'escombrar, cabells, bolquers i compreses, que van al contenidor gris. Paper i cartró, que van al contenidor blau.

 

 organic.png


. Contenidor gris per al rebuig
La fracció resta o rebuig inclou tots els residus que no s'han recollit de manera selectiva.

S'hi pot llençar: burilles, compreses, bolquers, restes d'escombrar, cotó, cabells, bolígrafs i llapis usats.

No s'hi pot llençar: bosses d'infusió, paper de cuina brut d'oli i restes de menjar (closques d'ou o de marisc, etc.), que van al contenidor marró. Restes de fusta, CD, envasos que contenen materials tòxics i perillosos o roba, que van al punt verd.

 

resta.png

 

Per a més informació podeu consultar a la pàgina de Residu on vas de l’Agència de Residus de Catalunya.